design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Litániák

 
 
 

Kisded Jézus, leborulok jászolod előtt és kérve-kérlek, tekints reám jóságosan mosolygó gyermek szemeddel. A pásztorok hitével és bizalmával fordulok hozzád. Kicsiny szíved nagy szeretetével vedd kegyesen hódolatomat s hallgasd meg alázatos imámat, amellyel ezt(...) az ügyemet kicsiny, de mindenható kezed hatalmába ajánlom. Vedd szívesen ájtatosságomat is, amelyet szent gyermekséged tiszteletére most végzek!

Alázatosság litániája

(Részlet a Szeretet Misszionáriusainak napi imádságából)Szabadíts meg Jézusom!- a vágytól, hogy nagyra becsüljenek,

- a vágytól, hogy szeressenek,

L i t á n i a a S z e n t l é l e k h e z.

A litániát ajánljuk fel a Szentlélek szándékára és kérjük segítségét magunk, családjaink vagy valamilyen más szándékra.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Amen

MINDEN KÉRÉS UTÁN: LÉGY MAGASZTALVA ÉS DICSŐÍTVE!

l./ Szentlélek Úristen, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket és kísérje azokat a Te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk Veled kezdődjék!

Syndicate content