design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

SZENT ADALBERT DÍJ Posthumus Róna Gábor atyának

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A Szent Adalbert nevét viselő főegyházmegyei kitüntetést Paskai László bíboros,

nyugalmazott érsek alapította 2001. december 30-án, Szent Család ünnepén. A

Szent Adalbert-érem olyan világi személyiségnek adományozható, aki a

főegyházmegyéhez tartozó valamely egyházi szervezet javára magas színvonalon

hozzájárult a feladatok eredményes ellátásához, a célok megvalósításához, a

keresztény értékek gyarapításához. A kitüntetendők személyére az e célra

létrehozott bírálóbizottság tesz javaslatot a hozzá érkező indítványok elbírálása

után a főpásztornak. Az elismerést minden évben április 23-ához, Szent Adalbert, a

főegyházmegye védőszentje emléknapjához kapcsolódóan adják át.

 

 

 *****

 

 

 

Főtisztelendő és eminenciás

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás,

esztergom-budapesti érsek         Főtisztelendő és Eminenciás Bíboros Érsek Úr!
A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége nevében

tisztelettel kérjük közösségünk 2015-ben elhunyt lelki vezetője,

Róna Gábor SJ atya előterjesztését posztumusz Szent Adalbert-

díjra.

A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége idén ünnepli

megalakulásának huszonötödik évfordulóját. Miközben hálát ad

a kapott kegyelmekért, megkülönböztetett tisztelettel és hálával

emlékezik Róna Gábor atyára.

Róna Gábor atya hosszú éveken át szolgált Ecuadorban.

Magyarországra visszatérve Kalocsán folytatta lelkipásztori

szolgálatát. Huszonöt évvel ezelőtt, 1992-ben ismertette meg a

Szent Mónika Közösséget a kalocsai édesanyák egy csoportjával,

akiknek a kezdeményezésére megalakult az első magyar

imaközösség. A Szentlélek kegyelméből közösségünk az egész

országot átfogó, hatszáz csoportból álló imahálóvá bővült. A

közösség lelkisége – amely az imádkozó édesanya, szent Mónika

eszményképét állítja a gyermekek hitéért imádkozó tagjai elé –

napjainkban különös jelentőséggel bír.

 

Róna Gábor atya huszonhárom éven át volt közösségünk lelki

vezetője. Az évi két alkalommal – egyszer Budapesten, egyszer

vidéken – rendezett találkozókon édesanyák ezrei gyűltek össze

és kaphattak bátorítást. Elevenen élnek bennünk mély

gondolatokban gazdag tanításai. Fáradhatatlan gyóntatói

szolgálatával, körleveleinek lelkesítő és az édesanyák problémái

iránt különös érzékenységet tanúsító, egyszerű szavakkal

megfogalmazott üzeneteivel folyamatosan arra törekedett, hogy

mindinkább megerősödjünk anyai hivatásunkban. Ez az

alázatos,szelíd, szeretetteljes szolgálat adott gyógyulást és

vigasztalást  a megpróbáltatásokban sokszor megfáradtaknak,

elmélyítette az imádságos lelkületet.

 

A posztumusz Szent Adalbert-díjra való előterjesztést kérve

szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazért, amit lelki

vezetőként Róna Gábor atya közösségünkért tett. A díj

odaítélésenagy örömünkre és lelki megerősödésünkre szolgálna.


        Budapest, 2017. március 7.Tisztelettel és köszönettel:

 

 

Kürtösi Krisztián                                         Bartal Józsefné

plébános, lelki vezető                                világi elnök

 

 


Szent Adalbert-díjak átadása Esztergomban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Erdő Péter bíboros adta át az elkötelezett, Egyházat támogató munka

elismerésére alapított Szent Adalbert-díjakat. A Szent Adalbert-díj

nagyérem fokozatában Sillye Jenő; kisérem fokozatában Gilyén

Elemér,Hámori Gyula, Kalász Ákos, és Reményi Károly részesült. A

főpásztor Róna Gábor jezsuita szerzetest posztumusz oklevéllel

tüntette ki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Róna Gábor SJ a II. világháború utáni kommunista hatalomátvétel

miatt sokáig csak külföldön gyakorolhatta szerzetesi hivatását.

1992-ban hazatérve Magyarországra, nagy gonddal szervezte meg a

keresztény édesanyák Szent Mónika imaközösségét. Huszonhárom évig

volt a közösség vezetője, kiemelve a keresztény anyai hivatás nemes

útját, egy olyan korban, amely elfeledkezni látszik az anyai hivatás

értékeiről.

Sokezer édesanya nyert szolgálata által új erőt, vigaszt, bátorítást az

imaközösségben. A posztumusz oklevelet Sajgó Szabolcs jezsuita atya

vette át.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közösségünk képviseletében boldogan és hálásan fogadta az

elismerést Krisztián atya, lelki vezetőnk,  Róna Gábor atya családja és

Bartalné Veronka az Esztergomi Bazilikában 2017. április 22-én.