design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Keresztény Élet a jánoshalmai találkozóról

 


 

 

Együttmunkálkodni Isten titkaival


A keresztény édesanya szíve a világ szíve, amikor imádkozik gyermekeiért. Úgy legyünk egyek a mieinkkel, ahogy ennek a templomnak az oltárképe együtt ábrázolja Szent Annát, Joachimot és Szűz Máriát. A család évében úgy tekintünk a családra, mint az Evangéliumra” – mondta Bíró László püspök a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének országos találkozóján május 28-án a jánoshalmai Szent Anna templomban.

A család az evangélium alanya. Társadalmunkban a családnak úgy lesz ereje, ha megéli a krisztussal való egységet a szentségek, Isten Igéjének olvasása, a kölcsönös szeretet és a személyes imádság által. Az oltáriszentségben Krisztus ajándékozza nekünk magát. Fontos, hogy a bűnbocsánat szentségében megtapasztalja mindenki a megbocsátást, és a megtapasztalt irgalomnak családtagjaink is részesei legyenek” - idézett a püspök úr a Rómában megrendezésre került Családok Világtalálkozóján elhangzott gondolatokból.

A kölcsönös szeretetben legyetek kezdeményezőek! Amit a Mónikás mozgalom szeretne tenni, az egybeesik azzal, amit Róma szorgalmaz. A házasság szentségével kezdődik az édesanyai hivatás. Mennyire igyekszem házastársam öröme lenni és munkálkodni üdvösségén? Az édesanyai hivatás nem szünteti meg az feleségi hivatást. Szent Mónikára tekintve próbáljuk megélni édesanyai hivatásunkat, igent mondani az életre, melynek nem birtokosai, hanem letéteményesei vagyunk” – folytatta Bíró László.

A nevelés által is találkozunk az élet titkával. Annyiban tettük jól a gyereknevelést, amennyiben, arra figyeltünk, hogy Isten mit oltott bele gyermekeinkbe. A nevelés Isten titkaival való együttmunkálkodás. Nekünk kell kibontakoztatnunk gyermekeinkből, amit Isten elrejtett benne. Mónikások jelenléte fontos a magyar egyházban, mert Krisztusnak lehetnek élő jelei.

A szentmise után a helybeliek látták vendégül a résztvevőket, majd délután Bábel Balázs érsek úr buzdította az édesanyákat, hogy Pünkösd közeledtével a Lélek erejében bízva merjenek tanúságot tenni városukban, egyházközségeikben. Ezután tanúságtételek hangzottak el, majd zászlóikkal vonultak ki az egyes városok, települések Mónikás csoportjai a szentségi körmenetre.

A találkozó végén a püspök úr bíztatása visszhangzott szívünkben, hogy legyünk kezdeményezőek a szeretetben és családtagjaink vegyék észre, hogy egy napon át imádságban találkoztunk! Egész lényünkből sugározzon, mi történik azzal az emberrel, aki imádságban él!


Rózsásné Kubányi Andrea