design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

1994

 

Kedves jó Édesanyák!


Nagy szeretettel fordulok Hozzátok és köszöntelek Benneteket!
Köszönjük kedves leveleiteket! Ezekben feltártátok anyai szivetek gondjait és vágyait. Valamennyien szeretnétek, hogy gyermekeitek -unokáitok- megtalálják a jó Istent és az Ő útjain biztosan haladjanak elõre. Leveleitek imádságos lelkületetekrõl is tanúskodnak. Úgy kilencven fölött van azoknak a leveleknek a száma, amelyeket az ÚJ EMBER-ben megjelent cikk nyomán az ország különbözõ részébõl kaptunk. Veronka -édesanyatársatok- volt szives mindegyikre a Közösség nevében válaszolni.
A Szentlélek megérintette sziveteket és meghívott arra, hogy ti is ebbe az ima-családba tartozzatok * Vállaltátok, hogy elmondjátok naponta
a Közösség imáját, mert hitbõl fakadó szent meggyõződéstek, hogy ha buzgón és többen összefogva kérünk valamit mennyei Atyánktól, Ő azt biztosan megadja nekünk! Ebben az imában pedig azt kérjük, hogy ti édesanyák ás minden édesanya töltse be istentől kapott gyönyörû hivatását: hogy gyermekeit példájával és szavaival a jó isten felé vezesse!
Ha olykor nehezetekre is esik, tartsatok ki, legyetek állhatatosak. Tekintsetek Szent Mónikára, akinek hõsiesen kitartó imája oly fényes meghallgatásra talált. - Különösen is szeretném megköszönni azon édesanyák fáradozását, akik másokat is igyekeztek ennek az ima-közösségnek megnyerni.
Engedjétek meg, hogy ebbõl az alkalomból kiemeljek egy-két gondolatot Szentatyánknak a világ minden családjához intézett levelébõl:
"A Család Évében az imádságnak kell lennie a legfontosabbnak az Egyházban: a család imádságának, a családért és a családdal együtt mondott imádságnak. A Család Évében legyen Isten egész népe és minden egyes " Családi egyház " egy szüntelenül imádkozó kórus! Ebbõl az imádságból részesedjenek azok a családok is, amelyek nehézségekkel küzdenek, vagy veszélyben forognak vagy éppen " rendellenes " állapotban vannak. Valamennyien megérezhetik, hogy testvérek és nõvérek aggódása és szeretete veszi körül őket!
Legyünk mélységesen meggyõzõdve arról, hogy a szeretet, mellyel Krisztus szeretett minden egyes embert, mindennél nagyobb! Higgyünk abban, hogy ez a szeretet képes diadalt aratni mindenen, ami nem szeretet."
Szentatyánknak e buzdító sorait küldöm ma Nektek, kedves édesanyák.
Épp ma reggel hozott a postás egy nagyon kedves levelet, és pedig Valladolidból /Spanyolország/, a mi kedves lelkiatyánktól Lorenzo atyától. Ő az a pap, aki kezdettől fogva ezen imakösösség mellett állt. Lorenzo atya szellemileg, lelkileg még nagyon friss, bár most, épp a mai napon, Szent Lõrinc napján, ünnepli névnapját és 89. születésnapját. Az atya nagy szeretettel küldi üdvözletét a magyar Szent Monikás édesanyáknak, mindennapi szentmiséjébe bennünket is belefoglal. Imádkozzunk mi is õérte és az országában és a világ különbözõ részeiben élő Szent Monikás édesanyákért!
Közeledik augusztus 27-e, Szent Monika ünnepe. Ezen a napon szeretnénk egy szép találkozót tartani Kalocsán. Szeretettel meghívunk Benneteket, bárhol is éltek az országban, ha meg tudjátok oldani jöveteleteket. Most ünnepeljük magyarországi közösségünk születésének 2. évfordulóját.
Gyülekezésünk, ismerkedésünk délután 4 órától lenne. Találkozásunk fõpontja a szentmise lesz, amelynek bemutatására Biró László s.püspök urat kértük fel. Ő szivesen és örömmel lesz közöttünk, hiszen ő szeretettel érdeklõdött a Közösség után. A Magyar Katolikus Püspöki Karban ő a családok
referense is. Személyesen szeretné megismerni Közösségünket, így szívesen marad velünk még egy kis beszélgetésre.
Lorenzó atya kérte, hogy küldjünk fényképet a magyar, édesanyákról. Hogy megadjuk neki ezt az örömet, még fényképezkedni is fogunk!
Természetesen, akik nem tudnak eljönni azokat is kérjük, legyenek velünk lélekben és imában.
Kedves testvéreim, kedves jó Édesanyák, legyetek állhatatosak az imában és örömötöket oszzátok meg más édesanyákkal is.
Mindannyiótok családjára az Úr sok-sok kegyelmét kérve
szeretettel köszöntelek Benneteket
Kalocsa, 1994 augusztus 10-én

 

Kalocsa, 1994. május 26-án

Kedves jó Édesanyák!

Őszintén sajnálom, hogy már második alkalommal leszek távol, és így nem vehetek részt a havi találkozón.
Áprilisban lelkigyakorlataim végzése volt az ok. Most pedig Altöttingbe, Németországba hívtak meg a Jézus Szentséges Szíve Családja mozgalomnak nemzetközi találkozójára. Mivel mindazt, ami Jézus Szívével kapcsolatos, az nekem is szívügyem, elfogadtam a meghívást.
Kedves jó Édesanyák, hála a jó Istennek, ez utóbbi hónapban sok-sok édesanya az ország legkülönbözőbb tájairól felvette velünk a kapcsolatot. Egy nagyon szép cikk jelent meg az Új Emberben egy hónappal ezelőtt, amely alkalomul szolgált arra, hogy a Szentlélek sok édesanya szívét megérintse. Erről majd Veronka fog beszámolni.
Kérjük az Úr Jézust és a Szűzanyát, hogy ezek a jó édesanyák és mi magunk is buzgók és állhatatosak legyünk az imádságban, mert az alázatos szívből jövő imákat a jó Isten mindig meghallgatja.
Imádkozzanak értem is, nemcsak azért, hogy épségben hazatérjünk, hanem azért is, hogy Jézus Szentséges Szívét minél többen megismerjék, szeressék és szolgálják.
Ezzel még egyszer nagy szeretettel köszöntöm kedves Valamennyiőjüket.
Szép havi találkozót és a jó Isten kegyelmének kiáradását kívánom szeretettel: