design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

FERENCESEK SZENTKÚTON

Köszöntő

 

Körmenet

Szeretettel köszöntöm a mátraverebély-szentkúti ferences közösség minden tagja nevében.

mécsesek
 
Nekünk, magyaroknak ez az a völgy, ahol Istentől elkészített helye van az Asszonynak (vö. Jel 12,6), Szűz Máriának. A pusztaság, ami az ő közreműködésével paradicsomi kertté, az Istennel való találkozás helyévé lett. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ezért is nyilvánította búcsújáróhelyünket nemzeti kegyhellyé. Azt hiszem, itt is igazolást nyernek XVI. Benedek pápának – eredetileg a Szentföldre vonatkozó – szavai: Olyan az üdvösség helyszíneivel találkozni, mint megérinteni a velünk levő Isten történetét. A hit nem mítosz. Valós történelem, amelynek nyomait kezünkkel érinthetjük. Nálunk ezt a számtalan hálatábla és a zarándokok nem szűnő érkezése is bizonyítja.

Ezért zarándokolnak ide immáron nyolc évszázada az emberek. Ennek a találkozásnak a segítői akarunk lenni mi, ferencesek ma is, amikor őrizzük a Szent Kút valamint a hit tisztaságát, és évente körülbelül kétszázezer embert fogadunk be.

Látogasson el ön is Mátraverebély-Szentkútra! Csodálja meg a természet, az építészet, a vallási hagyomány szépségeit, és legyen része abban a nagy átalakulásban, amikor pusztaság paradicsomi kertté lesz: bennünk és körülöttünk!

Kálmán Peregrinfr. Kálmán Peregrin ofm
kegyhelyigazgató