design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2015 június

Drága Jó Édesanya Társaim! Tisztelt Lelkipásztoraink!


Szeretettel köszöntelek Benneteket Jézus szíve hónapjában a kedves énekkel: „Jézus szíve bízom benned rendületlenül, jól tudom, ki Benned bízik meg nem szégyenül!”
Nagy hálát adhatunk a máriagyűdi zarándoklatért, mert Rosner Zsolt atya és a Pécs környéki
édesanyák szervezésével nagyon meghitt napot töltöttünk a Szűzanyával. Anyák napján együtt lehettünk Égi
édesanyánkkal a körmeneten rózsafüzérrel a kezünkben, a szentmisét Kürtösi Krisztián atya mutatta be.
Köszönöm aktív részvételeteket, a tanúságtételeiteket, és hogy messzi vidékekről is eljöttetek.
A gyöngyösi találkozóról már sokan betekintést kaptak, akik rendelkeznek számítógéppel, mert Kázmér
atya jóvoltából feltöltöttük a hang és képanyagot honlapunkra: www.szentmonika.hu. Már péntek délután sokan
megérkeztek és városnézéssel, esti szentmisével, zsolozsmával és a fájdalmas Szűzanya keresztútjával töltöttük az
estét, mígnem a kényelmes kollégiumban nyugovóra térve, frissen ébredtünk június 16-án. A szervezők Marika
és Erzsike mindenhol ott voltak, irányítottak és a hatalmas kolostor és gyönyörű templom falai között családdá
kovácsolt bennünket az oltárkép: Mária és Erzsébet találkozása. „Jöjj Szentlélek Úristen” - szólt az orgona a nagy
tehetségű fiatal kántor keze alól, átelmélkedve az örvendetes rózsafűzért. Kázmér atya olyan vetítéses
beszámolójában volt részünk a ferences rend múltjáról, jelenéről és jövőjéről, hogy ezt a hatalmas élményt képtelen
vagyok átadni. A falak között 22 különböző csoport talál helyet a legkisebbektől a legidősebbekig, és mindössze
három ferences atya segítségével szinte hihetetlenül aktív egyházi élet folyik. A kolostor legnagyobb szárnyában
autista gyermekek gondozása, tanítása folyik. Rengeteg tárgyi és szellemi értékbe tudtunk betekinteni, majd 11
órakor közénk érkezett Majnek Antal püspök atya Munkácsról, akinek személyéből fiatal kora ellenére atyai
szeretet sugárzik, így lélegzet visszafojtva ittuk szavait. Láttatni engedte a mai kor sátáni támadásainak sokrétűségét
a fiatalok, a család ellen. Nem kell házasodni, nem kell gyermeket vállalni, ha mégis, akkor majd 18 éves korában eldönti milyen
nemet választ. Rafináltan ismeri minden ember gyengéjét, és ott kísért. De teljes reménységben legyünk, mert az anyai imádság és
Krisztus keresztáldozata legyőzi a ravasz kígyót! Legyünk Szent Mónika kitartásával és a Tékozló fiú édesapjának
megbocsájtásával gyermekeink iránt, Pünkösd előtt kérjük a Szentlélek adományait! Könyörgéseinkben imádkoztunk a
távollevőkért, a súlyos betegekért, a munkanélküliekért, a gyermekre vágyó házaspárokért és minden rászorulóért.
Kázmér atya akkora háttér apparátussal rendelkezik, hogy szinte természetes volt a majd 700 zarándok letelepítése
és finom főtt étellel, süteménnyel való ellátása. Megtudtuk, hogy ezen a helyen a fájdalmas Szűzanya (szeptember
4.) ünnepe sem okoz fennakadást, amikor több ezer hívő érkezik, és minden évben megtartják a hordozható
Máriák találkozóját is. Visszatérve a templomba nagyon kedves fiatal művészeket hallgathattunk meg, a gyönyörű
énekhang és hegedűszólók betöltötték lelküket. Tanúságtételeknél szokás szerint kézről kézre ment a mikrofon,
hálaadás és imakérés, sok-sok hosszantartó próbatétel, melynél nagy szükségünk van a háttér imára, mert egyedül
gyengék vagyunk. Köszönöm szeretetteljes együttérzéseteket, amikor megtudtátok, hogy már ötödik hónapja van
kórházban nagyon súlyos betegséggel Erzsike unokám, és sajnos nincs remény a gyógyítására. Szívünk mégis
megnyugodhatott a Szentségi Úr Jézus jelenlétében, ,mikor nagyon szép, meghitt elmélkedések sorát, csendjét
élhettük meg. Köszönjük mindenkinek, aki széppé tette ezt a napot. Biztosak vagyunk abban, hogy akik még
vasárnapra is ott maradhattak, még gazdagabban térhettek otthonaikba. Sajnálom azokat, akik nem élhették át
velünk ezt a napot.
És most tekintsünk előre és szervezkedjetek, hogy eljöhessetek augusztus 29-én Újpalotára (Pattogós út
1.), a Boldog Salkaházi Sára templomba, ahova Repcsik Gyula plébániai kormányzó úr és Magdikáék
közössége vár Bennünket. 9 órai köszöntés után a dicsőséges Szentolvasót elmélkedjük át, majd Gyula atya
előadását hallgathatjuk meg nagyon is aktuálisan, hiszen éppen Ferenc pápánk a megszentelt életek évét hirdette
meg. A 11 órai szentmisét Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek mutatja be nekünk. Itt a szép zárt
templomkertben saját elemózsiánkat fogjuk elfogyasztani, és délután egy egyházzenei áhítatban lesz részünk.
Készüljetek tanúságtételeitekkel 2 órától, mert ez nagyon fontos, és a szentségimádás után 16 órakor szentségi
áldással elbúcsúzunk. Parkolóhely bőven van. Telefonon érdeklődhettek Magdikánál (0614102778).
Imádkozzunk Gábor atyáért, mert nagyon vágyik köztünk lenni a találkozón. Tömegközlekedéssel az Újpalotai
főtéren szálljatok le!
Isten áldja meg családjainkat! Szeretettel:
Bartalné Veronika

 

 

 


 

 

Mire a körlevelemet küldöm, Isten megajándékozta
Erzsike unokámat az örök boldogsággal 2015. június 8-
án 10 órakor. Hálát adunk érte, hogy 30 évig miénk
lehetett, és hosszú szenvedését türelemmel viselte.
Köszönöm imáitokat! Veronka

 


Ez a kép novemberben készült az eljegyzésén.