design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2016.szeptember

Kalocsa,2016.09.20.

Drága Jó Édesanya Társaim! Tisztelt Lelkipásztoraink!


Szeretettel köszöntelek Benneteket! A májusi körlevelünk óta sok eseményben volt részünk. Nagyon szép zarándoklatot éltünk át Lengyelországban Krisztián atya jóvoltából, aki Krakkóban az Irgalmasság Bazilika magyar kápolnájában, Częstochowában a kegyoltárnál és Zakopánéban a Lourdi kápolnában misézett, sok kegyelemmel gazdagodtunk. Rengeteg élményben volt részünk. Köszönöm szépen, hogy a kalocsai jezsuita templomba 25 helységből jöttetek el emlékezni Róna Gábor atya halálának első évfordulóján. Krisztián atya hálát adott és méltatta elődjét. Nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket a kárpátaljai csoportok, Beregszászon János helynök úr, és átmenve Munkácson Ungváron István atya szervezte meg a találkozót. Sokan gyóntak, rózsafűzér, Szentségimádás és Szentmise után szomorú szívvel búcsúztunk. Próbáltunk egy kis bátorítást adni, de nekik igazán nem könnyű. Sok embert elküldenék pár napra, hogy átélje az ottani nehézségeket. Imádkozzunk értük! Szept.19-e délutánját pedig a 10 éves jubiláló boldogi édesanyákkal töltöttük szeretetben hálát adva.

A legnagyobb esemény természetesen Közösségünk országos találkozója volt, ami az idén éppen Szent Mónika napjára esett, és a soroksári Fatimai Szűzanya templomot töltöttük meg. Közel száz településről, szép lobogóitokkal. Lelkesen jöttetek, és igazán mondhatjuk, hogy gyönyörű templom és szép idő fogadott bennünket, kedves házigazdánk Király Attila esperes, plébános és Juditkáék csapata remek szervezésével.

Az örvendetes rózsafüzér átelmélkedése után bőséges tájékoztatást hallhattunk Attila atyától erről a zarándokhelynek épült templomról, amiről Andrea írt a Keresztény Életben. Bár a templomszentelés 2002-ben volt, de a fogadalom az orosz fogságban született meg. Novák József atya szívében, aki aztán Fatimából szobrokat hozatott. 1958-ban engedély nélkül templomot épített, amit a hatalom bezáratott. Őt elhelyezték, a szobrokat elkobozták. A mostani templomért hatalmas imamozgalom és gyűjtés indult, és 1990-ben ide került káplánként Attila atya, aki a rengeteg adománynak és a Szűzanyának tulajdonítja a rendszerváltásnál már legálisan, nagyon gyorsan felépült templomot. A 41 méter magas kék színű templomtorony tetején ott ragyog a 6,3 méteres aranyozott Fatimai Mária szobor hívogatva mindenkit a palástja alá.

11 órakor Snell György püspök úr mutatta be a hálaadó szentmisénket. A Szűzanyát hozta elénk példaképül alázatos életével. Majd Szent Mónika kitartásáról beszélt és a saját édesanyjáról is megtudtuk, mennyi áldozatott hozott fiatal özvegyként gyermekeiért. „Reményteli ez a világ, amíg ennyi sok édesanya imádkozik gyermekeinkért, a hívő családokért. Vagy keresztény lesz a jövő, vagy nem lesz jövő! Ne csüggedjünk, ha nem érzünk azonnali meghallgatást. Imádkozzunk alázattal és szeretettel, hogy hazánk boldogabb, optimistább nemzet legyen.”

A Szentmisét a Mária rádió is közvetítette, és Bárkányi Gabriella vezetésével a Cecília kórus magas színvonalú énekével, zenéjével működött közre. Délután az étkeinket fogyasztva a szépen rendezett templomkertben, vagy a közösségi teremben ismerkedhettünk. Visszatérve a templomba, Kiss Levente – 2 gyermekes édesapa – ajándékozott meg bennünket rendkívül virtuóz gitár koncertjével, befejezésül pedig megint a Cecília kórussal énekelhettük a családok himnuszát. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki széppé tette találkozónkat.

A tanúságtételeknél a vendéglátóink csoportjának megalakulásáról számolt be a 9 gyermekes Juditka, aki elmondta, hogy náluk a baba-mama klubból alakultak át Mónika imaközösséggé. Így történt ez Szentendrén is. Meghatódva hallgattuk Magdikát, aki kamasz korában eltávolodott Istentől. Nem kötött szentségi házasságot és három gyermekét sem kereszteltette meg. Nagymamája könyörgésére és imái által mégis megengedte a keresztelést és akkortól nagy változás következett be, mert gyermekeivel újra járt templomba, közel került Istenhez, amire nagy szüksége lett főleg akkor, amikor a 11 éves Kristóf agyhártyagyulladásban pár nap alatt felment az égbe. A nagymama már rég nem él, de az ő hite egyre erősödik. Többen írásban adták át imáik meghallgatásának történetét, de sajnos rövid a papír. Krisztián atya a sok gyónó után ennek hatalmas kegyelmeiről beszélt, és kérte, éljünk ezzel a Szentséggel. Készüljünk lelkileg, hiszen majd nálunk lesz az Eucharisztikus találkozó. Szentségimádás következett, ahol szívünk egybe forrhatott Jézusunk irgalmas szívével, minek következtében megkönnyítette minden terhünket, és hálát adva térhettünk otthonainkba.

Nagyon boldog napot tölthettünk el együtt. Köszönöm, akik el tudtak jönni, sok új csatlakozó kapja most először a körlevelet. Köszönöm az adományaitokat, szolgálatotokat. Ipoly völgyéből egész busszal érkeztek plébánosukkal, amit szeretnénk viszonozni az ősz folyamán. Krisztián atya már több jubiláló közösséget meglátogatott. Szegedre a jezsuita templomba hívják az édesanyákat október 24-én 16 órára. Nagyon jó együtt imádkozni!


Szeretettel búcsúzom! Isten áldja meg családjainkat! Bartalné Veronka