design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

SZENTKÚT 2010

 


 

Szentmónikás édesanyák a Szűz Anyánál


Szent Ágoston ünnepén az ország különböző részeiből és a határon túlról is érkeztek édesanyák Mátraverebély – Szentkútra, hogy gyermekeikért, unokáikért imádkozzanak az ismert nemzeti kegyhelyen. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége, mely tizennyolc évvel ezelőtt indult és 2009-ben kapta meg az egyházi jóváhagyást, minden évben összejön, hogy könyörögjön Szent Mónikához.

 

 

A személykocsikkal és buszokkal érkező zarándokok betöltötték a templomot és a délelőtt folyamán buzgón szállt fel a Rózsafüzér imádság a várandós édesanyákért, népünk lelki megújulásáért, papjainkért, egyházunkért.

A vészjósló fellegek ellenére az időt az égiek irányították, így a szabadtéri oltárnál mutathatta be az ünnepi szentmisét a jelenlévő atyákkal Majnek Antal munkácsi püspök.

 

 

 

Szentbeszédében a püspök úr példaképül állította az édesanyák elé Szent Mónikát, aki kitartó imájával megtérítette pogány férjét és fiát, és bíztatta az ott lévőket is az állhatatos imára.

A gyermekért már születése előtt imádkozni kell, majd felnőve el kell tudni engedni őt, de olyan szabadságra kell vezetni, hogy tudjon egyedül dönteni. Szűz Mária is tanult a Fiától, így nekünk is kell tudnunk tanulni gyermekeinktől. Legyetek hálásak minden napért, és adjatok hálát a keresztekért is. Ti aggódtok a jövőért, de rajtatok is áll, milyen lesz a következő generáció” - hallhattuk Majnek Antaltól.

A gyönyörű rimóci népviseletben érkezett Piroska néni meghalt fiáért könyörgött, de imájában elhozta egész családját a Szűz Anya elé. A jobbára nagymamakorú zarándokok mellett fiatal családok is eljöttek, elhozva piciny gyermekeiket égi Édesanyánkhoz.

A szentmise után a templom melletti kertben hatalmas kondérokban fővő ebéddel látták vendégül a zarándokokat. Délután tanúságtételek hangzottak el, majd körmenettel és szentségimádással zárták a búcsúnapot a résztvevők, hogy hazaindulva otthonaikba, családjaikba még buzgóbban folytathassák imáikat gyermekik, unokáik hitéért.


Rózsásné Kubányi Andrea

 

A további fényképeket az Album/Galéria/Találkozók/Mátraverebély 2010 -nél találhatók