design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Harmincnégy zarándok édesanya

HARMINCNÉGY ZARÁNDOK ÉDESANYA

A mennyország az édesanyák ölében van „


Nyári melegnek hajnalok hajnalán bátran indultunk útnak. Kazincbarcikáról tizenegy Szent Mónika Közösségi tag, hogy csatlakozzunk miskolci zarándok társainkhoz. Kényelmes, kondicionált ismerős autóbusz és kedves vezetője. Reggeli dicsérettel köszöntöttük a felkelő napot, majd rózsa-fűzér imánkkal kértük az Úr kegyelmét zarándokutunkra. A négyórás út ideje alatt volt alkalmunk megismerkedni a miskolci Szent Mónika csoport vezetőjével, Katikával és tagtársainkkal.

Utunk imával telt el, nem tűnt hosszúnak. A Budapest után kanyargó Duna, a visegrádi vár és az Esztergomi Bazilika látványa felemelő érzéssel töltötte el szíveinket. Virágcsokrainkat, lobogóinkat, vezetőinket négyes sorokban követtük fölfelé a hatalmas oszlopok alatti lépcsőn. Énekelve vonultunk be egyházi központunkba, ahol az oltár előtt még találtunk ülőhelyet. A Bazilika csodálattal töltött el bennünket, ahol az édesanyák, édesapák, nagyszülők zarándoki sokasága megtöltötte a szent helyet.

A szentségimádás elkezdődött. A felajánlások és énekek gyermekeink, unokáink boldogulásának közbenjárását kérték az édesanyák példaképétől, Szent Mónikától.

A szentségimádás után Németh János a Bazilika plébánosa, mint házigazdánk köszöntött bennünket országunk egyházi központjában. Egyedülálló ez a hely, ahol Szent István első királyunkat megkoronázták. Az országban egyedülálló az oltárkép is, amely Mária mennybemenetelét sugározza a hívekre. A Bazilikát a magyar szentek szobrai ölelik körbe. A homlokzat hatalmas latin felirata mindent elmond „”Az odafent láthatókat keressétek. Ami látható elmúlik – ami láthatatlan – örök!” Nagy örömmel köszönte meg, hogy az ország minden tájáról eljöttünk. Az édesanyák, édesapák, nagyszülők – Szent Mónika példáját követve - sokat tehetünk a jelen és jövő nemzedékének hitbéli fejlődésért.

Róna Gábor atya, az ő kedves, egyedi mosolyával, imájával hálálta meg Istennek, hogy immáron húsz éve erőt ad ahhoz, hogy ekkora hatalmas létszámban fohászkodhatunk Szent Mónikához.


Az oltár elé helyezett kosarak megteltek közbenjáró könyörgésekkel.

Pontban 11 órakor Dr. Erdő Péter bíboros úr meghatottan kezdte a hálaadó szentmisét, amelyet az édesanyákért, gyermekeikért ajánlott fel. Húsz év bizonyossága a legfontosabb minden értelemben. Olyan összekötő kapocs anya és gyermeke között, amely egyedi, megismételhetetlen csoda. Életet ajándékozni a legszebb feladat, gyermeket nevelni a legszebb szolgálat. Nem könnyű az anyák sorsa, de példaképül álljon előttünk Szent Mónika csodatévő ereje. Ő, aki szakadatlan imával férjét és fiát Istenhez vezette.

Szent Ágoston szakított bűnös életmódjával, megkeresztelkedett> Olyannyira vágyta a hit gondolata, hogy szentbeszédeivel példás útra vezette az eltévelyedetteket. Püspök – majd halála után szentté vált. Közbenjárása segítse továbbra is a közösséget. Isten óvja az anyákat és gyermekeiket.

Bíboros úr 60. születésnapja – a 60 égő gyertya és a 60 szálból kötött virágkosár még jobban kiemelte az ünnep fényét. Köszöntése az édesanyák részéről könnyek nélkül nem múlhatott el. Dr. Erdő Péter bíboros úr ezekkel a szavakkal búcsúzott: Ez a belső élmény akkor válik igazi zarándokúttá, ha otthonunkban is folytatódik… Emlékezzünk az együtt töltött órára, hogy az áldás végigkísérje további életünket és gyermekeink életét.

A szentmise után a Bazilika tövében felállított asztaloknál finom süteményekkel, pogácsával, kávéval, üdítőkkel kínálták a zarándok édesanyákat, vendégeket. A nappali forróság az árnyat adó fák alatt nem volt annyira érzékelhető. Megcsodálhattuk a kanyargó Dunát, az Érseki-palotát, a Mária-hidat. Megpihenhettünk a padokon, hogy a napi program folytatásaként a tanúságtételekre felkészüljünk. Igen, mert napjainkban is történnek csodák, amit jómagam is megtapasztalhattam. De ez már egy másik, csodás, lelket melengető kettő történet.

Mivel még nem jártam Esztergomban, a Bazilikában – az indulásig még visszamentünk megcsodálni a hatalmas műremeket, a benne található kincstárat, az oltárképeket, a szobrokat. Gyertyát gyújtottunk halottainkért, imádkoztunk újra és újra gyermekeinkért. Megnéztük a szobor parkot, megölelhettük Liszt Ferenc szobrát, melléülve megörökítettük a pillanatot.


Négy órakor elköszöntünk egyházunk csodás központjától, a Bazilika távolodó tornyára visszanéztünk. Hálát adtunk Szent Mónikának, hogy együtt lehettünk ezen emlékezetes 20. találkozón. Énekeink hazáig, átélt emlékeink valósága otthonainkba kísértek.


Szent Mónika, tengernyi könny hullatója, az anyai bölcsesség, szeretet, és türelem hordozója, gyermekeiért szüntelenül imádkozó anya – a hallgatag türelem mintaképe! Könyörögj érettünk!”


Kazincbarcika, 2012. augusztus 26.


Zvadáné Farkas Erzsébet

Szent Mónika csoport tag