design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Hírlevelek

 

Drága jó Édesanya társaim!


Szeretettel küldöm Gábor atya körlevelét és megköszönöm a tõletek kapott sok-sok képeslapot, levelet, amelyeket az elmúlt negyedév alatt küldtetek. Leveleitek plébániára érkeznek majd egy szentmise áldásában, részesülnek és Gábor atya is, odateszi örömeiteket, gondjaitokat, így talán nem haragsztok, hogy én csak a körlevéllel egy idõben tudok válaszolni pár szóban.
Az idén is öröm volt sokatokkal együtt lenni március 22-én a katolikus nõk zarándoklatán, Budapesten. Büszkén hallgattuk Józsáné Katika hétgyermekes társunk értékes elõadását az édesanyai hivatásról. Már elõzõleg megtudtuk tõle, hogy õk Rákoscsabán kéthetente jönnek össze, mert megalakították a Mónika kört a kismamákból és nagymamákból. Az elsõ vasárnapi szentségimádáson is közösen mondják imánkat. A hitoktató nõ minden gyermek édesanyjának elküldte imalapunkat. Az asszonyok olyan egyedül vannak gondjaikkal, terheikkel, fájdalmaikkal. Sokat enyhíthet ez az összetartozás. Imádkozzunk plébániai közösségeinkért.
Jó volt részt venni Bíró püspökúr szentmiséjén a nyíregyházi, gyulai, tamási, dusnoki és sok más helyrõl odazarándokolt társakkal.
A soproni csoport otthon ünnepelte ugyanígy a lelki adoptálást Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét. 70 fogadalomtétel történt.
Vezetõjük, Erzsike, édesanyjának falujában is csatlakoztak közösségünkhöz. Rábacsécsényben 60 fõs csoport alakult. Terjesztik Máriapócson és Mátraverebélyen imalapunkat a zarándoklataikon. Köszönjük apostolkodásotokat.
Mária Budapestrõl szomorú hírt közölt: meghalt jó lelkipásztoruk Márton Mihály 58 évesen.
Az USA-ban élõ Mária testvérünk írja le rossz tapasztalatait: nemcsak a fiatalok vannak kitéve kísértéseknek, hanem a hitben buzgó öregek is, mert betegségtudat, fáradságérzés eszközével igyekszik lebeszélni õket a templomi összejövetelekrõl, vagy otthoni imavégzésrõl.
Ildikó Debrecenbõl számolt be közösségük családias, szeretetteljes összejöveteleirõl. Fodor atya mellettük áll és kérik, imádkozzunk a kispapokért.
A pécsi édesanyák nagyszerû kezdeményezése, hogy minden szeminaristát külön-külön lelkileg örökbefogadott egy-egy édesanya és különösen is támogatja imáival.
Örülünk a szekszárdi hírnek is, hogy Klárika társunk legkisebb leánya szerzetesnõi hivatást kapott.
Bp. II. kerületbõl Márta írta meg a jó hírt: õk a nyugdíjas klub keretében imádkoznak minden szerdán, és nagyon várják a személyes találkozást. Reméljük, hogy május 25-én, vagy aug. 25-én sor kerül erre is.
Gyuláról Marianna 100 fõs csoportot jelzett Kétsopronyból, akiknek Szászné Marika a vezetõjük.
Szombathelyrõl Novákné a saját versével kedveskedett húsvétra. Címe: "Evezz a mélyre!" Köszönjük szépen és másoknak is a kedves imákat, énekszöveget, vagy bélyegadományt, mely nélkül lehetetlen lenne a körlevél szétküldése az ország minden tájára. Ilonka számolt be Kiskunhalasról kismamákkal megújult közösségükrõl. Sokat imádkoznak a fiatal anyákért és azokért a szülõkért, akik meg akarják ölni magzatukat. Most boldogok, mert két helyen is beteljesült az imakérésük. Javasolják, hogy merjétek kitenni az imalapot a templomi hirdetõre egy kis felhívással.
Felsöszentmártonból Anna jelezte, hogy Bacsmai plébános úr szeretettel fogadta kezdeményezésüket. Minden vasárnap együtt könyörögnek a kitett Oltáriszentség elõtt, és külön szentmiséjük van a hónap utolsó szerdáján.
Bakonyszentkirályról is jött levél Szûcsné Erikától, reménykedünk, hogy sikeül társakat szerezni környezetében.
Köszönjük Valériának Gyuláról küldött könyvét, mely az abortusz utáni szenvedésrõl szól. Címe "Miért sírsz Mirjam?"
Kocsisné Vámosgyõrkbõl írta meg boldogságát, mert két ikerunokája végre részesült az elõáldozás szentségében. Bánata, hogy nem sikerült eddig csoportot alakítania, de most kérte fiatal hitoktatójuk Teodóra segítségét.
Perbálról köszönet érkezett az imákért a férj gyógyulásáért. Most társunk saját részére kéri segítségünket, mert nagyon fontos volna számára a fogyás.
Hálát adunk a szilvásváradi Erzsiké sikeres mûtétjéért. Máris szervezkedett és a keresztutakat õk végezték a nagyböjtben.
Itt szeretném én is megköszönni a kalocsai édesanyáknak a fájdalmas szûzanya keresztútjának végzését, de minden más helytállásukat is. Örömmel tudtuk meg, hogy pár hete megszületett egészségesen Eszterke, aki elõtt 3 kisbaba halt meg a vágyakozó anyukának.
Eljutott hírünk Szlovákiába Jánoskáné Irénkéhez és Erdélyben Dévára Gergely Gyulánéhoz. Máris apostolkodnak. Köszöntjük õket és a bátyai édesanyákat is, akiknél nagyböjti trídumot tartott Gábor atyánk. Reméljük fellelkesedésük életük végéig, megmarad és megtöltik az új közösségi házukat imával.
Parádról Anna csatlakozott hozzánk és máris 3 levélben számolt be csoportalakítási vágyairól. Nagyon bízik imáinkban.
Most is kérik imáinkat: Körösladányból Mancika családjáért. Szombathelyrõl Márta munkanélküli és beteg gyermekeiért. Rajkáról Balázskáért, aki felcseréli a számokat betegsége miatt. Etelka keresztgyermekeiért és unokáiért aggódik. Ózdról Anikó mond köszönetet, mert január 17-én megszületett a kisbabájuk, de leokémia gyanú miatt további imasegítségre van szükségük. Budapesten Zsuzsika szenved fia hirtelen jött válása miatt. Bizony tehetetlenül kulcsoljuk össze a sok rossz váratlan megpróbáltatás miatt kezünket. Mártika örökbefogadott kamaszfiáért esdekel, de idehozzuk a sok lázadozó ifjút is. Adjon a jó Isten nekünk sok türelmet és bölcsességet velük szemben. A következõ hónapokban az érettségi, felvételi és diplomázás elõtt állóknak is kérjük a Szentlélek segítségét.
Vecsésen élõ társunk javasolja, imádkozzunk Szt. Józsefhez a családapákért, mert sok nehézséggel küszködnek.
Szabadegyházán Terike szomorkodik a hitetlen környezete miatt. Imáinkat kéri fiáért, lányáért, unokáiért.
Ilona sorsát is véssük szívünkbe, akit 4 picivel hagyott magára az apuka. Megnehezült új helyzetükben adjon az Úr kitartást számukra.
Tudom visszajelzéseitekbõl, hogy nagyon is szíveteken viselitek ezeket a segélykiáltásokat és az oltár elé, viszitek alkalomadtán.
Ella olyan szépen fogalmazta meg: Isten biztosan meghallgatja imáinkat, de hogy mikor és hogyan teljesíti, azt bízzuk az Õ
bölcsességére, mert csak Õ tudja, mi válik javunkra.
Bocsássatok meg a távirati stílusú tájékoztatásomért, csak ennyire telik.
Én is a személyes találkozás boldog reményében búcsúzom. Isten áldja meg családjainkat!

Kalocsa, 2001. január 10.

Drága jó Édesanya Társaim!


Hálát adunk Istennek a jubileumi év sok-sok kegyelméért, amit közösségünk kapott. Köszönjük a sok szép beszámolótokat, a képeslapokon küldött jókívánságot, a bélyegadományokat, de legfõképpen hûségeteket az imában.
Nagy öröm volt a tavaly márciusi, májusi és augusztusi találkozáskor megtapasztalt együvé tartozás és szeretet. Ezt azok levelébõl is megérezzük, akik sajnos nem jöhetnek el közénk, de lelkileg ott vannak velünk. Nagy erõforrás a hétköznapi megpróbáltatásainkban, hogy ilyen nagy imatáborrá kovácsolt bennünket a Szentlélek. Az Õ mûve és a ti lelkes apostolkodásotoké, hogy az utóbbi idõben a kétszeresére nõtt azok száma, akik akár egyénileg, akár azonnali csoportalakítással csatlakoztak hozzánk és egyre több helyre küldhetjük a negyedéves körleveleket.
Az utolsó körlevél mellé kaptunk Gábor atyától egy tájékoztatót a szabadítás rózsafűzérérõl, aminek hatásáról máris többen beszámoltak. Köszönjük annak a kalocsai édesanyának, aki az utolsó pillanatban 500 példányban lefénymásolta és mindenki levele mellé kerülhetett. Jó fegyver a gonosz támadásai ellen.
Egy budapesti édesanya rosszul lett az utcán és mentõövként kapaszkodott ebbe a könyörgésbe, hálás levélben tett tanúságot az ima meghallgatásról. Hartáról is szép beszámolót kaptunk, hiszen társunknak a fia évtizedek óta távol tartotta magát az otláriszentségtõl, de most annál nagyobb lett az öröm, hogy újra megtalálta a "terített asztalt". Zsuzsa Pécsrõl küldte aggódó levelét leánya ügyében, aki Budapestre került egyetemre és lelki támogatást szeretett volna számára kapni. Szinte pár napon belül megoldódott a dolog, mert pesti társunk családja körében fogadta az otthonától távolra került leányt. Nagy boldogság volt Zsuzsanna köszönõ sorait olvasni. A rajkai édesanya testvére eljutott a máriabesnyõi alkoholmentõ lelkigyakorlatra, továbbra is kéri imáinkat ebben a szabadításban. Katika és Icuka férje éppen ilyen ügyben fogott össze és Máriapócson rendszeresen szerveznek szenvedélybetegeknek gyógyító alkalmakat. Aki kéri programjukat, szívesen elküldöm, akár a Máriabesnyõit, akár az utóbbit.
Egyik édesanya társ írta meg boldogságát, amiért évek óta harangban lévõ fiai újra szeretettel fordultak egymás felé.
Budapestrõl Magdika férjének az intenzív osztályra kellett bekerülnie, hogy fia elgondolkozzon bûnös életérõl. Hiszünk végleges visszatérésében.
Rózsika nagymamának boldog karácsonya volt Kalocsán, hozta összejövetelünkre a hírt 16 éve eltûnt unokája elõkerülését. A mélykúti csoportvezetõ gyönyörû ünnepségrõl számolt be, Sándor atya segítségével sikerült megvalósítani álmukat és november második vasárnapján a volt szószék helyén felavatták Szent Mónika szobrát. Pécsett ezentúl már nemcsak a bazilikában, hanem a Gyárvárosi templomban is külön közösség gyûlik össze. Részletes leírást kaptunk megalakulásukról és fényképet szép zászlójukról, amit a Szûzanya szobra mellé helyeztek. Vácon már 82 fõre gyarapodtak társaink, írja Mária, köszönjük Stella prépost úr önzetlen támogatását. A debreceni csoportnál elköltözés miatt Ilonkát Ildikó váltotta fel a vezetésben, de minden nagyon szépen megy tovább, hûségesen összetartanak az imában és a szeretetben. Az új teleki templomban is lelkipásztoruk közös szentmisével támogatja csoportjukat minden hónap 27-én. Újonnan alakult a felsõszentmártoni katolikus templomban is a Szent Mónika Közösség. Akikrõl nem tudtunk és telefonon kaptunk hírt: a fülöpjakabi édesanyákat évek óta egy pap édesanyja Margitka tartja össze. Eddig a félegyháziaktól kapták meg a körlevelet, de most már hozzájuk is viszi a postás. Az augusztusi találkozónk után az egyik budapesti fiatal anyuka szívében vágy éledt, hogy az Új Emberben fiatal társaihoz forduljon találkozónk híradásával egy idõben. Elküldte elõzõleg nekünk fogalmazványát és a megjelenése után nyitott szívekre talált, mert jött az imalapot kérõ levél. Nagyon örülünk, amikor így megtapasztaljuk apostoli lelkületeteket. Andrea emellett a fõiskolán is hûségesen terjeszti társai között imalapunkat. A nyíregyházi csoport vezetõje az idén is elküldte találkozónkról a fényképeket, amiket készített szokásához híven, így Gábor atya a beszámoló levéllel együtt a spanyolországi központot is megörvendeztette a fényképekkel. Ide Kalocsára december 2-án nagy zarándokcsoport érkezett, telefonon jelezték elõre, hogy szeretnének megismerkedni a Szent Mónika Közösséggel. Izgalommal készülõdtünk és boldog, családias együtt-létre került sor a Szent József templomban, ahonnan 150 imalapunk talált gazdára. Akik azonnal megadták a címüket most már kapják is a körlevelet. Remélem mindenki magáévá tudta tenni elhatározásunkat, hogy megmentsük gyermekeink, unokáink hitét. Nagyon igaza volt Gábor atyának 8 és fél évvel ezelõtt, amikor ennyire jó, könnyen sokszorosítható imalappal látta el közösségünket. Hálát adunk, hogy átvihetjük ezt az összefogást az új évezredbe, amihez mindannyiotoknak kívánok sok kitartást és isten segítségeit.
Újabb imakéijSfések is érkeztek: A váci közösségben élõ társunk elveszítette 24 éves fõiskolás fiát. Kérik, hogy imáinkban hordozzuk õt, kapjon iszonyú bánatában testi-lelki erõt. Gabriella Budapestrõl Gergõ fiáért és annak öt gyermekéért kéri segítségünket, hogy újra az "odafönnvalók" legyenek a fontosak. Ella hétszer volt áldott állapotban, de sosem szülhette meg gyermekeit, örökbe fogadtak egy kisfiút, akiért kéri imánkat, mert özvegységében elfordult tõle és még unokáit sem láthatja. "Ha Istent megtalálja, hozzá is visszatér." Gyömrőn élõ édesanya önmagáért és László fia megtéréséért könyörög. Segítsük õket ebben a harcban. Ózdon a napokban születik meg Anikó testvérünk második gyermeke, kéri imáinkat családjukért.
Sajnos a papírlap véges és csak ennyire tõmondatokban tudok hozzátok szólni, de nem is annyira a szavak a fontosak, hanem Gábor atya levele és a közös imánk.
Isten áldását kérve az idén is családjainkra szeretettel

Drága Jó Édesanya Társaim!
Hála Istennek nagyon sok társammal személyesen is együtt lehettem az elmúlt hónapokban. Ott láthattalak benneteket a március 25-i Katolikus Nõk Zarándoklatán a Mindenszentek Templomában, vagy eltudtatok jönni a vadicai találkozóra, május 27-én.
Most pedig közel hatszázunkat erõsített Bíró püspök úr és Gábor atya az Örökimádó Templomban augusztus 26-i lelkinapunkon. Az a jó, hogy egyre többen vágyódnak a napi ima mellett az egymással való találkozásra is. Tudom leveleitekbõl, hogy mindannyitokban olyan erõs és õszinte az egymásért való felelõsségtudat és összetartozás érzése, ami csak egy nagyon jó keresztény családot jellemez. A fiatal édesanyatársak a mi büszkeségeink, reményeink, hogy egymás közt apostolkodnak majd. Mi pedig a nagymamák úgy könyörgünk kicsinyeitekért, mint unokáinkért.
Sajnálom, akik nem lehettek velünk még soha, éppen ezt próbálnánk valamiképpen pótolni aKörlevelekkel, persze azt a szeretetet, nyitottságot, amit minden esetben megtapasztalok lehetetlen írásban továbbadni. Bíró püspök úr méltatása, amikor imáink fontosságát azzal tudatosította, hogy ezzel Jézus Krisztushoz csatlakozunk "társmegváltó szándékunkkal". Milyen csodálatossá sikerült az engesztelõ Szentségimádásunk 10-12 óráig, ahol egy szívvel tettünk különbözõ ígéreteket, Jézusnak az õt ért sok megbántás jóvátételéért.
A pécsi csoporttal eljött lelkipásztoruk is, így hál Istennek 4 felé gyónhattunk és a 3 papos misén mindenki elnyerhette a teljes búcsút. Mintha megéreztem volna mise elõtt, hogy a könyörgésekben mindenki az Oltár elé szeretné tenni háláját és bánatát, így nagyon jó volt a sok száz kiosztott lapocskára írt õszinte kérés odahelyezése a 8 év óta összegyûlt ezernél több levél mellé. Együtt döbörgött a sok fájó anyai szív a mellette elhelyezett fatímai Szûz Anya szívével, fia szívének kapuján, hogy könyörüljön rajtunk (nagyon szépek voltak a dilönbözõ helyekrõl hozott zászlók az oltár körül, melyeket szorgalmas kézimunkával készítettetek.) A budapesti és pilisborosjenõiek sokat dolgoztak a nyomtatványok, plakát, hirdetés megszervezésében és az agapé kedves kivitelezésében. A szentmise perselyezése a tavalyihoz hasonlóan Gábor atya kívánságára a tatarozás alatt álló ;emplom javára lett felajánlva. Tudom a visszajelzésekbõl, hogy talán sokan a közösségre szántátok volna, de jó ez így, hiszen Isten háza mindannyiunk szívügye és ez is feltétele a teljes búcsúnak. Én megtapasztaltam a gondviselést, amely rajtatok keresztül mindig megoldotta a körlevelek elkészítését és szétküldését. Köszönjük a bélyegeket, amelyek, mint pici virágszirmok lapulnak kedves soraitok mellett. Lelkinapunk délutánján tanúságtételek gazdagítottak bennünket. Én megfigyel-
hettem püspök urunkat, aki bizony néhányszor igen meghatódva hajtotta le fejét, máskor meg csakúgy fénylett a mosolygós arca a boldogságtól. Az ország legfontosabb lelkiségi összefogásaként emlegeti mindig Közösségünket és talán éppen ezért kaptunk kedves meghívást Dr. Veres püspök úrtól a szeptember 11-i összejövetelre a Magyar Püspöki Konferencia Székházába, ahol elõzetes egyeztetés alapján Móráné Marika képviselt bennünket. Elõtte Gábor atya és én pontosítottuk vele és eljuttattuk hozzá azokat az iratokat, beszámolónkat, amit átadott a püspöki karnak, mert szükségesek a jubileumi év propaganda anyagához. Eddig nagyon is megtapasztaltuk az égi ék segítségét a "Szentlélek mûködése által" és a ti buzgó hozzáállásotokat. Most elérkezett ez az idõ is, amikor élhetünk azzal a lehetõséggel, amit egyházunk vezetõi részérõl adódik a kommunikációs hírközlõ szervek igénybevétele által. Kérem a jó Istent, hogy mindez csak javára szolgáljon mindannyiunknak és ne gátolja az Ö szent terveit, amely hiszem, hogy az: egyetlen gyermek se legyen a világon akiért az édesanyák imahadserege ne harcolna a gonosz hatalmak ellen. Köszönjük a sok szép levelet, amelyekben leírtátok imaszándékaitokat a találkozóra, ha nem tudtatok jönni és azokat a visszajelzéseket is, melyben az eddigi imákat megtapasztaltátok.
Boldog érzés olvasni azt is, ahol a találkozókon tapasztalt kegyelmekrõl számoltok be. Ez éltesse és erõsítse reményeinket, mert bár néha mintha még több próbatételt kapnánk, de mindennek végre szakad és mint Szent Mónika könnyei boldogságunktól és hálánktól fognak felszáradni a mi könnyeink is.
Nagy szeretettel köszöntjük a találkozón és a más úton újonnan hozzánk csatlakozó társainkat. Várjuk beszámolóikat és kívánjuk, hogy kitartsanak imáikkal, életük végéig, buzdítjuk õket apostolkodásra, mert óriási megtartó erõ a közösség.
Piroskának, aki eltemette pap fiát pár napon belül írt együtt érzõ levelet egy szintén pap édesanya Máriának USA-ba eljuttattam mind a 4 képet, amit neki szántatok a csodás érem Szûz Anyáról.
Névtelen levél érkezett Székesfehérvári bélyegzõvel egy elhagyott leánytól, aki volt kedveséért Laciért kéri imánkat, hogy az visszataláljon Istenhez és esetleg hozzá is. köszönjük bizalmát, a kalocsaiak már hetek óta szívükbe fogadták Lacit.
További imakérések: Egy városmajori édesanya, Saci nevû lányáért imádkozzunk, akinek most kezdõdnek a kemoterápiás kezelések. Fiatalasszony, éppen visszaérkeztek a nászútról. A 37 éves Csilláért kérik imáinkat, hogy végre 4. gyermeke életben maradjon és az anyasággal a hit is megszülessen szívében. Debrecenbõl jött a kérés Katikától. Egyetemista lányánál kiújult a súlyos betegség, férje eltávolodott tõlük. Szilvásvárad: Erzsike társunk mûtétjének sikeréért és a soproni Erzsike boldog házasságáért is imádkozni fogunk. 32 levél érkezett most ebbõl több imakérést felolvastam a találkozón. Nagyon imádkozzunk papjainkért, szerzeteseinkért és szerzetesnõi hivatásokért. Hála Istennek Vácon 50 fõvel megalakult a közösség, Fertõdön is és Kiskunmajsán is szép ünnepélyes keretek között, lelkipásztori támogatással indult meg az édesanyák összefogása gyermekeink ügyéért. Köszönöm apostolkodásotokat és támogatásotokat, beszámolóitokat, imáitokat. Jó lenne tudnom mindenkinek a lánynevét, úgy könnyebb nekem.
Kalocsa, 2000. szeptember 21.

Drága jó Édesanya Társaim!

Hálát adva Istennek értetek, megköszönöm a sok szép húsvéti jókívánságotokat, amit a nagyböjti körlevél idején irtatok. Milyen nagyszerû, hogy nagyobb ünnepek idején családtagként gondoltok ránk. A hosszabb levelek tanúskodnak nehéz élethelyzeteitekrõl és a közösség imáiban való bizalmatokról. Abban a hitben adom tovább kéréseiteket, hogy mindannyian tudjuk egymás terhét hordozni. Ilyen fájdalomról irt Gyuláról Marianna, akinek lányáért és születendõ unkájáért az elmúlt körlevélben kértem imát. Körlevelünk megérkezésének napján meghalt a kisbaba. Fájdalmukat nem tudjuk átvállalni, de imádkozzunk megnyugvásukért. Göncön egy drága jó személyes ismerõsöm veszítette el tragikusan fiatal pap fiát. Piroska szíve nem szûnik meg vérezni és még súlyosan beteg férje is, tetézi fájdalmát. Nagy öröm mindig, amikor egy-egy pap édesanyja csatlakozik hozzánk és mindannyiunk vesztesége az Õ halála. Kárpótoljon bennünket Mennyei Atyánk azzal, hogy szolgálatába hívja a mi gyermekeinket, unokáinkat helyette. Ilonka testvérünk Mikosszéplakról kéri fohászainkat férjéért, aki jó keresztény édesapja volt két fiuknak, de állásának elvesztése megingatta, és nem tud az alkohol szörnyû rabságából kiszabadulni, a családi szeretet legnagyobb kínja a tehetetlenség. Könyörögjünk értük! Bné Magdika Bp.-rõl Péter fiáért kéri imáinkat, aki a lelki halál fogja. Szeretné egyszer elmondani a tékozló fiú atyjának örömét "halott volt, de feltámadt!" Úgy legyen!
Pécsrõl Anna írt a nagykozári csoportvezetõnõ Ágika megpróbáltatásairól. Mindkét lánya bajban van, az egyik súlyos mûtéten esett át, a nagyobbik az állását vesztette el.
A miskolci édesanyák nevében írt Magdolna, mert nagyon fájlalják Gábor atya elhelyezését tõlük. Megértjük, mi is átéltük ezt itt Kalocsán, de mégis kárpótolva vagyunk Közösségünkhöz való hûsége által. Ez maradjon meg legalább mindannyiunknak minél tovább.
Nagyon örülök új tagjainknak, akik a gyöngyösi Ferences Plébánia hívei, csatlakozási szándékukról Barnáné írt. A rádióból értesültek Közösségünkrõl.
Vácról Maraffkóné Teriké, Kalocsán Bencsikné Klárinéni erõsíti imáinkat. Persze tudom, hogy nagyon sokan megkapják általatok az imalapunkat, és nem tudjuk címüket, pedig szívesen küldeném Gábor atya körlevelét nekik is. Sokan szervezik jövetelüket a bp.-i találkozónkra. Az egri csoport vezetõje, Marika jelezte zászlójuk készítését erre a lelkinapra, ahol Bíró püspök úr is velünk lesz. Kecelrõl a két Marikától három beszámoló levél is érkezett. A Szt.Gellért Plébánia Karitász csoportja kedves, sok-sok aláírással ellátott üdvözleteit küldött zirci zarándoklatukról. A mélykútiak újságjában Gavlikné lelkesítõ beszámolóját olvashattuk 175 tagjuk összefogásáról. Nem kevésbé aktívak a pilisborosjenõi, a félegyházi és a terézvárosi édesanyák sem. Mária Mózer Pármából /USA/ kérte imáinkat testi-lelki nyomorúságai enyhüléséért. Tudtok-e valahol olyan oltárképrõl, amely a Csodásérem Mária képét ábrázolja? Álmában látta és vágyna rá. Héjj Évcsi tanúságtételét ami a MARANA THA újságban jelent meg szívem szerint teljes egészében szétküldeném mindannyitok részére, de a 3 oldal túl sok. Címe:"Az Úr meggyógyított engem /is/!" A 8 év alatt a Mónikás levelek dobozába annyi kincs került beszámolóitok által, hogy egyik bank széfjében sincs ennyi! Kérem is a Szentlelket, segítsen, hogy mindannyian meggazdagodjatok lelkileg belõle. Az elmúlt n. év legnagyobb eseménye volt a vodicai találkozónk, amit hálásan köszönünk a bajai édesanyáknak és vezetõjüknek Tajdina atyának. Ilyen harangszóval való fogadtatásra és elbúcsúzásra még nem került sor. Sokáig fogunk emlékezni rá. Gábor atya meleg szavai megnyitották a szíveket és a rózsafűzér imádkozása közben nagyon sok imaszándék és köszönet hangzott el. Errõl maradtak le a bp-i édesanyák, akik kicsit késve csatlakoztak hozzánk, mégis a következõképpen számoltak be a Benediktusz lapjukban tapasztalataikról: "Mária hónap 27-éjén zarándoklatra indultunk zászlónkkal Vodicára. Négy órás autóbuszúttal értük el a kis kápolnát. A napi miseolvasmány Józsue könyvébõl Jerikó falainak leomlásáról szólt. Ehhez fûzte Gábor atya homíliáját: az édesanyák állhatatos imái bizonyosan meghozzák eredményüket, a gyermekeink szívét elzáró fal leomlását a kegyelem elõtt. A könyörgésekben az édesanyák kérései hangzottak el. A szentségi Jézus vétele erõsített minket, s ekkor imádkoztuk el közösségünk napi imáját. /Jó volt látni, hogy sok édesanya kívülrõl mondta a hosszú szöveget, hisz sokan már évek óta mondjuk napról napra./ Mise után a bajai asszonyok gazdag vendéglátásában részesültünk. Külön köszönjük a sok törõdést, munkájukat, igazi testvéri szeretetüket, amellyel fogadtak és elláttak minket. Pihenés, beszélgetések után indultunk a szomszédos kálváriára, ahol zászlóinkkal együtt jártuk végig a keresztutat. Minden stációnál más édesanya volt az elõimádkozó, együtt kértük a szenvedõ Jézust és a Szûzanya segítségét. A kápolnához érve tanúságtételeket hallgathattunk. Bízunk abban, hogy a szentévi zarándoklat nekünk résztvevõknek, egész közösségünknek és családjainknak is sok kegyelmet eszközöl ki. Adja Isten, hogy így legyen! MÓRÁNÉ MARIKA"
Ezzel az idézettel búcsúzom tõletek és abban a reményben, hogy hasonló örömökben lesz részünk aug.26-i találkozónkon Budapesten. Akinek nincs lehetõsége eljönni közénk, kérjük a távolból lelki együttlétét. Természetesen aug. 27-én Szt. Mónika napján Kalocsára is szeretettel várunk mindenkit 17 órától ez évi hálaadó szentmisénkre a Jezsuita templomba.
Isten áldja meg a családjainkat!

Szeretettel:

 


Drága Jó Édesanya Társaim!


Gábor atyától, aki volt a budapesti zarándoklaton, de másnap már 8 napra Jugoszláviába ment, majd Romániába, megérkezett a körlevél.
Hála Istennek sok szép levet küldtetek január óta és egy nagy esemény is történt március 25-én Budapesten. Részt vettünk a Katolikus Nõk Országos Zarándoklatán Bíró püspök úr meghívására. Köszönöm mindazoknak, akik megtudták ezt az alkalmat és rááldozták napjukat az együttlétre. A program 9.30 órától 16.30 óráig tartott. Sokat foglalkoztak vele a TV és rádió mûsorokban. Hozzánk is érkeztek azóta levelek és telefonok, mert látták a fényképet a Napi Magyarországban, ahol új lobogónkkal vonulunk a templomba. Köszönöm a kalocsai édesanyák önzetlen munkáját a zászlónk elkészítésében. A rádióbeszédem után újra megszaporodott a létszámunk és az ottani bemutatkozásunk hatására 300 édesanya jött imalapot kérni. Örültünk a lehetõségnek, mert hisszük, hogy minden új társunk erõsíti imáinkat.
A levelekbõl pár híradás: Pomázról Hné írja, hogy meg ne feledkezzünk május 6-áról:  Mindszenty bíboros úr halálának 25. évfordulója. Szentmise 10.30-kor az esztergomi prímási bazilikában. Bakonyoszlopról Jné: sok sikert kívánt áldozatos imáinkhoz az ezredfordulón. Székesfehérvárról Kné Mónika írt örömeirõl, nehézségeirõl, mindkét fia pap, imádkozunk Péterért és Andrásért. Szabadkígyóson Pné Margit néni megtapasztalta az ima erejét fia családjában. Köszönjük az új templomukról küldött fényképeket, amely azóta mindig megtelt. Felsõgagyról Erzsébet írta le öreg, dolgos kezeivel élettörténetét. Gyuláról Marianna kéri leányáért és jövendõbeli babájukért könyörgéseinket. Miskolcról Áné Mária elküldte saját újságcikkét, írja, hogy Diósgyõrben áldozatos, összetartó közösségük van, két társuk meghalt. Szolnokról Sné segített bennünket bélyegadománnyal, de a többi önzetlen segítséget is köszönjük mindannyiótoknak. Enélkül nem juthatnának el a körlevelek hozzátok. Az ungvári édesanyák havonta szentmise keretében imádkoznak lelkesen, siratják 41 évesen elhunyt társukat, két árvája közül az egyik szerzetesnõi hivatást kapott. Budapestrõl Júlia néni alig várja az augusztus 26-i találkozót. Balatonfüreden új társunk lett a 80 éves Gné, Kecelen egy görög katolikus édesanya Mária Katalin csatlakozott szomszédasszonya hatására hozzánk. Nagykozár és Pécs közös képviselõje a 4 gyermekes Ágika óvodások hitoktatását végzi és bizonyságot tesz milyen nagy hatással van a kicsinyek hite a család felnõtt tagjaira és a nagytestvérekre. Ők is voltak Budapesten a zarándoklaton külön busszal, ahogy mi is. Este elmentünk a várba az abortusz elleni demonstrációra meggyújtani a 65 ezer mécsest. Szlovákiából írt Ágnes, 3 nagy fiú édesanyja, aki bízik imáink erejében. Nyíregyházáról Mné Ilona küldte el az újságcikket, ahol a lobogónk van, amit Bíró püspök úr megáldott a szentmise végén. Hittem, hogy ez az áldás mindannyiunknak szól, bármerre is voltatok szerte az országban. Köszönöm azoknak, akik sokszorosították az imalapokat és a kitûzõket, hogy oszthassák Budapesten. Most pedig egy nagycsaládos nagymama társunk könyvét szeretném figyelmetekbe ajánlani. Dombi Jánosné Zsuzsa hadjáratot indított mesekönyv sorozatával a TV mesék és a sok borzasztó élményt nyújtó történetek ellensúlyozására. Ne nézzük tehetetlenül, hogy gyermekeink, unokáink csak az erõszak és bosszú hangját hallják. A mesekönyv, ami nagyon szép kivitelû 400 Ft, 3 db-nál 350 Ft. Címe: Bárdudvarnok 7478 Bánya 35. sz. Szekszárdról Vné Piroska boldogan újságolta, hogy 70-80 imalapot osztott szét templomukban. Szorgalmazza a hazánkért való imalánc megalakítását helységenként, ahol a hét egy napjának 24 óráját szétosztjuk a folytonos ima végzése érdekében. Többet megtudhattok a Szentlélek Leányai Társaságnál 2045 Törökbálint Baross u. 2. Vecsésrõl Vné kér imát férjéért, fiáért: a két Imréért. Sopronban, Mélykúton, és a bp-i csoportnál is készül a zászló, jönnek a zarándoklatainkra. A bajai édesanyák nagy összefogással szervezkednek. Tehát május 27-én. szombaton 10-16-ig Máriakönnyén (Vodica), Bajától 5 km-re (Bátmonostor irányába)találkozunk. A bajai buszállomáson különbusz is vár ránk, amely kiviszi a résztvevõket. 11 óráig szentségimádás lesz, majd szentmise, utána az agapé közös asztalterítéssel, de tea és megkent kenyér mindenkinek jut. Délután keresztutat végzünk és a tanúságtételeket hallgatjuk meg. Utána akinek jut ideje körbemutatják Baja városát. Tegnap találkoztam személyesen Bíró püspök úrral, vár bennünket augusztus 26-án a Budapest Üllõi úti Örökimádó Templomban lelki napunkra 10-16 óráig, ott 12 órakor lesz a szentmisénk. Gábor atya mindkét zarándoklaton velünk lesz és szeretettel hív mindannyiunkat.
A személyes találkozás reményében búcsúzom és áldott ünnepeket kívánok családjaitoknak.


Drága jó Édesanya társaim!

 

Tudom sokan már karácsonyra vártátok Gábor atya levelét, de én ismerve sûrû adventi programját annak is örülök, hogy legalább most a tíz napos szlovéniai útja elõtt gondolt ránk, még ha röviden is. A tõle visszakapott és elolvasott sok-sok leveletek, üdvözlõlapotok itt van és szeretném átnyújtani azt a szeretetet, amely belõlük sugárzik. Nem törekszem semmiféle sorrendre, úgy nyújtom át neveiteket, ahogy éppen a kezemben tartom.
Létavértesről Titkóné Katika és Kozmáné Icuka írta meg jókívánságait,
Egerbõl id.Szücsné Sárika, Engedi Mihályné és a lelkes egri közösség nevében Császárné Marika lapjáról, olvashatjuk "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítõ született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában."(Lk. 2, 10-11)
Gyomráról a 87 éves Lovászi Lászlóné kedveskedett.
A mélykúti sok édesanya jókívánságait Gavlik Kálmánné foglalta össze. Ugyanott él és áldozza másokért életét Munkácsy Lajosné Márti is, aki rendszeresen küldi a karitász csoportjuk életét bemutató MÉLYKÚTI HARANGSZÓ újságot. Áldozataikat, amit a börtönpasztoráció, az alkoholbetegek és minden rászoruló emberért tesznek, áldja meg az Isten.
Szombathelyrõl Novák Lászlóné újra saját versével örvendeztetett meg bennünket.
Kecelről Gütlerné Marika és Rimái Sándorné jókívánságait olvashattuk.
Kiskunfélegyházán neveli nagy türelemmel beteg kisfiát Szabóné Magdika, aki rendszeres levélváltásra is szakít, idõt. Ugyaninnen írta meg Közösségük gondolatait Bartháné Bella a következõképpen:" Kedves Édesanya Testvérek és Gyermekeik! Mindig tudjatok igaz szívvel gondolni Jézusra, aki értünk emberré lett és annyi jót és szépet adott a világnak. Õrizzétek lelketekben a békességet, szeretetet szép karácsony ünnepén és az eljövendõ új esztendõben is!"
Kecskemétrõl Dubecz Katika számol be életérõl és kéri imáinkat egy szellemi fogyatékos fiúért.
A bajai édesanyák jókívánságai mellé Vermesné Ilonka egy meghívást is küldött. Megtudta, hogy Bíró püspök úrnak a május 27-i idõpont nem felel meg lelkinap tartásához, így indítványozta, hogy [egyen egy találkozónk május 27- én a Baja közelében lévõ Vodica/Máriakönnye/ zarándokhelyen. Gábor atya tárgyalt Bíró püspök úrral és a következõ körlevélben mindenrõl szó lesz. A bp-i lelkinap tárható idõpontja augusztus 26- a szombat.
Tamási-PáribólTámuly Józsefhé küldte el csoportjuk jókívánságait.


Drága jó Édesanya társaim! Kalocsa, 2006. 09. 08. Kisboldogasszony napján


Szeretettel küldöm Gábor atya körlevelét és beszámolnék az elmúlt hónapok eseményeiről.

Hálát adok Istennek, hogy mindkét találkozónkra olyan nagy számban el tudtatok jönni és az otthon maradottak imáiért, szenvedéseiért és a sokfelé bemutatott szentmisékért. Köszönöm a rengeteg szervezői munkát Bp-en Marikáéknak, Pécset pedig Annáéknak. Amit emberileg meg lehetett tenni, azt maximálisan megtettétek. Nagyon sajnálom azokat a társainkat, akik olyan helyen ültek a Szt.István bazilikában, ahol nem működtek a hangszórók. Nem tudom pótolni az elhangzott tanúságtételeket, nem hallottátok milyen szép levelet írt nekünk Erdő Péter bíboros úr és Forgács Alajos atya homíliáját sem, amelyben rámutatott az édesanyák felelősségére, amikor is tisztán kell látnunk a mai kor veszélyeit. Szt.Mónika bölcs asszony volt és a róla írt könyvből is olvashatjuk mennyire komolyan vette fia hitéletét. Semmi más nem számít, csak gyermekeink lelki üdvössége. Nagyon köszönjük hogy Lovász Irén eMeRTon díjas művésznő, aki 3 gyermekes édesanya archaikus Mária énekekkel ajándékozott meg bennünket. Az egész napunkkal az imaévhez csatlakoztunk. Szűzanyánkat kértük Szt.Istvánhoz hasonlóan, amikor az örvendetes olvasót mondták az édesanyák és a kitett Oltáriszentség előtt is hazánkat, családjainkat az Úr Jézus elé helyeztük. Még ha rosszak is voltak a hallási viszonyok, hiszem, hogy a szívetek sokkal többet tudott befogadni a fületeknél és nem volt hiábavaló a fáradságos zarándoklatotok. A közel ezer édesanya között nagyon sok új volt, akik csak a híradásból tudták meg a közös ima lehetőségét. Itt mutatkoztak be felvidéki társaink is. Minden új tagunknak előre is köszönjük imáját, a régieknek pedig a hűségét és apostolkodását. Új csoportok alakultak Horton, Dorozsmán , Bácsalmáson és Bp-en. .

Drága jó Édesanya Társaim! Kalocsa 2006.május 7. A Lourdes-i zarándoklatról pár órája érkeztem haza, éppen ezen a nem akármilyen vasárnapon, hiszen ma a hivatások vasárnapja és egyben anyák napja is van. Szívem csordultig van azokkal az élményekkel, amit a Szűzanya jelenésének helyén egy hét alatt átélhettem. Tudnotok kell, hogy ezt a zarándoklatot nem egyedül, hanem veletek együtt tettem meg. Amikor a körmeneten a gyertyánkat felemeltük, ti is ott világítottatok, amikor a jelenés barlangjánál lelki vezetőnk Czár Iván solti plébános úr bemutatta a Szent Áldozatot, akkor egész közösségünk háláját odatettem a Szűzanya lábaihoz és a bemerítkezéskor mindannyitok betegségét, megpróbáltatását, fájdalmát és félelmét merítették be velem a nővérek a medencébe. Talán sokan közületek átélhették már ezt a csodát, talán sokan csak vágyakoztok egy életen át erre a helyre, úgy, mint én eddig. Bárcsak megkapnátok most, levelem olvasásakor mindazt a kegyelmet, azt a gyengéd szeretetet, amiben nekem részem lehetett. Látni a rengeteg ágyhoz, tolókocsihoz kötött embertársunkat és azokat minden figyelmükkel, türelmükkel szolgáló önkéntes férfi és női segítőket. Az ember élete átértékelődik, hiszen mi mégsem kaptunk ennyire súlyos kereszteket és vajon teszünk-e másokért csak töredékét is? A zarándoklaton résztvevő édesanyák közül mindannyian megkapták imalapunkat és imádkoztunk naponta családja8inkért. Örüljetek ti is annak, hogy most már Kemencén, Balassagyarmaton, Salgótarjánban, Drégelypalánkon és Sé községben is naponta száll a fohász. gyermekeink életét erősítve. Csányban is 13 édesanya fogott össze és kérték bejegyzésüket közénk, Az egri és kecskeméti találkozóink sem maradtak nyom nélkül, mert nagyon lelkes közösségek alakultak, rendszeresen találkoznak szentmisével, lelkipásztori támogatás mellett. A szentgotthárdi és nagymarosi édesanyákat is szeretettel köszöntjük. Remélem a közeledő országos találkozónkra már köztünk lesznek ők is május 27-én 9-től 16 óráig a Szent István Bazilikában. Kispest felől jövő metróról az Arany J. u-nál kell leszállni, de azt hiszem ez Budapest annyira közismert helye, ahova mindannyian eltaláltok. Az idén kivételesen nem önellátással lesz megoldva az agapé a délben kezdődő szentmise után, hanem fővédnökünk:Erdő Péter bíboros úr nagylelkűen megvendégel bennünket, tehát csak kedvenc süteményeinkkel fogunk kedveskedni egymásnak. Sós ételeket és italt ne hozzatok és az édesség eldobható göngyölegben legyen. Sajnos a Bíboros urat nem tudjuk személyesen átölelni anyai szeretetünkkel, de biztosítjuk, hogy imáinkkal elkísérjük lengyelországi útjára, mivel éppen ezen a szombaton lesz XVI.Benedek pápánk látogatásának időpontja is. A római és madridi édesanyák felé meghívásunkat eljuttatta Gerséné Marika. Még válasz nem érkezett, de reméljük nem lesz akadálya jövetelüknek. A hatvani édesanyák kezdeményezésére egy szokatlan meglepetésben is részünk lesz, amivel felkérésükre az ország minden részéről érkezett gyermekek rajzaiban gyönyörködhetünk. Ott voltam Gábor atyával együtt Hatvanban a regionális találkozón, amit nagyon színvonalasan szerveztek meg és hála Istennek megtelt a templom ,pedig én a március 27-i hideg hétfői estét nem tartottam ideális időpontnak. Bátorságuk eredménye a nagyon szép, meghitt, átimádkozott délután igazolta. Köszönjük szépen, hogy együtt lehettünk! Még két örömteli eseményről adok hírt, mert megszületett a nyolcadik gyermeke Mindszentiéknek .Isten éltesse Juditkát! A másik boldogság egy olyan esemény, melyért tudom, hogy sokan imádkoztok. Évikének megadatott, hogy fia és annak menyasszonya nemcsak passzívan, a formaság kedvéért jártak a jegyes -oktatásra, hanem valóban nyitott szívvel és vággyal készültek és kérték az első áldozás szentségét. Az esküvővel nem ért végett a hit utánni érdeklődésük, hanem a bérmálással is meg akarják erősíteni közös életüket. Hálásak vagyunk ezekért a csodákért és minél többen éljetek át hasonló pozitív változásokat szeretteitek életében. Most pedig tolmácsolom az augusztus 26-i Pécs gyárvárosi templom édesanyáinak részletes információját, mert nagyon szeretnék, ha nemcsak a találkozó idejére, hanem akár több napra is ott maradnátok a várost és környékét megismerni. Aki éjszakai szállást igényelne, hívja fel /Gáti urat, 72/243-838/ a templommal szemben lévő kollégiumot ahol az agapé is lesz, mert ott 1.800,- Ft-os áron megszállhat. A templom neve Munkás Szent József templom ,Pécs, Zsolnay V.u.92., ahol Gulner János c.apát plébános atya szeretettel vár mindenkit, főleg a déli határainkon túliakat is. A helyi járatú buszok a templom előtt állnak meg. Az ünnepi szentmisét Mayer Mihály pécsi megyéspüspök mutatja be. Róna Gábor atya, közösségünk vezetője és lelkipásztoraitok koncelebrálnak.A vendéglátók kérik, jelezzétek jöveteli szándékotokat /30/486-0139/ Lourd-i utam előtt olvastam, „ hogy ha nyugtalan a szíved, indulj el zarándoklatra és békét lelsz!”” Készüljetek és osszuk meg egymással mindazt, ami összeköt bennünket. Az otthon maradottak támogassanak bennünket imáikkal! Isten áldja meg családjainkat!

Drága jó Édesanya társaim! Kalocsa, 2006.január 10. Hálát adva az elmúlt év minden öröméért és megpróbáltatásáért, szeretettel köszönöm meg azt a sok szép beszámolót, képeslapot, verset és zenét, amivel postai vagy elektronikus úton elhalmoztatok. Még nehezebb a helyzetem, hiszen a több, mint száz gépi kedveskedést végképp nem tudom megosztani veletek. Köszönöm a nyíregyházi, debreceni és bp-i édesanyák összefogását a regionális találkozók megszervezésében. Gábor atya mindhárom helyen veletek lehetett. Dec.10-én hála Istennek én is ott voltam Bp-en a szép zenei kísérettel átelmélkedett Szentségimádáson, majd a szentmisén, amit Szabó Tamás püspök úr homiliájával annyira személyessé tett, mert megköszönte szülei érte elmondott imáit. Ő az egyházunkban a lelkiségi megújulások referense és biztosított bennünket, hogy nem csak Isten előtt nagyon kedves ez a szülök lelki felelősségét alakító közösség, hanem az Egyház vezetői előtt is. Régi meghívásnak tettem eleget, amikor dec.11-én a Kozma Imre atya által bemutatott, nagyon meghitt, családok miséjén számolhattam be közösségünkről az Irgalmasok kápolnájában. Úgy éreztem, örömmel vitték haza imalapjainkat /a házastársit is!/ és hiszem, hogy az óta már velünk mondják gyermekeinkért, unokáinkért. Őket és minden új társunkat, akik most kapják először körlevelünket sok szeretettel köszöntöm. Nagy örömmel olvassuk mindig a határainkon túl élő közösségek beszámolóit, Lupenből, Temerinből,Keviből Az ungváriak 7 éve alakultak és egyik alapító tagjukról, a kedves Maja néniről írja Losákné csoportvezető, hogy összejövetelükről hazafelé menet rosszul lett és infarktusban meghalt. Fájó szívvel búcsúztak tőle, hiszen férjével, Sanyi bácsival együtt évek óta szolgáltak a plébánián. Hisszük, hogy ezek az égbe jutott társaink tovább könyörögnek családjainkért. Dunaszerdahelyen is már 5 éve imádkoznak az édesanyák, de csak most jutott el hozzájuk a címünk, hogy jelezzék létüket. Sajnálom az annyira lelkes váci csoportot, amiért Leontin atya távozásával megtorpantak. Örüljünk, hogy máris új helyén, Balassagyarmaton szervezi az ottaniakat. Köszönöm a körösladányi Margitka „életregényét”, melyhez családi fényképalbumot is mellékelt, hogy még jobban egy család lehessünk. Több levélben is olvasom a nehézségeket, melyek idősödő, beteg szülők elgondozásával nehezednek rátok. Bizony nehéz ezt összeegyeztetni a sok más családi tennivalóval. Vannak, akik anyagi nehézségekkel küzdenek, vagy házastársi meg nem értés, betegség nehezíti életüket. Kérlek benneteket, hordozzuk egymás terheit imáinkban! Persze örömeinkről se feledkezzünk el, hiszen Juditék legszebb karácsonyi ajándéka saját nászmisés esküvőjük volt, ami hosszú évek után következhetett el. Hálát adunk a Szegeden megszületett unokáért, akiért szintén évek óta imádkoztunk és most már elmúlt 2 hónapos. Imádkozzatok Enikőék csoportjáért, hogy meg tudjanak újulni, hiszen a 8. gyermekét váró édesanyát ez bántja most legjobban Hódmezővásárhelyen. Örülök, hogy egyre többen rendelitek meg a KALÁSZ újságot, melynek utolsó számában a teljes napi imánkat megjelentették, így már akár az egész olvasótábor velünk imádkozhat. Még két örömhír: Képzeljétek az egyik bp-i társunk, Marika eljutott Madridba, a Szt.Mónika Közösségek világközpontjába, ahol beszámolt a magyarországi helyzetről. Kiderült, hogy túlszárnyaltunk minden más országot imaösszefogásunkkal. Reméljük viszonozni fogják látogatását valamelyik találkozónkon. Megajándékoztak bennünket egy nagy Szt.Mónikát ábrázoló képpel, amit a december 27-i hálaadó szentmisénket Ivó József kanonok úr felszentelt és elhelyeztük megalakulásunk színhelyén, itt Kalocsán a Fájdalmas Szűzanya oltáránál. A másik:Végre karácsonyra kiadta a Szt.István Társulat a Szt.Mónika élete című 240 oldalas könyvet. Köszönjük Császárné Marikának, hogy felfedezte ezt az 1865-ben kiadott kincset, amit Emile Bougaud francia püspök írt és most fővédnökünk, Erdő Péter bíboros úr látott el előszavával, megemlítve még közösségünket is. Már tudjuk az idei év találkozóinak idejét és helyét, amit máris közlök, hogy szervezni tudjátok minél többen a zarándoklatot közénk. Május 27-én 9-l6 óráig leszünk együtt Budapesten a Szent István Bazilikában. Déli 12 órakor lesz a hálaadó szentmise, melyen felajánljuk családjainkat – hazánkat égi Szűzanyánk pártfogását kérve a jó Istennek. A másik találkozó augusztus 26-án 10-l5 óráig lesz a pécsi gyárvárosi templomban, ahova szeretettel várnak bennünket az ottani kedves édesanyák. Újra kérlek benneteket, ha bármilyen e-mail elérhetőségetek van, jelezzétek a szentmonika@freemail.hu címen! Zsuzsa társunk újévi jókívánságával búcsúzom: „A rossz dolgokat hátrahagyva, Szívünkbe új reményt fakasztva, Egy szebb, jobb jövőt remélve Lépjünk az új esztendőbe! Kísérje utunk áldás és béke!” Szeretettel:

Drága jó Édesanya Társaim! Kalocsa, 2005. 09. 08. Kisboldogasszony napja. Hálát adok Istennek, hogy újra küldhetem Gábor atya körlevelét a régi hűséges és az utóbbi hónapokban hozzánk csatlakozó tagjainknak. Szeretettel üdvözlöm a KALÁSZ újság olvasóit és bízom benne, hogy hamarosan a Szent Mónika Közösség tagjaiként fogják ők is olvasni híreinket. Imalapunkat kérhetik a 6300 Kalocsa, Szt. István u.24. póstai, vagy a szentmonika@freemail.hu internetes vonalon. Eljött az ősz és ez sok család számára a gyermekek új környezetbe való elindulásával jár. Az édesanyai szív tele van aggódással, mert a családból való kikerülés nagy próbatétel mindenkinek. Minél ritkábban látjuk szeretteinket, annál sűrűbben kulcsoljuk imára kezünket. Köszönjük híradásaitokat, melyben imameghallgatásoknak örülhetünk, mert gyermekeitek, unokáitok visszatértek a jó Isten közelébe Többen jelezték, hogy kisbabájuk, unokájuk született. Isten éltesse őket! Sajnos betegségek, halálesetek híreit is olvasnunk kell, de kérjük a Szentlélek vigasztalását, erőt minden megpróbáltatásotok türelmes elviseléséhez. Szomorúan olvastam Interneten a segélykérést, „imádkozzatok leányomért, aki barátja hatására a sátánista eszmék felé fordult.” Nagyon hiszem, hogy a bp.-i országos találkozónk színhelye nem véletlenül volt a Szt. Mihály templom, melynek védőszentje a gonosz szellemek réme. Add Uram, hogy a bajban ne FELADJUK, hanem ÁTADJUK azt Neked! Köszönöm mindazoknak, akik fáradságos utazással elzarándokoltak, júl.2-án Kecskemétre, ahol a nagy esőzés miatt Farkas László helynök úr szeretettel fogadott be bennünket a Nagytemlomba és megnyitotta agapéhoz a palota kapuját is. Nagyon köszönjük Kecskemét és környékének, valamint Budapest több közösségének nagyszerű szervezését, összefogását, mely a regisztráció szerint 33 helységből összejött, több mint 800 résztvevő kényelmét, a lelkinapok zavartalanságát biztosította. Köszönjük értékes beszámolóitokat közösségeitek életéről, a szép imákat, verseket. Kecskeméten a Piarista templom ifjúsági ének –zenekarának szolgálatát, bp.-en pedig Rózsásné Andrea családjának, hogy olyan széppé, meghitté tették gyönyörű zenéjükkel találkozónkat. Köszönjük, hogy Kméten Bábel Balázs érsek úr rámutatott homiliájában a nők apostoli szolgálatára az egyházban, családjuk, környezetük életében. A júl.l0-i Új Emberben olvashattatok erről. Sarlós Boldogasszony ünnepe számunkra a kiengesztelődés, a vezeklés és könyörgés napja volt. Hiszen eredetileg az arborétumban lévő abortusz emlékműnél lett volna jó idő esetén. Köszönjük Róna Gábor atyának, hogy megtanította nekünk a Szt. Ignáci szemlélődő-csendes imakapcsolatot Istennel, amikor odasimulunk Mennyei Atyánk tenyerébe és letesszük terheinket. Nagy feltöltődést jelentett ez a meghitt szeretetkapcsolat, a teljes Istenre való hagyatkozás. A kitett Oltáriszentség előtt engeszteltünk mulasztásainkért és elvégeztük az abortusz áldozataiért a keresztutat. Nagyon jó volt együtt lenni. Hála legyen Istennek mindenért! Augusztus 27-én, Szt. Mónika napján a XIII. ker.-i Babér utca lakói csodálkozhattak a sok-sok lobogóval érkező zarándoklat láttán. Vigyázó Miklós atya tágas, szép temploma színültig megtelt. A szentségimádás után közösen kértük a szabadító rózsafüzérrel JÉZUST, hogy KÖNYÖRÜLJÖN, GYÓGYÍTSA MEG, MENTSE MEG, SZABADÍTSA MEG, CSALÁDJAINKAT! Hisszük, hogy kéréseinket nem utasítja el Megváltónk! Ezek után Szent Mihály arkangyalt is segítségül hívtuk. Egyre nagyobb a gonosz hatalma, de győzelemre NINCS ESÉLYE! Örömmel hallgattuk a tanúságtételekben a nagymama köszönetnyilvánítását, mert a kómában fekvő soltvadkerti kisfiú - akiért a kecskeméti találkozón imádkoztunk- sokkal jobban van. Kérik további imáinkat, hogy teljesen elmúljanak az agyhártyagyulladás következményei. Hogy is kételkedhetnénk, amikor hallhattuk, hogy öt édesanya l20 km-es gyalogos zarándoklat megtétételére vállalkozott, hogy az imáink ereje megsokszorozódjon. Magdika testvérünk pedig egy év óta áttétes betegségének minden próbatételét felajánlja a közösség gyermekeiért. Hiszem, hogy ezek a szenvedések, amit ilyen hősiesen viseltek, aranyszínűre festik át naponta közösségünk imaösszefogását. A pesti találkozón felállva kezeinket kérőn az oltár felé nyújva vártuk, hogy Gábor atya adja át nekünk a Szűzanya Szeretetlángját. Átadta, és mi adjuk tovább, hogy az Isten és embertársaink iránti szeretet tüze soha ki ne aludjon szívünkben. Köszönjük Pajor András atyának, hogy szólt hozzánk és rávilágított az írásaiból is jól ismert, családjainkat és ifjúságunkat fenyegető bajokra. Nagy örömmel köszönthettük a hálaadó szentmisénket bemutató Udvardy György püspök urat, aki részletesen elmondta mennyire fontosak imáink. Kérte, hogy ne lankadjunk egyházunkért és családjainkért imádkozni, böjtölni. Kifejezte elismerését, mert ez a közösség olyan csendben terjedt el országszerte, mint ami általában jellemzi az édesanya életét családjában. Köszönjük a távol maradottak imáit. Leveleiteket a könyörgéseinkkel együtt az oltár elé vittük. Igazi meghitt, vidám és mégis kegyelmekben gazdag napot élhettünk át együtt Bp.-en, amit a gyönyörű napsütés még tetézett. Nagyon köszönjük adományaitokat, melyekkel segítettétek találkozóinkat és körleveleink postázását. Köszönjük, hogy olyan sokan megrendeltétek a KALÁSZ újságot, amit legelőször októberben fogunk megkapni a csekkel együtt. Ha egy környékről többen rendeltek, akkor a postaköltségek miatt jó lenne összesíteni a példányokat. Most már egyenesen Unger Zsuzsa szerkesztőnőnek küldjétek kívánságaitokat ll22. Bíró u.l6. Szeretettel üdvözöljük közösségünk tagját és egyben sajtóreferensét a nemrég Szent Ferenc díjjal kitüntetett szerkesztőnőt, Madocsai Beát. Reméljük sokan olvastátok a szeptember 4.-i Új Emberben megjelent cikkét közösségünkről. Az idén még két regionális találkozónkra hívnám fel a figyelmeteket: DEBRECENBEN a Jézus Szíve templomba várják szeptember 24-én l6 órára az imádkozó családokat. Budapesten december l0-én, (szombaton) l7 órára várják a fővárosi édesanyákat a Szent Gellért templomba /Bp. XI. ker. Bartók Béla út. 149. sz. /, ahol Majnek Antal püspök úr mutatja be a hálaadó szentmisét. Sok szeretettel búcsúzom. Isten áldja meg családjainkat!

« first‹ previous12345678következő »utolsó »