design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2003

 

 

Drága jó Édesanya társaim!

Boldogan küldöm Gábor atya körlevelét és kérem a Szentlelket, segítsen nekem legalább valamicskét átadni azoknak a társainknak, akik nem élhették át az országos találkozóinkon megtapasztalt csodákat. Külön köszöntöm azt a sok-sok új hozzánk csatlakozó édesanyát, akik az áprilisi körlevél óta léptek be közösségünkbe.
Köszönöm a mélykúti és a kelenföldi Szent Gellért templomban számunkra elõkészített helyeket, Gavlikné Magdusnak és Antóniné Zsuzsának a rengeteg fáradságot, szeretetet, aktív részvételeteket és a vendéglátást. A levelek, telefonok és személyes beszélgetések éreztetik, milyen sokat jelent számotokra a közösség akár a plébániátokon, akár országos szinten. Ami Mélykúton és Budapesten a megtelt templomokban érzõdött, az semmi mással nem pótolható. Két ilyen nagytudású, közvetlen fõpásztor tanítása, buzdítása, Gábor atya alázatán is túlcsorduló kisugárzása, hogyan is nyújtható át papírra nyomot betûk által? Leveleitekbõl tudom milyen bánat van szívetekben, amikor betegség, távolság vagy más akadály miatt nem juthattok el soha közénk. Kérem a jó Istent, adja meg nektek összefogásunk kegyelmét otthonaitokba is. Soha ne érezzétek magányt, félelmet, reménytelenséget semmilyen helyzetben.
Elõttem van a kazincbarcikai Erzsike levele, amiben összefoglalta a mélykúti találkozót. Õk hajnali 4 órakor indultak és sajnos mégis lekéstek a rózsafüzér elmélkedéseinket a Szûzanyához, mert 10.50 órakor értek a magas dombra épült templomhoz. Hálavirágjaikat letéve már velük együtt imádhattuk az Oltáriszentséget. Gábor atya mélybõl jövõ elmélkedéseit követték az édesanyák könyörgései és a szebbnél szebb énekek.
Bár a vendéglátóink szinte minden résztvevõt egyenként köszöntöttek a templom elõtt, mégis csak felbecsülni tudtuk, hogy körülbelül 26 helységbõl közel 500 édesanya érkezett a Szent Joachimnak felszentelt templomba, ahol a sok szép szobor között végre megláthattuk és köszönthettük Szent Mónikát is. A Szentségimádás után igazi falusi lakodalomban lehetett részünk, amit a templomot körülvevõ parkban készített a mélykúti nagy létszámú közösség számunkra. Még a diétázókra is gondoltak. Nagy örömmel érkezett közénk Dr. Bábel Balázs érsek urunk és a családias hangulatú szentmise homiliájában így szólított meg bennünket: "Kedves nõvéreim az Úrban!" Az Anyaszentegyház szóban is benne van az anya megnevezés. Részletes tanítást adott arról, hogy az õsegyházban és a mai egyházban is milyen nagy és fontos szerepe van a nõknek. Mivel május utolsó szombatja volt beszélt nekünk a Lorettoi litániáról és a rózsafüzér új titkáról, melyben Jézus meghirdette Isten országát.
A Szentmisét követõen meghallgattuk az örömteli, õszinte tanúságtételeket és a sükösdi csoport gitáros dalait. Köszönjük a Szentléleknek, hogy egész nap annyira-annyira éreztette jelenlétét.
Most pedig örüljünk együtt, hogy Székesfehérváron Kallósné Mónika fiát pappá szentelték a nyáron. Emlékezzetek az 5 évvel ezelõtti boldog híradásra, amikor Tibor szemináriumba ment. Örüljünk, hogy több fiatal édesanyától is kaptunk csatlakozó levelet, egyben vigasztalnám Andreát, hogy ne keseredjen el, ha találkozóinkon a nagymamákat látja többségben. Amíg a fáradt, ráncos, remegõ kezû nagyik kezébõl nem esik ki a rózsafuzér és ilyen nagy számban kérik az imalapunkat apostoli lelkülettel, nem veszhet el az ifjúság. Örüljünk a törökszentmiklósi hírnek: 60 fõvel megalakult a közösségük. A kiskundorozsmai Hidegkútiné 19 édesanya aláírását küldte el belépésük jeleként. Mezõberénybõl Endre atya jelezte a 29 édesanya csatlakozását. Köszöntjük a szabadszállási, enyingi, kaposvári, tarjáni, nagyvenyimi, szentendrei és budapesti új édesanyákat. Ez csak az utolsó pár levél tartalma.
Köszönöm régi tagjaink kedves beszámolóit, a sok verset, imát, rajzokat, kazettákat, fényképeket, bélyegeket és anyagi segítségeteket. Mindkét találkozón jó szívvel adtak hozzájárulást a perselyezésbõl levelezésünk költségeire. Köszönjük szépen!
Augusztus 23-án a kelenföldi Szent Gellért templomban újra összeforrhattunk hálaadásban és könyörgésben. Rendkívül jó elrendezésû, modern templom és tágas kisegítõ helyiségek biztosították kényelmünket. A budapesti édesanyák nagy elõkészítõ munkáját megtoldottátok az otthonról hozott bõséges étel és italkülönlegességekkel. Lelki éhségünket pedig a tõle megszokott végtelen közvetlenséggel csillapította Bíró László püspök úr a szentmisében. Homiliájának lényegét Gábor atya körlevele tartalmazza az õ atyai, szeretõ tanácsaival megtoldva. Az Új Ember-ben a fényképét is láthattátok és idézték püspök urunk szavait "az imádkozó család együtt marad"! Szentmise elõtt itt a világosság rózsafûzért elmélkedtük át. Az agapé után örülhettünk azoknak az ajándékoknak, melyekkel készültetek beszámolóitokban. Nagy sikere volt a miskolci közösségnek, fõleg a korát meghazudtoló édesapának, aki hosszú versekkel kedveskedett nekünk. Köszönjük, hogy Andrea gitárral vidámította szívünket. Érzõdött, hogy mindenkinél a "szív bõségébõl szólt a száj". Örültünk a Jugoszláviából érkezett csoportnak, akiket Péter atya kísért el, fontos volt a gyóntatása és kedves szavai. Gábor atyánk újra a szívünkre kötötte a Szûzanya Szeretetlángja befogadásának fontosságát. A templom gyönyörû dísze volt az oltár körül elhelyezett 19 szebbnél-szebb lobogótok. Bíró püspök úr azt mondta: " nemcsak a lobogókat áldom meg, hanem mindazokat, akik köréjük csoportosulnak." Köszönjük, hogy az egri közösségvezetõ Marika máris átadta meghívását: 2004. augusztus 27-28-án náluk rendezzük meg az országos találkozót. Részletekrõl a következõ körlevélben olvashattok.

2004.04.24.

Drága jó Édesanya Társaim!

 

Örömmel küldöm nektek Gábor atya húsvét nyolcadában megírt körlevelét és egyben nagyon megköszönjük a szebbnél-szebb képeslapot jókívánságot, amivel erõsítetek bennünket. Hálásan köszönjük és a jó Istentõl kérjük a viszonzást adományaitokért, melyek által 10 év óta zavartalan az évi kétezer levél elküldése.
Elõször is megosztom veletek a Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére tett zarándoklatunk élményeit, mert nagyon sok budapesti és vidéki társainkkal hallgathattuk végig az értékes beszámolókat, tanításokat. Én azt a feladatot kaptam, hogy a "Kitartó ima gyümölcseirõl" tegyek tanúságot. Hála Istennek addigra elkészült Gábor atya által a spanyol fordítást figyelembe véve a házastársak imalapja is és Bíró püspök úr a szentmise keretén belül megáldotta, hogy útjára bocsáthassuk azok felé, akik együtt vállalják ezentúl a mindennapi könyörgést gyermekeikért. A fénymásolás romlásának elkerülése miatt felkértük Simon András grafikusmûvészt, hogy készítse el az imalap elejét. Amint megérkezik a kép máris küldöm az imát. Kérem türelmeteket. Köszönjük Ungvárról Erzsébet édesanya által küldött ukrán nyelvû imalapot, amely által máris csoportok alakultak az ortodox és görög katolikus édesanyák bevonásával is. Szojván minden utolsó csütörtökön 50 édesanya van együtt.
Nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik nemrég csatlakoztak hozzánk és most kapják elõször körlevelünket:
Kiskundorozsmán Hidegkutiné Máriát, Hetényegyházán Etelkát és nagy csoportját, Ecséden Siposné Marikát, Horton Juhásznét, Patakon Russoiné Máriát, Jánoshalmán, Bonyhádvarasdon, Majoson. Besenyõteleken, Révfülöpön az Édesanyákat, Évát és Pannit a XI. kerületben, a vajdasági új csoportokat. Érsekcsanádon február óta együtt vannak a templomban Gál Jenõ atyával az édesanyák imáikkal.
Gratulálunk és szívünkbe fogadjuk a Tatán született kis Piuszt aki anyukájának, Melindának nyolcadik gyermeke. Gyulán köszöntjük a kis Bencét, akiért a múltkori levél óta imádkoztunk. Köszönik szépen! Svájcból Suzanna is örömhírrõl számolt be, mert iker dédunokái születtek! A jó Isten éltesse mindannyiukat.
Köszönjük a szép beszámolókat: Pakson a 75 éves nagymama lelkesen apostolkodik, most 20 éves beteg unokájáért kéri imáinkat. Miskolcon gyarapodik a közösség, új házastársakkal, akik nagyon lelkesek, kéthetente vannak együtt és feltöltõdve indulnak haza a másfél órás együttimádkozás után. Hatvanban él Anna néni, aki beszámolt lánya súlyos balesetérõl és csodás felgyógyulásáról. Hálát adunk Szentesitné Teca infarktusból való felépüléséért Szegváron, Julikáéknál is reménykedhetünk férje életének jóra fordulásában. Kéri Karcsi fiáért imáinkat, hogy ne adja fel félelmében tanulmányait. Imakérés jött még Vecsésrõl pajzsmirigy betegségben szenvedõ családtagért.
Tataházán Marikáék a leégett ház kamrájában villany nélkül, fázva vészelték át a telet, kérjük értük a Szûz Anyát, hogy segítse õket otthonuk felújításainak erejükön felüli munkálataiban. Mélykúton élõ Gáborért is fogjunk össze, akit baleset ért, hogy csonka kézzel is sok jót tudjon tenni és Isten segítségével teljes életet élhessen. Rajkáról jött a levél, hogy tegyük az Úr elé pánikbeteg Zsuzsannát, Gittát édesanyjával és Ákost. Köszönöm a szívecskéket Évcsinek, mert így továbbra is megjelölhetjük a térképen az újonnan csatlakozó településeket, Basáné Erzsikének a kazettát és a saját festményeit, melyekkel megörvendeztetett, a Soproni közösségnek a Szt. Mónika képecskéket és a Szombathelyrõl érkezett nagyböjti elmélkedést.
Bocsánat, hogy ha adós maradok valakinek a válaszadással, vagy köszönetnyilvánítással.
Most pedig részletesebben a Mélykúti találkozóról, ahova május 31-én szombaton várnak bennünket. Menyhárt Sándor atya templomuk igazgatója 10 órától 16 óráig lesz velünk. Rózsafüzérrel köszöntjük a Szûzanyát az édesapjának Szt. Joachimnak szentelt templomban. Szentségimádással borulunk az Úr Jézus elé. A déli agapé után 14 órától velünk lesz Dr. Bábel Balázs érsek úr szentmiséjével és meghallgatja beszámolóinkat, melyekre készüljetek. Hozzátok könyörgéseiteket is! Mélykút megközelítése, mely 40 km-re van Bajától történhet vonattal: a Keleti pályaudvarról 6,35-ös gyorssal. Kiskunhalason átszállás, megérkezés Mélykútra 9.39 órakor. Autóbusszal: ha eléritek Baját, onnan 7.20 órakor és 8.45 órakor megy Mélykútra busz. A templom közel van az állomásoktól.
Visszautazás hasonlóképpen történik. Feltétlenül jelezzétek jöveteleteket a vendéglátás miatt!
A budapesti országos találkozónk augusztus 23-án, szombaton 9 órától lesz 16 óráig. Nagy örömünkre Forgács Alajos atya bocsátotta rendelkezésünkre a Budán lévõ Szent Gellért 2000 fõt befogadó templomát, amely 10 éve készült el. (1115 Budapest, Bartók Béla út 149.) 9 órától rózsafüzér imádkozás. 10 órakor Bíró László püspök úr tartja hálaadó szentmisénket. 12 órakor agapé, amihez újra kérem segítségeteket, a nagy létszámra való tekintettel. Dobozba csomagoljátok az asztalra tehetõ ételt, és mûanyag üvegbe a teát. Minden más kellék lesz. 13 órától várjuk beszámolóitokat és 15 órakor szentségimádásunkkal odatesszük az Úr Jézus elé mindazt, amit elhoztatok szívetekben és leveleitekben.
A Szt. Gellért templom elérhetõ úgy, hogy a Kálvin térig metróval megyünk és onnan a 49-es villamossal. A19-es villamos is abba az irányba megy. Személyautóval, buszokkal könnyen le lehet parkírozni a közelben. Kérem mindannyiotok imáit a találkozók kegyelmeiért.

Isten áldja meg családjainkat:
Szeretettel üdvözöllek Benneteket

Drága jó Édesanya társaim! Kalocsa, 2oo3. január 13.


Tele van a szívem örömmel visszagondolva az elmúlt évben megtapasztalt sok szeretetre, amit megtapasztaltunk akár a találkozóink alkalmával, akár a leveleitek által. Az utolsó körlevél óta sok szép beszámolót küldtetek, és az újonnan csatlakozóknál is tapasztalom a Szentlélek mûködését. Kívánom, hogy mindannyian megérezzétek családotokban a közös ima erejét.
Most pedig megint megpróbálom a lehetetlent, és egy-egy mondatban megosztom veletek az érkezett híreket: Elõször is nagy szeretettel gratulálunk Siposné Enikõnek Debrecen-Józsán, akinek megszületett hetedik gyermeke és fél, hogy nem lesz már ereje az apostolkodáshoz, pedig egy évvel ezelõtt nagyon elhatározta, hogy az õ plébániájukon is megalakítják a közösséget. Sajnálkozik, hogy rendszeresen csak hárman jönnek össze imádkozni. Szerintem nincs oka az elkeseredésre, ez is nagy eredmény. A Vajdaságból kaptunk csatlakozó levelet, ott Keviben terjesztik imalapunkat. Piliscsabán Ráczné Beáta fogott hozzá az imalap sokszorosításához. Leányfaluról Póczáné Rózsika irt, õ nagy lehetõséget lát a lelkigyakorlatos háznál igénybevenni Király Ernõ atyát, aki jó szervezõ. Nagy örömmel értesítettek bennünket Mikepércsrõl, hogy szept. 27-én megalakult náluk is a közösség Szabóné Ágnes vezetésével. Meghatóan olvasom a 86 éves Nusi mama levelét Szentendrérõl, aki már csak imádkozni tud, de milyen jó, hogy minket erõsít imáival. Szabóné Erzsike Izsákról, Rita pedig Soltvadkertrõl jelentkezett. Szegeden új anyuka, Ráczné Ibolya fogott hozzá az imalap terjesztéséhez. Bp., XIV. Kerületbõl Éva szeretne plébániájukon csoportot alakítani. Enikõ Hódmezõvásárhelyrõl írja, hogy õk plakáttal jelzik, mikor van közös miséjük a templomban. Férje hiányolja emblémánkról az édesapa figuráját. Mi nagyon örülnénk, ha az édesapák is hozzánk hasonlóan összefognának gyermekeik lelki életéért, de inkább olyan levelek jönnek, ahol Patríciushoz hasonló apukákért is imádkozni kell még a feleségeknek megtérésért. Gábor atyánál a spanyol szövegek között van olyan ima is, amit házaspár imádkozik gyermekeikért. Akinél megadatott ez az öröm, kérje és küldjük. Köszönjük Balázsiné Ilonka levelét Miskolcról, aki ajánlja, hogy sötétségeink idején forduljunk bizalommal a Szûzanyához és az õrangyalokhoz. Az új vezetõ Tömörné Margitka számolt be Pécs-Hirdrõl, ahol adventben elkészült a lobogójuk. Gyuláról Mariannáéknál hála Istennek bizakodhatunk, végre gyermekáldás van. Másik lánya missziós meghívást érez, imádkozzunk érte! Örülünk az öt gyermekes 35 éves Bianka édesanyának, aki Bp-rõl kérte imalapunkat. Az ecsédi plébánián Ludányiné kezdte szervezni a csoportjukat. Tamásné Ilona Sükösdön lelkesítette be a Szent Anna Klub tagjait, ahol minden hétfõn együtt imádkoznak a plébánián. Nagyon örültem Oláhné levelének Veszprémbõl, mert úgy éreztem a térképen az a vidék nehezebben indul el közösségünk felé. Új jelentkezõ Zsuzsanna is a XXII. kerületbõl, aki máris apostolkodik, mert úgy érzi saját magunkért is fontos az ima, kérve a szülõi bölcsességet. Imáinkat kéri lányáért, akit vallásosán neveltek, de most az állatorvosi egyetemre kerülve féltik a külsõ behatásoktól. Újabb levél Bp-rõl: a 3 gyermekes Ildikó férjével együtt átérzi mennyi küzdelem vár gyermekeinkre és bízik a közös ima megsokszorozó erejében. Némethné Pécsrõl számolt be részletesen csoportjuk élményeirõl, melyeket a zarándoklatokon szereztek. Parádról Annuska meséli el mennyi egyházi rendezvényre jutott el 86 éves édesanyjával együtt. Bp.III. kerület Szentháromság plébániáról írja Judit örömmel, hogy megalakult a közösségük. Reméljük Érsekcsanádon is teljesedik Csordásné vágya és lesznek helyben is társai. Nehéz ez olyan helyen, ahol nincs saját lelkipásztor. Becsüljük meg papjainkat és könyörögjünk hivatásokért! Aranyosapátiból Zoltán irt, akinek már nem él az édesanyja, de imalapunkat átadta egy ottani vallásos édesanyának. Szegedrõl Terike számolt be imáinak meghallgatásáról, úgy érzi fiánál változás következett be jó irányban a hit terén. Kalocsán Terike örömében osztozunk, hogy újra együtt a család szeretetben és láthatja unokáit. Piroska háláját megértjük, hiszen a frontális ütközésbõl épségben került haza fia. Szombathelyrõl Gabriella írja milyen nagy a szereíetéhsége az embereknek. Ezt tapasztalta meg a karitásznál. A gyöngyösi csoport új vezetõjét köszöntjük Dr. Krizsóné Máriát, imát kérnek egy kismamáért és babájáért. Egerbõl Marika örvendeztetett meg 60 perces rádióadásukról készített kazettájukkal, ahol nagyon szépen hírt adtak közösségük lényegérõl. Máris visszhangként csatlakozási és csoportalakítási kérelmek jöttek a környékükrõl. Móráné Marika megint szép beszámolót irt a BENEDIKTUSZ-ban közösségük életérõl. Köszönjük Dr. Róthné Rózsának, hogy új jelentkezõként máris négy barátnõjének átadta az imalapokat. Reméljük a VI. kerületi templomukban mások is hozzájutnak általuk közösségünk imájához. Ungvárról írja Erzsike, hogy István fia, aki lelkipásztor lefordítja Ukrán nyelvre imánkat, így falujukban mindenki imádkozhassa. Nagyon szépen köszönjük! Hasonló jó hírt kaptunk Svájcból, ahol Noémi társunk Baarban lévõ közösségében terjedt el imánk. Marosné Márta unokahúga Oslóba vitte lapunkat, ott lefordította norvég nyelvre és terjeszti az ottani édesanyáknak. Veszprémbõl Oláhné Borbála, mint új belépõ már szép jelzéseket kapott megyéjükbõl. Bárcsak láthatnátok Barsayné Magdika karácsonyi lapját, amit még nyáron vett Rómában. Ez a Szt. Ágoston templom oltárképe, ahol a Szûzanya tartja a kicsi Jézust angyalok körében, elõtte pedig hódol Szt. Ágoston és Szt. Mónika. Kaposváron és Toponáron Kardosné Andrea szomorkodik, mert úgy érzi süket fülekre talál a híradása közösségünkrõl, mert csak heten jöttek össze. Felvetõdött náluk is a férjek bevonása. Természetesen! Ezért imádkozunk naponta az imalapunk tizenharmadik könyörgésében. Hevesrõl írja Szalainé Erzsike "Szinte hihetetlen, de már az elsõ napokban kb. 2o-an vállalták az imát. Most már nem tudom a számát sem mennyien lehetünk: Cursilliósok, Szentlélek Szeminaristák, Házashétvégések, Rózsafüzéstársulati tagok, Hitoktató vagyok és a szülõknek is osztom szülõi értekezleten." Imát kér lányáért, fiáért. Bodnárné Júlia menye meghalt, árván maradt 18 éves Alexandráért kéri imáinkat. Újabb levél a veszprémi Regina Mundi plébániáról Gubiczáné kéri imalapunkat. Jugoszláviából Csantavérrõl jött az örömhír Király Rózsa vezetésével megalakult az imacsoport. Köszönjük a kazincbarcikai édesanyák levelét, amelyben Dr. Medvegy János apát úr ünnepi beszédjét 52-en írták alá "Szüless meg híveid szívében újra. Legyen mindannyiunk szíve a Te jászolod. Add, hogy felejtsünk el minden bántást, merjünk példád szerint mindent újrakezdeni, legyünk bátrak a tanúságtételben, váljunk szereteted élõ jeleivé". Hálásan köszönjük mindannyiotoknak azt a sok-sok szép karácsonyi üdvözletet, verset, idézetet és bélyegadományt. Gondoljunk naponta a betegeinkre, a félelemben élõkre, az árvákra és özvegyekre! Kalocsán négy társunk már odafönt imádkozik: Csadáné Erzsiké, Gillichné Veronka, Dánielné Ilona és Nagyné Magda. Ezentúl a kalocsai édesanyák minden hó 27-én az esti szentmise keretében adnak hálát abban a templomban, amelyikben esti szentmise van.

Most pedig a tervekrõl: Ne feledjétek a Gyümölcsoltó Boldogasszony zarándoklatot a budai Magyar Szentek Templomába márciusban. A Szt. Mónika Közösség vidéki lelkinapja május 31-én szombaton lesz lo-16 óráig Mélykúton. Ott avatták fel Szt. Mónika szobrát. Nagyon nagy szeretettel várnak mindenkit. Jelezzétek, hányan jönnétek: Plébánia Mélykút 6449. Tel: 77/46o-125. Az országos nagytalálkozó augusztus 23-án lenne valamelyik bp-i templomban. Kérjük javaslataitokat, hol tartsuk?
Sok szeretettel köszöntelek mindannyiotokat Isten áldását kérve családjainkra:

Syndicate content