design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Lelkinap a Kelenföldi Szent Gellért templomban

Benedictus V.évfolyam 2.szám


Szentmónikás édesanyák országos lelkinapja


A kelenföldi Szent Gellért templomban gyûltünk össze az egész országból csaknem ötszázan 2003 augusztus 23-án. A közös szentolvasó után Bíró László püspök atya vezetésével koncelebrált szentmise következett. A rózsafüzér éve van; homíliájában errõl és a közös családi ima fontosságáról szólt. Együtt mondjuk a rózsafüzért!

Az együtt imádkozó család együtt marad.

Kérjük a Szent Szüzet, hogy velünk könyörögjön szent Fiához! Bizakodjunk és cselekedjünk is Máriával együtt; figyeljünk szívünkben az õ üzenetére! Hogy tudjuk, mit kell tennünk. Sokat tehetnek az édesanyák, nagymamák, apukák, gyermekeik hitéért imádságukkal, szeretetükkel, tetteikkel. Csak a keresztény családokból épülhet a jövõ. Amely családban a kutya, a macska, a tévé, a pénz a motiváló erõ, onnan hiányzik az Isten, hiányzik a jövõkép is. A mise végén áldást kapott 18 zászló, s velük a mögöttük álló közösségek is.
Országos vezetõnk, Róna Gábor jezsuita atya szólt hozzánk: Bizonyára tovább fog növekedni ez az imádkozó mozgalom, ha Isten akarja. A Szûzanya édesanyai szeretete túláradó: ez szeplõtelen szívének Szeretetlángja. Mondjuk gyakran: Szûzanyánk, áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján!
A kedvesen megszervezett agapé után szentségimádás, tanúságtételek, beszámolók következtek.