design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2006


Drága jó Édesanya társaim! Kalocsa, 2006. 09. 08. Kisboldogasszony napján


Szeretettel küldöm Gábor atya körlevelét és beszámolnék az elmúlt hónapok eseményeiről.

Hálát adok Istennek, hogy mindkét találkozónkra olyan nagy számban el tudtatok jönni és az otthon maradottak imáiért, szenvedéseiért és a sokfelé bemutatott szentmisékért. Köszönöm a rengeteg szervezői munkát Bp-en Marikáéknak, Pécset pedig Annáéknak. Amit emberileg meg lehetett tenni, azt maximálisan megtettétek. Nagyon sajnálom azokat a társainkat, akik olyan helyen ültek a Szt.István bazilikában, ahol nem működtek a hangszórók. Nem tudom pótolni az elhangzott tanúságtételeket, nem hallottátok milyen szép levelet írt nekünk Erdő Péter bíboros úr és Forgács Alajos atya homíliáját sem, amelyben rámutatott az édesanyák felelősségére, amikor is tisztán kell látnunk a mai kor veszélyeit. Szt.Mónika bölcs asszony volt és a róla írt könyvből is olvashatjuk mennyire komolyan vette fia hitéletét. Semmi más nem számít, csak gyermekeink lelki üdvössége. Nagyon köszönjük hogy Lovász Irén eMeRTon díjas művésznő, aki 3 gyermekes édesanya archaikus Mária énekekkel ajándékozott meg bennünket. Az egész napunkkal az imaévhez csatlakoztunk. Szűzanyánkat kértük Szt.Istvánhoz hasonlóan, amikor az örvendetes olvasót mondták az édesanyák és a kitett Oltáriszentség előtt is hazánkat, családjainkat az Úr Jézus elé helyeztük. Még ha rosszak is voltak a hallási viszonyok, hiszem, hogy a szívetek sokkal többet tudott befogadni a fületeknél és nem volt hiábavaló a fáradságos zarándoklatotok. A közel ezer édesanya között nagyon sok új volt, akik csak a híradásból tudták meg a közös ima lehetőségét. Itt mutatkoztak be felvidéki társaink is. Minden új tagunknak előre is köszönjük imáját, a régieknek pedig a hűségét és apostolkodását. Új csoportok alakultak Horton, Dorozsmán , Bácsalmáson és Bp-en. .

Drága jó Édesanya Társaim! Kalocsa 2006.május 7. A Lourdes-i zarándoklatról pár órája érkeztem haza, éppen ezen a nem akármilyen vasárnapon, hiszen ma a hivatások vasárnapja és egyben anyák napja is van. Szívem csordultig van azokkal az élményekkel, amit a Szűzanya jelenésének helyén egy hét alatt átélhettem. Tudnotok kell, hogy ezt a zarándoklatot nem egyedül, hanem veletek együtt tettem meg. Amikor a körmeneten a gyertyánkat felemeltük, ti is ott világítottatok, amikor a jelenés barlangjánál lelki vezetőnk Czár Iván solti plébános úr bemutatta a Szent Áldozatot, akkor egész közösségünk háláját odatettem a Szűzanya lábaihoz és a bemerítkezéskor mindannyitok betegségét, megpróbáltatását, fájdalmát és félelmét merítették be velem a nővérek a medencébe. Talán sokan közületek átélhették már ezt a csodát, talán sokan csak vágyakoztok egy életen át erre a helyre, úgy, mint én eddig. Bárcsak megkapnátok most, levelem olvasásakor mindazt a kegyelmet, azt a gyengéd szeretetet, amiben nekem részem lehetett. Látni a rengeteg ágyhoz, tolókocsihoz kötött embertársunkat és azokat minden figyelmükkel, türelmükkel szolgáló önkéntes férfi és női segítőket. Az ember élete átértékelődik, hiszen mi mégsem kaptunk ennyire súlyos kereszteket és vajon teszünk-e másokért csak töredékét is? A zarándoklaton résztvevő édesanyák közül mindannyian megkapták imalapunkat és imádkoztunk naponta családja8inkért. Örüljetek ti is annak, hogy most már Kemencén, Balassagyarmaton, Salgótarjánban, Drégelypalánkon és Sé községben is naponta száll a fohász. gyermekeink életét erősítve. Csányban is 13 édesanya fogott össze és kérték bejegyzésüket közénk, Az egri és kecskeméti találkozóink sem maradtak nyom nélkül, mert nagyon lelkes közösségek alakultak, rendszeresen találkoznak szentmisével, lelkipásztori támogatás mellett. A szentgotthárdi és nagymarosi édesanyákat is szeretettel köszöntjük. Remélem a közeledő országos találkozónkra már köztünk lesznek ők is május 27-én 9-től 16 óráig a Szent István Bazilikában. Kispest felől jövő metróról az Arany J. u-nál kell leszállni, de azt hiszem ez Budapest annyira közismert helye, ahova mindannyian eltaláltok. Az idén kivételesen nem önellátással lesz megoldva az agapé a délben kezdődő szentmise után, hanem fővédnökünk:Erdő Péter bíboros úr nagylelkűen megvendégel bennünket, tehát csak kedvenc süteményeinkkel fogunk kedveskedni egymásnak. Sós ételeket és italt ne hozzatok és az édesség eldobható göngyölegben legyen. Sajnos a Bíboros urat nem tudjuk személyesen átölelni anyai szeretetünkkel, de biztosítjuk, hogy imáinkkal elkísérjük lengyelországi útjára, mivel éppen ezen a szombaton lesz XVI.Benedek pápánk látogatásának időpontja is. A római és madridi édesanyák felé meghívásunkat eljuttatta Gerséné Marika. Még válasz nem érkezett, de reméljük nem lesz akadálya jövetelüknek. A hatvani édesanyák kezdeményezésére egy szokatlan meglepetésben is részünk lesz, amivel felkérésükre az ország minden részéről érkezett gyermekek rajzaiban gyönyörködhetünk. Ott voltam Gábor atyával együtt Hatvanban a regionális találkozón, amit nagyon színvonalasan szerveztek meg és hála Istennek megtelt a templom ,pedig én a március 27-i hideg hétfői estét nem tartottam ideális időpontnak. Bátorságuk eredménye a nagyon szép, meghitt, átimádkozott délután igazolta. Köszönjük szépen, hogy együtt lehettünk! Még két örömteli eseményről adok hírt, mert megszületett a nyolcadik gyermeke Mindszentiéknek .Isten éltesse Juditkát! A másik boldogság egy olyan esemény, melyért tudom, hogy sokan imádkoztok. Évikének megadatott, hogy fia és annak menyasszonya nemcsak passzívan, a formaság kedvéért jártak a jegyes -oktatásra, hanem valóban nyitott szívvel és vággyal készültek és kérték az első áldozás szentségét. Az esküvővel nem ért végett a hit utánni érdeklődésük, hanem a bérmálással is meg akarják erősíteni közös életüket. Hálásak vagyunk ezekért a csodákért és minél többen éljetek át hasonló pozitív változásokat szeretteitek életében. Most pedig tolmácsolom az augusztus 26-i Pécs gyárvárosi templom édesanyáinak részletes információját, mert nagyon szeretnék, ha nemcsak a találkozó idejére, hanem akár több napra is ott maradnátok a várost és környékét megismerni. Aki éjszakai szállást igényelne, hívja fel /Gáti urat, 72/243-838/ a templommal szemben lévő kollégiumot ahol az agapé is lesz, mert ott 1.800,- Ft-os áron megszállhat. A templom neve Munkás Szent József templom ,Pécs, Zsolnay V.u.92., ahol Gulner János c.apát plébános atya szeretettel vár mindenkit, főleg a déli határainkon túliakat is. A helyi járatú buszok a templom előtt állnak meg. Az ünnepi szentmisét Mayer Mihály pécsi megyéspüspök mutatja be. Róna Gábor atya, közösségünk vezetője és lelkipásztoraitok koncelebrálnak.A vendéglátók kérik, jelezzétek jöveteli szándékotokat /30/486-0139/ Lourd-i utam előtt olvastam, „ hogy ha nyugtalan a szíved, indulj el zarándoklatra és békét lelsz!”” Készüljetek és osszuk meg egymással mindazt, ami összeköt bennünket. Az otthon maradottak támogassanak bennünket imáikkal! Isten áldja meg családjainkat!

Drága jó Édesanya társaim! Kalocsa, 2006.január 10. Hálát adva az elmúlt év minden öröméért és megpróbáltatásáért, szeretettel köszönöm meg azt a sok szép beszámolót, képeslapot, verset és zenét, amivel postai vagy elektronikus úton elhalmoztatok. Még nehezebb a helyzetem, hiszen a több, mint száz gépi kedveskedést végképp nem tudom megosztani veletek. Köszönöm a nyíregyházi, debreceni és bp-i édesanyák összefogását a regionális találkozók megszervezésében. Gábor atya mindhárom helyen veletek lehetett. Dec.10-én hála Istennek én is ott voltam Bp-en a szép zenei kísérettel átelmélkedett Szentségimádáson, majd a szentmisén, amit Szabó Tamás püspök úr homiliájával annyira személyessé tett, mert megköszönte szülei érte elmondott imáit. Ő az egyházunkban a lelkiségi megújulások referense és biztosított bennünket, hogy nem csak Isten előtt nagyon kedves ez a szülök lelki felelősségét alakító közösség, hanem az Egyház vezetői előtt is. Régi meghívásnak tettem eleget, amikor dec.11-én a Kozma Imre atya által bemutatott, nagyon meghitt, családok miséjén számolhattam be közösségünkről az Irgalmasok kápolnájában. Úgy éreztem, örömmel vitték haza imalapjainkat /a házastársit is!/ és hiszem, hogy az óta már velünk mondják gyermekeinkért, unokáinkért. Őket és minden új társunkat, akik most kapják először körlevelünket sok szeretettel köszöntöm. Nagy örömmel olvassuk mindig a határainkon túl élő közösségek beszámolóit, Lupenből, Temerinből,Keviből Az ungváriak 7 éve alakultak és egyik alapító tagjukról, a kedves Maja néniről írja Losákné csoportvezető, hogy összejövetelükről hazafelé menet rosszul lett és infarktusban meghalt. Fájó szívvel búcsúztak tőle, hiszen férjével, Sanyi bácsival együtt évek óta szolgáltak a plébánián. Hisszük, hogy ezek az égbe jutott társaink tovább könyörögnek családjainkért. Dunaszerdahelyen is már 5 éve imádkoznak az édesanyák, de csak most jutott el hozzájuk a címünk, hogy jelezzék létüket. Sajnálom az annyira lelkes váci csoportot, amiért Leontin atya távozásával megtorpantak. Örüljünk, hogy máris új helyén, Balassagyarmaton szervezi az ottaniakat. Köszönöm a körösladányi Margitka „életregényét”, melyhez családi fényképalbumot is mellékelt, hogy még jobban egy család lehessünk. Több levélben is olvasom a nehézségeket, melyek idősödő, beteg szülők elgondozásával nehezednek rátok. Bizony nehéz ezt összeegyeztetni a sok más családi tennivalóval. Vannak, akik anyagi nehézségekkel küzdenek, vagy házastársi meg nem értés, betegség nehezíti életüket. Kérlek benneteket, hordozzuk egymás terheit imáinkban! Persze örömeinkről se feledkezzünk el, hiszen Juditék legszebb karácsonyi ajándéka saját nászmisés esküvőjük volt, ami hosszú évek után következhetett el. Hálát adunk a Szegeden megszületett unokáért, akiért szintén évek óta imádkoztunk és most már elmúlt 2 hónapos. Imádkozzatok Enikőék csoportjáért, hogy meg tudjanak újulni, hiszen a 8. gyermekét váró édesanyát ez bántja most legjobban Hódmezővásárhelyen. Örülök, hogy egyre többen rendelitek meg a KALÁSZ újságot, melynek utolsó számában a teljes napi imánkat megjelentették, így már akár az egész olvasótábor velünk imádkozhat. Még két örömhír: Képzeljétek az egyik bp-i társunk, Marika eljutott Madridba, a Szt.Mónika Közösségek világközpontjába, ahol beszámolt a magyarországi helyzetről. Kiderült, hogy túlszárnyaltunk minden más országot imaösszefogásunkkal. Reméljük viszonozni fogják látogatását valamelyik találkozónkon. Megajándékoztak bennünket egy nagy Szt.Mónikát ábrázoló képpel, amit a december 27-i hálaadó szentmisénket Ivó József kanonok úr felszentelt és elhelyeztük megalakulásunk színhelyén, itt Kalocsán a Fájdalmas Szűzanya oltáránál. A másik:Végre karácsonyra kiadta a Szt.István Társulat a Szt.Mónika élete című 240 oldalas könyvet. Köszönjük Császárné Marikának, hogy felfedezte ezt az 1865-ben kiadott kincset, amit Emile Bougaud francia püspök írt és most fővédnökünk, Erdő Péter bíboros úr látott el előszavával, megemlítve még közösségünket is. Már tudjuk az idei év találkozóinak idejét és helyét, amit máris közlök, hogy szervezni tudjátok minél többen a zarándoklatot közénk. Május 27-én 9-l6 óráig leszünk együtt Budapesten a Szent István Bazilikában. Déli 12 órakor lesz a hálaadó szentmise, melyen felajánljuk családjainkat – hazánkat égi Szűzanyánk pártfogását kérve a jó Istennek. A másik találkozó augusztus 26-án 10-l5 óráig lesz a pécsi gyárvárosi templomban, ahova szeretettel várnak bennünket az ottani kedves édesanyák. Újra kérlek benneteket, ha bármilyen e-mail elérhetőségetek van, jelezzétek a szentmonika@freemail.hu címen! Zsuzsa társunk újévi jókívánságával búcsúzom: „A rossz dolgokat hátrahagyva, Szívünkbe új reményt fakasztva, Egy szebb, jobb jövőt remélve Lépjünk az új esztendőbe! Kísérje utunk áldás és béke!” Szeretettel: