design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2005

Drága jó Édesanya Társaim! Kalocsa, 2005. 09. 08. Kisboldogasszony napja. Hálát adok Istennek, hogy újra küldhetem Gábor atya körlevelét a régi hűséges és az utóbbi hónapokban hozzánk csatlakozó tagjainknak. Szeretettel üdvözlöm a KALÁSZ újság olvasóit és bízom benne, hogy hamarosan a Szent Mónika Közösség tagjaiként fogják ők is olvasni híreinket. Imalapunkat kérhetik a 6300 Kalocsa, Szt. István u.24. póstai, vagy a szentmonika@freemail.hu internetes vonalon. Eljött az ősz és ez sok család számára a gyermekek új környezetbe való elindulásával jár. Az édesanyai szív tele van aggódással, mert a családból való kikerülés nagy próbatétel mindenkinek. Minél ritkábban látjuk szeretteinket, annál sűrűbben kulcsoljuk imára kezünket. Köszönjük híradásaitokat, melyben imameghallgatásoknak örülhetünk, mert gyermekeitek, unokáitok visszatértek a jó Isten közelébe Többen jelezték, hogy kisbabájuk, unokájuk született. Isten éltesse őket! Sajnos betegségek, halálesetek híreit is olvasnunk kell, de kérjük a Szentlélek vigasztalását, erőt minden megpróbáltatásotok türelmes elviseléséhez. Szomorúan olvastam Interneten a segélykérést, „imádkozzatok leányomért, aki barátja hatására a sátánista eszmék felé fordult.” Nagyon hiszem, hogy a bp.-i országos találkozónk színhelye nem véletlenül volt a Szt. Mihály templom, melynek védőszentje a gonosz szellemek réme. Add Uram, hogy a bajban ne FELADJUK, hanem ÁTADJUK azt Neked! Köszönöm mindazoknak, akik fáradságos utazással elzarándokoltak, júl.2-án Kecskemétre, ahol a nagy esőzés miatt Farkas László helynök úr szeretettel fogadott be bennünket a Nagytemlomba és megnyitotta agapéhoz a palota kapuját is. Nagyon köszönjük Kecskemét és környékének, valamint Budapest több közösségének nagyszerű szervezését, összefogását, mely a regisztráció szerint 33 helységből összejött, több mint 800 résztvevő kényelmét, a lelkinapok zavartalanságát biztosította. Köszönjük értékes beszámolóitokat közösségeitek életéről, a szép imákat, verseket. Kecskeméten a Piarista templom ifjúsági ének –zenekarának szolgálatát, bp.-en pedig Rózsásné Andrea családjának, hogy olyan széppé, meghitté tették gyönyörű zenéjükkel találkozónkat. Köszönjük, hogy Kméten Bábel Balázs érsek úr rámutatott homiliájában a nők apostoli szolgálatára az egyházban, családjuk, környezetük életében. A júl.l0-i Új Emberben olvashattatok erről. Sarlós Boldogasszony ünnepe számunkra a kiengesztelődés, a vezeklés és könyörgés napja volt. Hiszen eredetileg az arborétumban lévő abortusz emlékműnél lett volna jó idő esetén. Köszönjük Róna Gábor atyának, hogy megtanította nekünk a Szt. Ignáci szemlélődő-csendes imakapcsolatot Istennel, amikor odasimulunk Mennyei Atyánk tenyerébe és letesszük terheinket. Nagy feltöltődést jelentett ez a meghitt szeretetkapcsolat, a teljes Istenre való hagyatkozás. A kitett Oltáriszentség előtt engeszteltünk mulasztásainkért és elvégeztük az abortusz áldozataiért a keresztutat. Nagyon jó volt együtt lenni. Hála legyen Istennek mindenért! Augusztus 27-én, Szt. Mónika napján a XIII. ker.-i Babér utca lakói csodálkozhattak a sok-sok lobogóval érkező zarándoklat láttán. Vigyázó Miklós atya tágas, szép temploma színültig megtelt. A szentségimádás után közösen kértük a szabadító rózsafüzérrel JÉZUST, hogy KÖNYÖRÜLJÖN, GYÓGYÍTSA MEG, MENTSE MEG, SZABADÍTSA MEG, CSALÁDJAINKAT! Hisszük, hogy kéréseinket nem utasítja el Megváltónk! Ezek után Szent Mihály arkangyalt is segítségül hívtuk. Egyre nagyobb a gonosz hatalma, de győzelemre NINCS ESÉLYE! Örömmel hallgattuk a tanúságtételekben a nagymama köszönetnyilvánítását, mert a kómában fekvő soltvadkerti kisfiú - akiért a kecskeméti találkozón imádkoztunk- sokkal jobban van. Kérik további imáinkat, hogy teljesen elmúljanak az agyhártyagyulladás következményei. Hogy is kételkedhetnénk, amikor hallhattuk, hogy öt édesanya l20 km-es gyalogos zarándoklat megtétételére vállalkozott, hogy az imáink ereje megsokszorozódjon. Magdika testvérünk pedig egy év óta áttétes betegségének minden próbatételét felajánlja a közösség gyermekeiért. Hiszem, hogy ezek a szenvedések, amit ilyen hősiesen viseltek, aranyszínűre festik át naponta közösségünk imaösszefogását. A pesti találkozón felállva kezeinket kérőn az oltár felé nyújva vártuk, hogy Gábor atya adja át nekünk a Szűzanya Szeretetlángját. Átadta, és mi adjuk tovább, hogy az Isten és embertársaink iránti szeretet tüze soha ki ne aludjon szívünkben. Köszönjük Pajor András atyának, hogy szólt hozzánk és rávilágított az írásaiból is jól ismert, családjainkat és ifjúságunkat fenyegető bajokra. Nagy örömmel köszönthettük a hálaadó szentmisénket bemutató Udvardy György püspök urat, aki részletesen elmondta mennyire fontosak imáink. Kérte, hogy ne lankadjunk egyházunkért és családjainkért imádkozni, böjtölni. Kifejezte elismerését, mert ez a közösség olyan csendben terjedt el országszerte, mint ami általában jellemzi az édesanya életét családjában. Köszönjük a távol maradottak imáit. Leveleiteket a könyörgéseinkkel együtt az oltár elé vittük. Igazi meghitt, vidám és mégis kegyelmekben gazdag napot élhettünk át együtt Bp.-en, amit a gyönyörű napsütés még tetézett. Nagyon köszönjük adományaitokat, melyekkel segítettétek találkozóinkat és körleveleink postázását. Köszönjük, hogy olyan sokan megrendeltétek a KALÁSZ újságot, amit legelőször októberben fogunk megkapni a csekkel együtt. Ha egy környékről többen rendeltek, akkor a postaköltségek miatt jó lenne összesíteni a példányokat. Most már egyenesen Unger Zsuzsa szerkesztőnőnek küldjétek kívánságaitokat ll22. Bíró u.l6. Szeretettel üdvözöljük közösségünk tagját és egyben sajtóreferensét a nemrég Szent Ferenc díjjal kitüntetett szerkesztőnőt, Madocsai Beát. Reméljük sokan olvastátok a szeptember 4.-i Új Emberben megjelent cikkét közösségünkről. Az idén még két regionális találkozónkra hívnám fel a figyelmeteket: DEBRECENBEN a Jézus Szíve templomba várják szeptember 24-én l6 órára az imádkozó családokat. Budapesten december l0-én, (szombaton) l7 órára várják a fővárosi édesanyákat a Szent Gellért templomba /Bp. XI. ker. Bartók Béla út. 149. sz. /, ahol Majnek Antal püspök úr mutatja be a hálaadó szentmisét. Sok szeretettel búcsúzom. Isten áldja meg családjainkat!

Drága jó Édesanya Társaim! Hálát adva Istennek az elmúlt hónapokért köszönetet mondok nektek a 89 postán érkezett és a 37 internetes levélért. Köszönöm, hogy özvegységem kezdeti időszakában imáitokkal, tanúságtételeitekkel és sok-sok kedvességgel segítettetek. Sajnos nincs lehetőség továbbadnom, de mégis kettőt megosztok veletek: Kaposvárról Andrea idézte Kun Erzsébet verséből „Meghalni valaki után, akit szerettünk, az könnyű. Tovább élni érte, és tovább örülni helyette is, az a nehéz!- Ezt kell most tennünk, hogy velünk legyen.” Svájcból pedig Suzanne küldte el a Szt. Ágoston sorokat: ”Bár elhagylak titeket, akik szerettetek, de szívem veletek marad. Most nézzétek azt az életet, melyet most kezdek és ne azt, melyet bevégeztem.” Mennyire más, mélyebb kapcsolatot éltem át az idei nagyböjtben Jézussal és a fájdalmas Szűzanyával, de az öröm és remény is nagyobb volt Húsvét ünnepén. Távolból próbáltuk segíteni a haldokló Szentatyánk utolsó nehéz levegővételeit, majd adhattunk hálát Benedek pápánk gyors megválasztásáért, mert széttárt karjaival sietett közénk. Milyen büszkék voltunk, hogy éppen a mi bíboros urunk lehetett Rómában a főcelebráns és aztán Esztergomban együtt borulhattunk le Vele Mindszenti atyánk sírjához közbenjárását kérve hazánkért. Gondoljatok bele milyen örömérzés volt felbontani Főpásztorunk levelét és olvasni: ”Nagy örömmel értesülök körlevelükből a Szent Mónika Közösség elterjedéséről, munkájáról és eleven lekiéletéről. Köszönettel elfogadom a megtisztelő felkérést és elvállalom a közösség fővédnökének tisztségét. Bízom benne, hogy segítségére lehetek a közösség munkájának. Életükre és minden fáradozásukra Isten bőséges áldását kérve maradok imádsággal és főpásztori szeretettel ERDŐ PÉTER bíboros, prímás érsek.” Amikor megérkezett a várva-várt számítógép az első levél felavatásként a köszönő levelünk volt, melyben biztosítottam szívből jövő imáinkról bíboros urunkat. Ugye emlékeztek a tavalyi születésnapi gyertyáinkra, vigyázzatok soha el ne aludjanak! Imáitokba ajánlom sok súlyos betegünket, halottainkat, egy játékautomata szenvedélyben sínylődő fiatalembert, két olyan családapát, akiknek feleségük megbocsátana, de ők a család elhagyását fontolgatják. Kísérjük imáinkkal az elsőáldozóinkat, bérmálkozóinkat, az érettségiző, diplomázó ballagókat, hogy megtalálják helyüket az életben. Az új babáknak is gratulálunk szeretettel és örülünk a három újonnan alakult csoportnak: Bp.-en a Szentlélek plébánián, Tóalmáson és Dunaharasztin. Nagyszerű lehetőséget kínált fel nekünk az Új Kalász lap szerkesztője Zsuzsanna. A háromezer példányban megjelenő, főleg a nőtársadalom számára, a hit-erkölcs-nemzet-hivatás szellemében l6 éve működő újságjukban egy oldalt rendelkezésünkre bocsátanának. Képzeljétek el, hogy évi hat alkalommal adhatnánk hírt magunkról, ezáltal egyre többen csatlakozhatnának közösségünkhöz. Feltétel hogy százan előfizessünk erre a sokoldalú katolikus újságra. Ára egy évre 900Ft. Várom jelzéseteket az megrendeléssel kapcsolatban. Előző levelünkből már megtudhattátok, hogy az első találkozónk július 2-án, szombaton, Sarlós Boldogasszony ünnepén lesz Kecskeméten 9-l6 óráig az arborétumban. Mária látogatását Erzsébetnél most viszonozhatjuk, hogy mi látogatjuk meg a Mária kápolnánál egymást. Hálát adhatunk a Magnifikáttal és az „abortusz „emlékmű előtt engesztelhetünk. Személyesen láthattam milyen gyönyörű helyen van ez a szabadtéri oltár, ahol kettőezren is elférhetünk. Dr. Bábel Balázs érsek urunk mutatja be 10 órakor a szentmisét. Előtte rózsafüzérrel köszöntjük Égi Édesanyánkat, 11-től beszámolóitokat hallgatjuk, majd déltől az árnyas fák alatt szeretetvendégségben lesz részünk. Hozzatok magatokkal kis széket és ernyőt! A délutáni program folytatódik a tanúságtételekkel és a napot Szentségimádással, keresztúttal zárjuk. Az arborétumot megközelíthetitek a Nyíri útról és a Vízmű utcáról. Kecskemétről a Hetényegyházára vezető út kezdeti szakaszán már jelezni fogják a szabadidő központ mögött lévő találkozónk helyét. A vasút és buszállomásról külön busz hozza ki az odaérkezőket. Figyeljétek az emblémáinkat! Bármi gond van, a főszervező Zsuzsika telefonja: 06-20/366-2444. A másik országos találkozónk színhelye Bp.-en a XIII. ker. Babér u.2. sz. alatti Szt. Mihály templomban lesz augusztus 27-én, szombaton, Szt. Mónika napján, ahova nagyon kedvesen hívott meg bennünket Vigyázó Miklós atya. Itt 10-16 óráig leszünk együtt, hogy mindenki odaérhessen a legtávolabbi helyekről is. A Népligetből válasszátok a 3-as metrót Újpest-központ irányába. A Gyöngyösi úti megállónál szálljatok ki. Felmenve a Váci útra jutunk, ahonnan nyílik a Gyöngyösi út és a Babér utca egyaránt. Ezen 100 m-t kell gyalogolni a templomig. Ennél a megállónál van a Duna Pláza bevásárló központ, jók a parkírozási lehetőségek. Itt az engesztelést vesszük délelőttre az Oltáriszentség előtt, majd bemutatkozhatunk egymásnak és az otthonról eldobható csomagolásban hozott egyszerű ételekkel közösen terítjük meg az agapé asztalait. Délután folytatódnak a tanúságtételeitek és 3 órakor Dr. Udvardi Tibor püspök úr lesz a főcelebránsa hálaadó szentmisénknek. Ha valakinek van módja rádióban, lapokban hírt adni a találkozókról, kérlek tegyétek meg, hogy minél többen részesülhessünk a zarándoklatok kegyelmeiben. Az otthonlévők imáikkal támogassanak, hogy szép idő és a Szentlélek legyen velünk. Ne feledjétek, hogy Interneten gyorsabb, olcsóbb a kapcsolat, ha bárkinek a családban, munkahelyen van ilyen lehetőség és kinyomtathatja -szentmonika@freemail.hu-címen írjatok. Szeretettel búcsúzom! Isten áldja meg családjainkat!

Drága jó Édesanya Társaim!                           Kalocsa, 2005. 01. 18.

Nehezebben fogok hozzá levelem megírásához, mint eddig, mert könnyebb másokról írni, mint önmagunkról. Más enni adni, vagy éhezni, látogatni, vagy magányosnak, betegnek lenni, bátorítani, vagy félni, özvegyeket, árvákat vigasztalni, vagy elveszíteni egy 42 év alatt velünk eggyé vált házastársat, édesapát, nagypapát. Ezt kellett most december 24-re virradó éjszaka átélnünk, amikor a szépen együtt eltöltött nap és közös vacsora után 65 éves férjem a 22 éves fiam kezébe hajtotta fejét és az én kezemet megfogva átadta lelkét Teremtő Istenünknek. Egyetlen pillanat volt és nekünk erre „igent” kellett mondanunk. Kevesen tudjátok, hogy egy „igen” volt már az életemben, amikor elfogadtam két asszonykorú lányunk mellé a kisfiút, akit ajándékba kaptunk. Most ez más volt, mert itt valakit vissza kellett adnom és hálát adni, hogy ennyi évig szeretett bennünket és mi viszontszerethettük. Nem mondhatnám el többé a „Miatyánkot”, ha nem tudnám elfogadni, hogy „legyen meg a Te akaratod”. Nagyon nagy a gyászunk, de felülmúlja a HÁLA, mert hisszük, hogy a papa már a Mennyei Betlehemben borulhatott Jézus elé és átadhatta ajándékképpen, pártfogásukat kérve, a Szűzanyának és Szent Józsefnek családját. Köszönöm a sok évi imáitokat, amelyekről mindig biztosítottatok, mert tudom, hogy ezek adtak eddig is sok-sok nehézség között erőt és most is óriási vigasztalásban van részem nekem is és három gyermekemnek, vejeimnek és kilenc unokánknak. Kívánom, hogy a Jó Isten nektek is mindig, minden nehézségetekben ugyanígy mutassa meg jóságos gondoskodását. Tudom, hogy sokan közületek azonnal tollat fognának, hogy együttérzésetekről biztosítsatok. Mást kérek most tőletek! Akinek ott van a férje a közelében, lépjen oda hozzá és még ma mindenért bocsásson meg neki és kérje bocsánatát. Akinek már nincs lehetősége az tegye ezt meg szívből, őszintén gondolatban. Higgyétek el a nagy elválásnál ezek a kiengesztelődött lelki állapotok kapnak csak jelentőséget. Legyetek egymás iránt nagy szeretettel és türelemmel! És most nagyon vázlatosan tekintsük át az elmúlt hónapokat és nézzünk a jövőbe. Hála Istenne nagyon sokan ott lehettek a lengyelországi zarándokúton, amikor Bíboros urunk megáldotta a szentek közösségének magyar kápolnáját. Köszönöm a beszámolókat, képeket, aláírásaitokat. Nagyon értékes és jól megszervezett eseményen vehettem részt november 20-án, amikor megrendezték a Szeged-Csanádi Egyházmegye XI. Családnapját Újkígyóson. Köszönöm a hódmezővásárhelyi, szegedi és gyulai édesanyák aktív segítségét, mert így átfogó bemutatkozásunkkal sok családhoz eljuthatott Közösségünk híre és imalapja. Nagyon örültem, hogy a házastársi imalapunk is sikert aratott, hiszen a fő cél valójában az lenne, hogy a szülők együtt imádkozzanak egymásért és gyermekeikért. A budapesti édesanyák szervezésében Dr. Erdő Péter bíboros úr nagy örömére december 11-én a kelenföldi Szent Gellért Templomban megtartották a fővárosi regionális találkozónkat. A szentségimádás, szentmise és szeretetben való együttlét ezentúl minden december elején meg fog ismétlődni a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe táján (figyeljétek majd budapesti édesanyák!). További örömhíreink, hogy Encsen, Editkééknél megszületett az ötödik kisbaba: Ágnes-Anna. Nagyon szépen gyarapszik a közösségük és hogy ő aktívan részt vehessen az összejöveteleken a kicsikre férje és anyósa vigyáz. Hódmezővásárhelyről Enikőéktől jött a hír, hogy január 5-én megszületett Boglárka, aki náluk a 7. gyermek. Gratulálunk és imáinkkal kísérjük őket. Nagy ünnepség volt dec. 26-án itt Kalocsán, mert 6 diákónust szentelt az érsek úr. Közöttük a temerini közösségünk imáival támogatta Nagyidai Zsoltot, akivel két busznyi hálás csoport értékezett, a mi dec. 5-i kegyetlen szavazási eredményeink ellenére. Bizony csalódott leveleket kell olvasnom a határon túli édesanyáktól. Hála Istennek az elmúlt körlevél óta is sok-sok csatlakozó levél érkezett új jelentkezőktől, de lehetetlen felsorolnom a 63 nevet és helységet. Nagy szeretettel köszöntjük őket és kérjük tartsanak ki az imában és apostolkodjanak környezetükben. Szerbia-Montenegróból Köröspartról és Székelyföldön Lupeniből is 30 édesanya imádkozik velünk Venczel Mária vezetésével. Tamási-Páriból és Pécsről érkezett köszönőlevél, mert családjaikban megtapasztalták imáink hatására a pozitív változásokat gyermekeik, unokáik életében. Sajnos a váci csoport is gyászol, mert dec. 13-án meghalt Hajdúné Marika cs. vezetőjük, helyét Kovácsné Marikának adta át. Kialakult az idei év egyik találkozójának időpontja és színhelye: Kecskeméten lenne az arborétumban lévő Mária-kápolna szabadtéri oltáránál. Ezt a helyet Bíró püspök úr 2004. Sarlós Boldogasszony napján áldotta meg a meg nem született magzatgyermekek emlékére. A találkozó időpontja 2005. július 2-a szombat. 9 órától rózsafüzérrel köszöntjük égi édesanyánkat, 10 órakor Dr.Bábel Balázs érsek úr mutatja be a szentmisét, majd a tanúságtételek, agapé, Szentségimádás, keresztút következik 16 óráig. Gyertek minél többen, hogy engeszteljünk és könyörögjünk a kisbabákért. A budapesti találkozót nagyon szeretnénk augusztus 27-én megrendezni, de a helyszínre még mindig várom javaslataitokat. Végül egy részemről nehéznek tűnő, de sokak által egyre többször sürgető javaslatról írok. Közösségünk növekvő létszáma miatt a levelezések eddigi módját kibővítenénk azzal, hogy amennyiben tudtok közölni velünk internet elérhetőséget, úgy számítógépen kapnátok meg a levelet. Kérlek tehát benneteket, tegyétek meg és jelezzétek kit érintene ez a gyorsabb és olcsóbb levélváltási mód (szentmonika@freemail.hu címre). Gábor atya és több társam biztatására megpróbálok mindent megtenni, hogy ezt megtanuljam és megteremtsük ilyen módját is a kapcsolattartásnak. Tudom Nektek ez könnyebb lesz, de nekem most még nehéznek tűnik. Fogalmam sincs hányatokat érinthet. Akiket nem, azoknál minden marad az eddigiek szerint.