design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2015 szeptember

 

A Szent Mónika Közösség hírlevele
Kelt: Kalocsa,2015.09.15.

Drága Jó Édesanya Társaim! Tisztelt Lelkipásztoraink!

Nagy szeretettel és hálával gondolok rátok Fájdalmas Szűzanya ünnepén, és próbálkozom átadni az elmúlt nehéz három hónap eseményeit. Három hónapja Jézus Szíve ünnepe volt és unokám temetése. Két hét múlva már drága Gábor atyánk is a mennybe költözött, így nagy szükségem volt a gyökereimből eredő hitemre és a ti együttérzésetekre, amit oly sok módon kifejeztetek. Ennek csúcsa volt az augusztusi újpalotai találkozónk, ahol a mozaik oltárképre ránézve valóban megélhettük a táborhegyi eseményeket. Nagyon felkészülve vártak bennünket és  a több, mint ezer zarándok elhelyezése csak két szinten  történhetett kivetítve és hangosítva az eseményeket. Köszönjük Békédi Tamás technikus úr munkáját. Nagyon meghitten elmélkedtük át a világosság rózsafűzért, majd hallgattuk Repcsik Gyula atya beszámolóját erről az ország második legfiatalabb templomának megszületéséről, életéről. Nagy szeretettel beszélt Gyula atya az átélt eseményekről, a sok-sok nehézségről és csodáról, amely helyszínére feltétlenül menjetek el, ha bírtok. A Szociális Testvérektől Éva testvér emlékezett Boldog Salkaházi Sárára sok érdekes kis részletet elmondva életéből és életáldozatáról. Dr. Bábel Balázs érsek úr boldog lelkesedéssel mutatta be a szentmisét, hiszen fiatal káplán kora óta vágyai között volt ennek a templomnak a megépülése. Ott volt a felszentelésén, és most jött az édesanyákat köszönteni. Homíliájában nagyon fontosnak érezte ezt az összefogást, mert egymás vigasztalói, segítői lehetünk fontos édesanyai hivatásunkban, ami mögött mindig Isten végtelen felénk áradó szeretete áll a Szentlélek által.
Ezen a napon nem csak a köszönetünket fejeztük ki azok felé, akik ilyen széppé tették a találkozót, hanem Gábor atya eltávozásával szükségessé vált utódjának megválasztása is. Ezt hála Istennek évek alatt már a Szentlélek előkészítette, hiszen volt egy pap, aki mindig elkísérte közösségeit, gyóntatott és koncelebrált a miséken. Templomában is szép találkozón jöhettünk össze, és így nagy tapsvihar közepette egyhangúlag elfogadtuk a pécsi egyházmegyés Döbrököz plébánosát Kürtösi Krisztián atyát közösségünk lelki vezetőjéül. Mivel Udvardi püspök úr és Bíboros urunk már szóban jóváhagyását adta, most tehát a Püspöki Konferencia engedélyét várjuk, és ezután hivatalossá válik Krisztián atya kinevezése. Hála Istennek nem maradtunk Pásztor nélküli juhok. Az agapé után Laufer István orgonaművész, a templom kántora és karnagya ajándékozott meg bennünket koncertjével, ami alatt fel tudtunk készülni a Gábor atyától való búcsúzásra. Erdő Péter bíboros úr is írt nekünk levelet erre az alkalomra, amit Gyula atya olvasott fel, és levelünk másik oldalán ti is megnézhetitek. A 23 évért hálából 23 mécsessel a kezünkben felolvastuk leveleiből azokat a sorokat, amit most mellékelek levelünk mellé. Ez alatt Szabóné Szende Zsuzsa segítségével láthattuk a különböző találkozóinkon készült képeket Gábor atyáról. Volt egy rövidebb zenével kísért képes vetítés is, ahol igazán átérezhettük milyen ajándék volt számunkra  Róna Gábor atya szeretete, mely nem csak a Szűzanya felé, hanem ránk is kiáradt. Bizonyára velünk marad, és az égből tovább segíti közösségünket, erőt adva imáinkhoz. Maradt még kicsi idő a tanúságtételekhez. Köszönjük aktív részvételeteket, adományaitokat. Köszönjük Magdikáék és a segítők minden részletre való odafigyelését! Végül a Szentségi Úr Jézust Kürtösi Krisztián atya hozta közénk, és végeztük közösen az engesztelést, imádást. A találkozón mindig imádkozunk a távollevőkért, betegekért, halottainkért és most ezért a  hazánkat, Európát kilátástalan helyzetbe hozó nehézségért is. Imádkozzunk a Családszinódusért, új papjainkért, különösen a székesfehérvári csoportvezető Andi fiáért, de hálát adunk a most megszületett kisbabákért is!
Máris megírhatom, hogy jövőre május 7-én Enikő és Feri (9 gyermekes házaspár) Hódmezővásárhelyre hívnak bennünket a Szent István templomba, hogy ott legyen a találkozónk megtartva.

Szeretettel búcsúzom! Isten áldja meg családjainkat!    Bartalné Veronka