design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

KÖSZÖNET - A SZENTKÚTI TALÁLKOZÓRÓL

 

 

 

Tisztelt Peregrin atya!                               Kalocsa, 2010.szept.12.
Hálásan köszönöm meg a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösség nevében a lehetőséget, hogy Mátraverebély Szentkúton, nemzeti zarándokhelyünkön rendezhettük meg országos találkozónkat 2010.aug.27-28.-án. A szervezésnél nehézségnek éreztük a távolságot, de mivel mentesítő járatokat indítottak Bp-ről, így már 27-én, Szt. Mónika napján odaérhettek zavartalanul azok az édesanyák, akik vállalni tudták, hogy az éjszakát is itt tölthessék a kényelmes zarándokszálláson. Az elmúlt 18 év, mióta közösségünk megalakult bizonyította milyen fontossá tud válni az egymással való találkozás és a közös ima. Ez most még értékesebbé vált azáltal, hogy Égi Édesanyánk várt ránk ezen a kegyhelyen. Az esti hálaadó szentmisénket Róna Gábor jezsuita atya, közösségünk lelki vezetője mutatta be és ezt követte az esti keresztút, ahol fájdalmas Szűzanyánk érzéseit elmélkedtük át a szemerkélő esőben.
Összebújva az ernyők és esőkabátok alatt, segítve egymást élhettük meg az egymásra való figyelés szeretetének érzését. Bátorítást kaptunk kántor úr részéről, aki tangóharmonikán kísérte a keresztút énekeit. A zarándoklatok nagyon alkalmasak arra, hogy az ember fájdalmai, terhei megkönnyebbedjenek és itt az ég is sírt, megtetézve az anyák könnyeit. A templomba visszatérve kértük Peregrin atyát, hogy tegye lehetővé az éjszakai Szentségimádást Óránként váltották egymást 2-3 csoport egyesítve imáját az Úr Jézus közelében. Ezek a lehetőségek olyan nagyon gazdagították másnapi találkozónkat, hogy az áldozatvállalással lettünk nagykorúvá. Másnap az esős idő sem riasztotta el a zarándokokat, akik korán reggeltől lobogókkal, szép énekekkel közeledtek, hogy tiszteletüket tegyék a Szűzanyánál. 9 órától elmélkedtük át az örvendetes rózsafüzér titkait.. Felajánlottuk a gyermeket váró édesanyákért, a találkozóról távol maradt társainkért, önmagunkért és családtagjainkért, egyházunk papjaiért Figyelemmel hallgattuk a zarándokhely bemutatását és már készíthettük is lelkünket kántor úr szép Mária énekeihez csatlakozva a Szentmisére.
Majnek Antal munkácsi püspök atya személyében először köszönthettünk határon túlról jött főpapot közösségünk találkozóján. Homíliájában Szt.Mónika imádságos élete mellett figyelmeztetett bennünket arra a felelősségre, amit az anyák nagyon nehezen élnek meg, amikor el kell engedniük gyermeküket. Ne babusgassuk kicsi kortól szüntelen és még a felnőtt felelősségvállalásban is megakadályozva őket rosszul értelmezett anyai gondoskodással. Ne szavakkal, hanem példával mutassuk meg a helyes életformát. Nézzük meg a fecskemama határozottságát, mert fiókájának meg kell tanulni repülni. A Szűz Anya el-el gondolkodott a hallottakon. Mi is gondolkodjunk el pl. a tékozló fiú történetén, vagy más Szentírási részeknél, mi is a helyes szeretet és rájövünk, hogy nem a mindentől való féltés formája. Főleg vigyázzunk, nehogy a megházasodott gyermekünk életébe avatkozzunk, csak neki adva igazat. Bizony sok vállás oka a helytelen családi szolidaritás. Mise végére kisütött a nap és talán kezdtük világosabban látni azt is, hol kell változtatni szokásainkon. Óriási lehetőséget jelentett a másfél ezer zarándoknak, hogy mindenki elnyerhette a teljes búcsú kegyelmeit, ha teljesítette a feltételeket. Egyszer éltünk meg közösen ilyent. a szentévben az Üllői úti Örökimádás templomban. Mise után nagy meglepetést készítettek számunkra, hiszen már reggel óta főzték az erdő szélen a sok bográcsban a finom ebédet. Az édesanyák is elhozták a hazai süteményeket, így kezdődhetett a közvetlenebb ismerkedés. 2 órától együtt érzően hallgattuk a tanúságtételeket és imakéréseket, ahol a betegekért Imádkozhattunk. 3 órakor az Oltáriszentséggel körmenetben járhattuk végig a kegyhely szépen kialakított domboldalát és ahogy két nap óta szüntelenül szállt az orgonaének a kántor úr vezetésével imádva az Úr Jézust és hálát adva, mert köztünk maradt és velünk van életünk minden napján.
A mi közösségünk azért jött létre, mert a családban az édesanya felelőssége és terhei a mai világban még sokkal nehezebbek, mint régen. A világ csábítása megsokszorozódott, a többgenerációs családforma megszűnt, távol vannak egymástól a nagyszülők, rokonok.
Kétségbe esve tapasztalják a szülők, főleg a csonkacsalád, hogy nincs meghitt , bensőséges kapcsolat egymás között. Nincs bizalom, nincs fegyelem és tekintély. Ezt Istenkapcsolat nélkül nem lehet kibírni. Ebben az édesanyák imaközösségében imádkozunk egymásért, hogy elsősorban mi és általunk többi családtagjaink is visszataláljunk a helyes útra. Hisszük, hogy a Szentlélek műve ez az összefogás, hiszen 19 kalocsai édesanya kérésére kaptuk meg az imalapot Madridból és azóta több ezer levél érkezett a csatlakozást kérve. A feltételek nagyon egyszerűek, mert csak a napi imát kell vállalni otthonunkban , ami 3-4 perc és hetente egyszer a templomban is elimádkozni. Sok-sok templomi közösség alakult, a lelkipásztorok támogatják ezt havi szentmisékkel. A kapcsolattartás a jelentkezőkkel évi három körlevél postázásával történik és évente kétszer van országos találkozó, ahova el lehet zarándokolni, hogy együtt imádkozzunk.

Címünk 6300 Kalocsa, Szt. István u.24.

E-mail:
szentmonika@freemail.hu

Honlapunkon további információk ww.szentmonika.hu

Még egyszer megköszönöm a ferences atyáknak, hogy olyan gondosan és szeretettel vártak bennünket és segítettek mindenben és biztatok mindenkit, ahogy most is még a határainkon túlról is érkeztek zarándokok, jöjjenek és gazdagodjanak testi –lelki felüdüléssel ezen az áldott helyen.
                                                            Bartal Józsefné Veronka