design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2004

<meta content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" name="GENERATOR" /><meta content="20060912;19011000" name="CREATED" /><meta content="16010101;0" name="CHANGED" /> <style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p lang="hu-HU" style="background: #ffffff none repeat scroll 0% 50%; margin-left: 1.91cm; margin-bottom: 0cm; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial"> <font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 13pt"><i>Drága jó édesanya társaim!</i></font></font></font></p></div> <div class="links">» <a href="/?q=node/184" title="A tartalom további része." class="read-more">tovább</a></div></div> <div class="article"> <div class="title"><table style="border: none; width: 100%;" class="title"><tr><td><a href="/?q=node/240">2004.május</a></td><td class="taxonomy"><a href="/?q=taxonomy/term/12" rel="tag" title="">2004</a></td></tr></table></div> <!-- <span class="submitted">Névtelen, sze, 2006-10-04 11:41</span> --> <div class="content"><p> Kalocsa, 2004. május 8. <br /></p><p>Drága Édesanya társaim! </p><p><br />Szeretettel köszöntelek benneteket és próbálkozom újra a lehetetlennel, hogy megosszam veletek a január óta történteket. Elõször is örüljünk együtt az újonnan csatlakozóknak és üdvözöljük <b>Csóton Terikét, Iránban Herczegnét, Esztergomban</b> <b>Bernadettet és férjét</b>, akiknél máris nagy változást hozott az imaközösségünkhöz való tartozás "sokkal nagyobb türelmem van, és gyönyörûségemet lelem az anyaságban". Köszöntjük <b>Veszprémben Hédi nénit,</b> aki mint nyugdíjas tanár érzi, mennyire nehezen viseli a középiskolások korosztálya az egyre szövevényesebb családi hátteret. <b>Némerországból, Mühldorfból Anna</b> csatlakozott hozzánk a Szent Kereszt folyóirat cikkének hatására, <b>Püspökhatvanból</b>l a három kisgyermek anyukája<b> Judit, Nagyberkiben Anna, Géderlakon a Herényi házaspár, Székesfehérváron a Tóth család </b>szeretné terjeszteni imalapunkat. Köszöntjük <b>Csíkszeredán Erzsébetet, Szegeden Víghné Menciké</b>t, aki lelki édesanyaként családtagjaiért imádkozik, <b>Biatorbágyon Ágikát és Erzsébetet, Bácsalmásom Katikát és férjét, Veszprémben Ilikét. Dunaföldvárról Tamás atya</b> örömmel jelentette, hogy náluk is megalakult a közösség 35 fõvel, vezetõjük <b>Ildikó </b>lett. <b>Tiszakécskén Menyhárt Sándor atya Szentendrémét</b> bízta meg csoportjuk összefogásával, <b>Sajópálfalván</b> az egri rádiómûsor hatására alakult meg közösségük, akiket <b>Fiegeczkiné</b> értesít körleveleinkrõl<b> Edelényben</b> <b>Gizus</b> nemcsak a római, hanem a görög katolikus édesanyák között is apostolkodik. <b>Ecséden</b> az új vezetõ <b>Siposné</b> lett, aki idõs anyósával együtt jár a 20-30 fõs csoportjukba. <b>Zsuzsanna</b> írta meg a jó hírt, hogy az <b>új szegedi</b> templomban is rendszeresen együtt imádkoznak Dr. Kiss Imre általános püspöki helynök hozzájárulásával. Április 24-én együtt lehettünk <b>Szabadszálláson</b> a templomi közösségükkel, ahol <b>Katika</b> lett a csoportjuk vezetõje. <b>Fõvárosi édesanyák</b> száma is gyarapodott: <b>Etelka </b>a XVIII., <b>Klárika</b> a III., <b>Anna</b> a XXII., <b>Ágnes</b> a XI., <b>Emõke</b> és <b>Ica </b>a XVIII., <b>Ancika</b> a III. <b>Zsuzsika</b> a VII, <b>Dr.</b> <b>Gyarmatiné</b> a IX.,<b>Meszlényiné</b> a XIV. kerületbõl imádkozik ezentúl velünk. <b>Mária</b> a XII. kerületbõl írja mennyire, bánkódik a média szennyáradata miatt, amivel rontják a gyermekeinket. Ellentámadásként õ a metrón, a kórházban, a templomokban osztja az imalapokat. Több édesanya írt súlyos lelki és testi megpróbáltatásairól, melyeket felajánlanak imáik mellé engesztelésül Ez a mi fegyverünk! Hálát adunk Istennek a jó hírekért: <b>Debrecenben</b> megszületett egy régen és nagyon várt kisbaba! <b>Szentkirályon</b> évente együtt ünnepelnek gyermekek és szülõk, ahol az édesség mellé 7O egytizedes rózsafüzért osztottak ki nekik. Náluk 14 teljes rózsafüzér koszorú van! <b>Anna</b> írja <b>Véméndrõl</b>, hogy kölcsönösen látogatják egymást a <b>Sombereki</b> csoporttal, A <b>debreceni és a kiskunfélegyházi</b> közösség nagy örömmel, hálaadó misén ünnepelte meg 10 éves jubileumát! <b>Pécsrõl Anna</b> küldte el szórólapjukat és plakátjukat, amelyekkel hívják maguk közé társaikat. <b>Törökszentmiklósról Magdika </b>ír hálájáról, mert súlyos karambolból épségben megmenekült fia életében nagy változás történt jó irányban. Imakérések is érkeztek: könyörögjünk két szeminarista fiúért, akiknél válságba jutott a papi hivatás /az egyiknél lelki tényezõk, a másiknál a halálos kór miatt/ A mai napon emlékezünk éppen <b>Mindszenty bíboros úrra,</b> aki kérte, hogy legyen egymillió engesztelõ hazánkban. <b>P.Szõke János</b> SDP. Levele szerint márc.25-én 882 ezren voltak. Ha mi édesanyák hazánkért is felajánljuk imavégzésünket, akkor úgy gondolom meg is lesz bíborosunk vágya. Kinek is lenne fontosabb hazánk biztonsága, mint nekünk édesanyáknak? Ennyit tudok átnyújtani a levelekbõl. Köszönjük szépen a sok szép képeslapot, jókívánságot és bélyegadományt, amivel segítitek levelezésünket. Most pedig a legnagyobb élményről számolok be röviden, hiszen emlékeztek, hogy márciusban együtt lehettünk <b>Rómában Erdõ Péter bíboros urunk </b>Santa Balbina címtemplomában az elsõ hálaadó szentmiséjén. Egy egész busszal vettünk részt ezen az egy hetes úton, melyre velünk jött <b>Ladocsi Gáspár püspök úr</b> is. Megtapasztaltuk rendkívüli tudását és emberi értékeit, melyekkel gazdagított bennünket <b>Körmenden, Padovában, Róma</b> csodálatos templomaiban, köztük a Szent Ágoston templomban is, ahoi1 Szent Mónika érékjeit õrzõ oltárnál mutatta be a szentmisét. Utolsó napon pápai audiencián vettünk részt és hazafelé jövet a szintén velünk zarándokoló <b>nagyberényi plébános, Ágoston atya </b>szentmiséjét hallgathattuk Ausztriában<b> Mariazellben. </b>Hazaérkezésünk után Ágoston atya váratlanul az égi hazába költözött. Köszönjük, hogy nevéhez méltóan éppen Szentmónikás édesanyáknak ajándékozta élete utolsó napjait. Hála Istennek eljutottunk sokan a <u>Magyar Szentek Templomába</u> is<u> márc. 2o-án,</u> hogy köszönetet mondjunk a Szûzanya Világmegváltónkat befogadó IGEN-jéért és szép tanúságtételekben, legyen részünk a "Boldog asszonyi hivatás" megélésérõl. A lelki adoptálást is magábafoglaló Szentmisét örömünkre <b>Bíró</b> <b>püspök ú</b>r és vendége egy népviseletben misézõ fülöpszigeti püspök atya mutatta be. Most pedig a mi nyári találkozóinkra hívunk, várunk szeretettel benneteket: <u>június 26-án Bp.-en az Egyetemi Templom/V, kér. Papnevelde utca/9-16 óráig.</u> Megközelítési mód vidékieknek, ha a Népligetbõl, vagy a Nyugatiból jöttök, akkor metróval a Ferenciek teréig és onnan pár perc gyalog a Károly Mihály úton. Ha a Keletibõl, Délibõl, vagy Népstadiontól jöttök, akkor metróval az Asztóriáig és onnan gyalogosan pár perc a Károly kerten át. Ne feledjétek el, hogy az agapéhoz hozott ételt és teát eldobható göngyölegbe tegyétek fel az elõkészített asztalokra. A hálaadó szentmisét 14 órakor <b>Erdõ Péter bíboros úr </b>mutatja be. Milyen nagy öröm ez nekünk, hiszen éppen velünk ünnepelheti születésnapját! Szépen készüljetek a tanúságtételeitekkel és kéréseiteket is megírhatjátok már otthon is, amit az oltárra teszünk. <u>Az augusztus 28,-i találkozónk az egri bazilikában 9-15 óráig </u>lesz, ahol 11 órától tartja <b>Ladocsi Gáspár püspök úr </b>a szentmisénket, Eíõzõ körlevelemben már írtam a részletekrõl, hiszen a 10 éves közösségük már 27-én délutántól vár bennünket. A szálláshelyet meg kell beszélnetek a Szent János zarándokházzal<br />/l,5oo,- Ft / 36/312-916~os telefonon. Még volna egy kérésem: ha változik a címetek, jelezzétek, mert jönnek vissza a körlevelek és elveszítünk benneteket. A <b>törökszentmiklósi Magdika</b> ötlete, hogy utazás elõtt tegyétek ki a kis kerek kitûzõinket, így segíthetitek egymást már útközben is. <br />Isten áldja meg családjainkat! Kérjük a Szentlelket találkozóink kegyelmeiért! Szeretettel búcsúzom tõletek: <br /></p></div> <div class="links">» <a href="/?q=node/240" title="A tartalom további része." class="read-more">tovább</a></div></div> <div class="article"> <div class="title"><table style="border: none; width: 100%;" class="title"><tr><td><a href="/?q=node/238">2004.január</a></td><td class="taxonomy"><a href="/?q=taxonomy/term/12" rel="tag" title="">2004</a></td></tr></table></div> <!-- <span class="submitted">Névtelen, sze, 2006-10-04 11:38</span> --> <div class="content"><p> Drága jó Édesanya társaim! Kalocsa, 2004. január 13. <br /> </p><p>Hálát adunk Istennek az elmúlt év kegyelmeiért, reményteljes és imádságos lélekkel indulunk újra együtt ennek az esztendõnek. Nagyon sok örömet szereztetek kedves jókívánságaitokkal és beszámolóitokkal. Köszönjük bélyegadományaitokat és mindazt a fáradozást, apostoli lelkesedést mellyel segítitek közösségünk terjedését. Én csak olvashatom, hallhatom a dicséretet, pedig nem engem illet, mert ti intézitek a rádióban, újságokban való híradásokat. Most már több közösség eljutott megalakulásának 10. évfordulójához. Jó, hogy ezt igyekeztek ünnepélyessé tenni, vendégeket hívni. Annyira érezhetõ közösségünk családias szeretete és összetartozása. <b>Miskolcon</b> van talán a legidõsebbekbõl álló közösség, mégis annyira értékes naplóban rögzítették a 10 év eseményeit és a jubileumi ünnepségre 80 meghívót, küldtek szét. Meghívták a hírközlõket és a rádió 5 alkalommal, sugározta az interjút. Sok pici, eldugott helységbõl érkezett már imalapot kérõ levél és évek óta megmaradtok hûségben. Hisszük, hogy kedvesek vagyunk a jó Isten elõtt, amiért ennyire küzdünk gyermekeink megtéréséért. Örülünk, hogy <b>Szentendrén Ritá</b>t a baba-mama találkozón kérték meg a velünk való kapcsolat felvételére. <b>Erika Szombathelyen férjével</b> már gyermekük megszületése elõtt is imádkozott, most imalapunk segítségével folytatják. <b>Irénke Déva melletti kis faluban</b> szeretné összefogni az édesanyákat. Köszöntjük <b>Balatonszemesen Marikát</b>, a <b>temerini</b> új csoportvezetõt, <b>Franciskát</b>, a<b> kaposváriak</b>at, akiknek saját szerkesztésû imalapját juttatta el nekünk <b>Andrea</b>. <b>Erzsiké Helvéciáról</b> írta levelében mennyire fontos, hogy fõleg ott, ahol nincs saját papjuk minél jobban, fogjunk össze és rózsafüzér-imádkozással, szentségimádással mutassuk meg a templom iránti hûségünket. A legnagyobb fõpapunk mindig szeretettel vár bennünket! A<b> sükösd</b>i közösség is rendszeresen összejön, fõleg a <b>mélykúti</b> találkozó óta, ahol felszentelték lobogójukat. A <b>váci </b>csoportvezetõ <b>Marika </b>írja milyen felejthetetlen a bp.-i találkozó, nagy hatással volt rá a hatalmas feszület az oltár felett. A <b>sopronia</b>k jó híre, hogy több százan vettek részt az életvédõ zarándoklatukon. <b>Délvidéken</b> <b>Szenttamásiban </b>nagy az öröm, hiszen öt papnövendékük van. Nagyon szegény vidék az övék, mégis az élelmiszergyûjtésnél tele lett a mikrobusz adományaikkal. <b>Ukrajnában munkácsi járásban</b> egy görög katolikus asszony megalakította a második ukrán nyelvû közösséget. A <b>hirdi édesanyák</b> is már 2o fõre szaporodtak, pedig 5-en kezdték a találkozó után. Náluk is házról-házra jár a Fatimai vándor-szûzanya szobor. Köszönjük a <b>kazincbarcikaiak</b> összefogását, még a karácsonyi lapot is saját kezûleg írták alá a csoport tagjai. Megtudtuk a <b>nyíregyházi Ilonkától</b>, hogy már van közösség <b>Nyíribronyban</b> is. Valószínû, hogy olyan sokfelé adtatok hírt és imalapot, hogy hozzájuk hasonlóan több csoporthoz, vagy egyedülálló édesanyához nem küldünk körlevelet. Talán valamiképpen õk is megtudják legalább az országos találkozóink hírét, és néha velünk lehetnek. <b>Szegvárról írta Julika,</b> hogy annyira szeretne náluk május hónapban rendezni egy regionális találkozót a környezõ csoportoknak. Nem tudom, mit szólnátok hozzá? Köszöntjük <b>Zuglóban</b> a most jelentkezõ <b>hat unokás nagymamát, Püspökhatvanban Juditot és Berzencében a nagycsaládos fiatal anyukát</b>. A <b>mélykútiak</b> kérését is továbbítom: <u>jelentkezzen, azaz édesanya, aki a náluk rendezett találkozót videofilmre vette, mert nagyon szeretnék megkapni a kazettát. </u>Imáitokat kérem Bp.-en élõ Terikéért és Gabikájáért, akit 48 éve ápol türelemmel. Egy kétségbeesett édesanya levele van most elõttem, akinek egyetemista leánya a szekta tagja ljelentkezzen, azaz édesanya, aki a náluk rendezett találkozót videofilmre vette, mert nagyon szeretnék megkapni a kazettát. Imáitokat kérem <b>Budapesten</b> élõ <b>Terikéért és Gabikájáért</b>, akit 48 éve ápol türelemmel. Egy kétségbeesett édesanya levele van most elõttem, akinek <b>egyetemista leánya a szekta tagja lett</b>. Esdjük vissza megtévesztett gyermekeinket egyházunk keblére, a Szûzanya oltalmába. Kérlek benneteket imádkozzatok súlyos betegségben szenvedõ társainkért és a megözvegyûltekért.Köszönöm még a <b>hatvani Erzsike</b> saját rajzú képeslapjait, melyeket kiadtak Jézusról és az Istenanyáról. Keressétek a Szent Kereszt folyóiratot az újságárusoknál, mert Andrea újabb cikkben számolt be közösségünkrõl. Köszönjük <b>Antoniné Zsuzsika </b>eddigi munkáját, mostantól <b>Gerséné Mária</b> lett a vezetõje különvált csoportjuknak. Máris nagy terveket közölt velem, mert úgy érzi a Szent Mónika Közösségnek, ott van a helye <b>Erdõ Péter bíboros urunk </b>római Santa Balbina Templom átvételének szentmiséjén március 9-én. Már intézkedett a buszról és az egyik szerzetnél szálláshelyrõl is. Jó lenne, ha az ország minden részérõl csatlakoznátok. Részleteket megtudhattok hamarosan az Új Ember hirdetésébõl , mely errõl a zarándoklatról értesít bennünket. <u>Most pedig az idei egri találkozónkról</u> tájékoztat benneteket Császárné Marika, melynek idõpontja <u>augusztus 28-a,</u> <u>szombat /Szent Ágoston napja/ Az egri Bazilikában </u>lennénk reggel 9 órától és a szentmise idõpontja Bíró püspök úr megérkezésétõl, függ. Fél 12-tõl orgonakoncerttel kedveskednek nekünk, majd folytatódik a délutáni program. A távolság miatt már aug.27-én megérkezhetnénk ebbe a szép városba, mert a Szt. János lelkigyakorlatos házban száz fõnek tudnának szállást biztosítani l.Soo,- Ft-ért személyenként. Május 20-ig kell bejelenteni a 36/312-916-os telefonon, vagy a 3300 Eger, Foglár u. 6. sz. címen. Akkor lesz az egri közösség tíz éves. Természetesen az idén is, szervezünk a <u>fõvárosban is </u>országos találkozót a nyár folyamán. Ha nem lesz más javaslatotok, én jónak találnám helyszínnek az <u>Egyetemi Pálos templom</u>ot június 26-án. Ezen a helyen átimádkozhatnánk a napot papi hivatásokért, hiszen ide járnak a szeminaristák. Címe: V. Ker. Papnövelde u.7. sz. Ennek részleteit még a következõ körlevélben közöljük. A bp.-i édesanyák összefogására számítanék ennél a találkozónál, mert nem ismerem a helyszínt. <u>Ne feledkezzetek el a budai Magvar Szentek templomában megrendezésre kerülõ Gyümölcsoltó Boldogasszony zarándoklatról sem március végén. </u><br />Mindannyiotokat testvéri szeretettel üdvözöllek. Isten áldja meg családjainkat! <br /></p></div> <div class="links">» <a href="/?q=node/238" title="A tartalom további része." class="read-more">tovább</a></div></div> <!-- end content --> </div> </body> </html>