design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2006

Vegyetek fényt egy nagy közös tűzrőlA felnőttek és az angyalok

Persze a szívem mélyén akkor már sejtettem, hogy mi a valóság. Mégis: minden erőmmel küzdöttem a józan ész ellen. Tudtam, de nem akartam tudni. Értettem, de nem akartam érteni. Nőttem, de nem akartam felnőni. Inkább elfordítottam a fejem.

 

A regionális találkozón dr. Beer Miklós püspök atya gondolataiból idézünk:

" Készülünk Karácsony ünnepére. A Szűzanya elfogadta az Úristentől kapott kitüntető küldetését, feladatát. Igen, tegnap emlékeztünk az ő kitüntető kiváltságára, de egyszer ugyanebben a kitüntető kiváltságban részesültünk mindnyájan, amikor a keresztségben mi is megtisztultunk az áteredő bűn minden szennyétől. És nekünk ugyan ez a küldetésünk, hogy az Úristen akaratát teljesítsük ott a mi közösségünkben, ami kis családunkban, a ránkbízottak között. "

 
 

Meghívó
Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepéhez kapcsolódva a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége budapesti regionális találkozóját 2006 december 9-én tartja a kelenföldi Szent Gellért templomban.
Délután 5 órától engesztelő szentségimádás lesz Lak Gábor diakónus és az Amor Sanctus együttes szolgálatával.
A 6 órakor kezdődő hálaadó szentmisét dr Beer Miklós püspök úr mutatja be.
A szentmisén Mária énekekkel közreműködik Pálinkás Gyöngyi énekművész.

2006 novemberében a budapesti Szent Gellért templomban működő Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének egyik tagja, Marika tanulmány úton járt Madridban. Találkozott azokkal az Ágoston-rendi atyákkal, akik a Szent Mónika közösségeket összefogják a világon. Beszámolt nekik a magyarországi közösség életéről, eseményeiről. Nagy érdeklődéssel hallgatták meg a tájékoztatást az övéktől sok mindenben eltérő közösségi életről. A találkozást követően azonnal beszámolót írtak közösségünkről.
Mi is megtekinthetjük a madridi rendház honlapján a

To: <szentmonika@freemail.hu>
Sent: Wednesday, September 27, 2006 7:07 PM
Subject: gratuláció


Kedves Szent Monika Közösség!
A szép, új honlaphoz szeretettel gratulálok. Minden fáradozásukra Isten
áldását kérem.
Imával és szeretettel
+ Erdő Péter

Keresztény édesanyák találkozója

 

 

Keresztény édesanyák, nagymamák találkoztak az elmúlt hét végén Pécsett a Gyárvárosi Szent Család templomban. Az ünnepi szentmisét Mayer Mihály megyés püspök mondta, koncelebrált Róna Gábor jezsuita és az egyházmegye papjai.


Szent Mónika, Szent Ágoston édesanyja hosszú időn keresztül kitartóan, könnyek között imádkozott tévelygő fiáért, míg végül teljesült az álma; Ágoston megtért és az egyik legnagyobb szent és egyháztanító vált belőle. Ágoston így írt róla: „Anyámnak köszönhetek mindent, ami vagyok. Ő kétszer szült engem; először erre a világra, másodszor az Isten országába.” Szent Mónika példáját követendő alakultak meg a Szent Mónika közösségek, gyermekeikért és unokáikért imádkozó édesanyák és nagymamák részvételével. Az első Szent Mónika közösség 1987-ben Madridban jött létre, az egyház hivatalos jóváhagyásával.

Hazánkban a kalocsai édesanyák kérésére, ebben a városban 1992. augusztus 27-én Szent Mónika napján alakult meg az első csoport. Mára az ország szinte minden részén van Szent Mónika közösség, sőt határokon túlról is rendszeresen érkeznek a hírek, tartják a kapcsolatot a kalocsai központtal.

JŐJJETEK HOZZÁM

Terítve már az Úr szent asztala
Siess ó ember téged vár oda
Belépni készül lelked ajtaján
Szeretet szava nyílik ajakán.

Refr.: Jőjjetek hozzám fáradt emberek,
Enyhülést adni mindig kész leszek
Szavadra Uram térdre roskadok
Mert jól tudom, hogy méltó nem vagyok.


Megtisztult lelkem elővezetem
NE FÉLJ, NE FÉLJ.

Van úgy, hogy nehéz és fáradt a szívem
Semmihez nem kezdhetek
Idegen vagyok magamnak is olykor,
De Hozzád elmehetek.

Refr.: Ne félj, ne félj, én veled vagyok
Segítek rajtad, én harcolok
Ne félj, ne félj, csak nézz reám,
Szerettelek már ott a Golgotán.


Van úgy, hogy gyötör és kínoz a sátán,