design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Imádságaink

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének vezetősége úgy határoz


 

Papp-Váry Elemérné: Hitvallás

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

 

 

Óbecsey István: Szeressétek az öregeket

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

 

Ima Magyarországért …
Jókai Anna

 

 

 

Jókai Anna


Ima - virágvasárnap alkonyán

 

Döbrentei Kornél

Fohász

Seregek ura, mindenható Isten!

Hozzád kiáltok:

Őrizd meg a népet, amelyből vétettem,

óvjad meg Hazánkat,

 

Régi magyar áldás


Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.


Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet.


Hogy lehess meleget szeré forrás
A szeretetedre szomjasoknak.
És legyen áldott támasz karod
a segítségre szorulóknak.


Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Mégis...

Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet,

mégis tégy jót!

Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz,

mégis érj célt!

A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy,

mégis tedd a jót!

A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz,

                                        Gyurkovics Tibor: Jézus

 

                                        Jézus a szalmaszál

                                            amibe kapaszkodunk 

                                        Jézus a szakadék

                                            amibe lezuhanunk

 

Uram vigyázz reám, hogy öreg koromban is szerethető legyek.

Fékezd meg túlbuzgóságomat, amellyel azt képzelem, hogy nekem minden témához, mindig mondanom kell valamit. Szabadíts meg attól a jószándékú segíteni-akarástól, amellyel mindig én akarom elrendezni mások rendezetlen ügyeit. Ne vegyem zokon, ha az emberek beavatkozásnak nevezik az én segíteni akarásomat.

A Kisherceg írója , Antoine de Saint-Exupéry , így kérte a Teremtőt a napi megpróbáltatások közepette:

Uram, nem csodákért
és látomásokért fohászkodom,
csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé,
hogy a napok sokféleségében
és forgatagában idejében rögzítsem
a számomra fontos felismeréseket
és tapasztalatokat!


Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket
a dolgok fontossági sorrendjében,
elsőrangú vgy csak másodrangú
fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez
és mértéktartáshoz,
hogy ne csak átfussak az életen,
de értelmesen osszam be napjaimat,
észleljem a váratlan örömöket
és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől,
hogy az életben mindennek
símán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel,
hogy a nehézségek, kudarcok,
sikertelenségek, visszaesések
az élet magától adódó ráadásai,
amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt,
akinek van elegendő bátorsága
és szeretete az igazság kimondásához!


Az igazságot az ember
nem magának mondja meg,
azt mások mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma
éppen úgy oldódik meg,
hogy nem teszünk semmit.
Kérlek segíts, hogy tudjak várni!


Te tudod, hogy milyen nagy
szükségünk van a bátorságra.
Add, hogy az élet legszebb,
legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára
méltók lehessünk!


Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz,
hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen
- szavakkal vagy szavak nélkül -
egy kis jóságot közvetíthessek!
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok,
hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!