design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2017 HÚSVÉT

 

 

 

 

 

„Krisztus, mi húsvéti Bárányunk, már feláldozta magát.

Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát.”Kedves Édesanyák és Nagymamák!A Virágvasárnappal megkezdődik Urunk szenvedése és kereszthalálának ünneplése. A hívő keresztények az elkövetkező napokban emlékeznek és lélekben megélik Krisztus áldozatának és szeretetének egy-egy állomását.

A virágvasárnapi ünnepélyes bevonulás és passió előkészület a nagycsütörtöki eucharisztikus találkozásra, az Olajfák kertjében virrasztó imádságra és az Úr Jézus végső felajánlására, a nagypénteki keresztáldozatra és a nagyszombati szentsír melletti elmélkedésre.

Kérek és buzdítok minden édesanyát és nagymamát a Szent Háromnap csendes, imádságos megélésére, mely minden egyes nap a liturgikus eseményeken való aktív részvételre épül. Táplálkozzék lelkünk a Nagycsütörtök és Nagypéntek mély belső megéléséből, hogy a Feltámadt Krisztus végtelen öröme és szeretete is eltölthessen bennünket!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Édesanyának és Nagymamának, valamint családjaiknak:

 

 

Áldott és Békés Húsvéti Ünnepeket!

 

 

Bátaszék, 2017. 04. 09. Kürtösi Krisztián atya