design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2016.szeptember


Kelt: Bátaszék, 2016.09.15.

Kedves Édesanyák és Nagymamák!


Engedjétek meg, hogy rögtön egy bocsánatkéréssel kezdjem az idei második köszöntőmet. Bizonyára sokan tudják, hogy György püspök atya 2016. augusztus 1-vel áthelyezett Bátaszékre. A költözés és a jelenleg is folyó plébániai felújítások nem tették lehetővé, hogy ezidáig levél formájában is forduljak felétek.Ezúton szeretném megköszönni az augusztusi Édesanyák találkozóját, a közös imádságokat, tanúságtételeket, beszélgetéseket, gyónásokat. Tudom, hogy mindannyian gazdagodtunk, s azt is erősen érzem, hogy közösségeinknek nagy-nagy szüksége van erre az évi két alkalomra, az együtt megélt élményekre, kegyelmekre, egymás örömének, küzdelmének, bánatának megélésére.Lassan elközeleg október hónap, a rózsafűzér hónapja, amikor Egyházunk különös módon hív meg bennünket, az szentolvasó közösségben vagy egyénileg végzett imádságára. Pápák és püspökök, egyszerű hívek megannyiszor tanuságot tettek arról, hogy milyen nagy ereje van a rózsafűzérnek, amikor azt hittel imádkozzuk, és a titkokon elmélkedünk. Kiváltképpen napjainkban, amikor a világban az elviselhetetlenségig fokozódó gyűlölettel, széthúzással, nehézséggel találkozunk nap mint nap, a hívő embernek a rózsafűzér imádkozásával egy olyan eszköz van a kezében, amellyel mindezeken győzedelmeskedni képes.

Közösségi imaórák alkalmával legyen a rózsafűzér a béke imája, melyet családjainkért, gyermekeinkért, magyar népünkért és a világért ajánlunk. „Ne feledjük „amikor a rózsafűzért imádkozod, Márai saját imádságát imádkozod. Mintha a Szűzanya tükörképe lennél. Követed őt abban, ahogy megőrzi a Fiú és Anyja titkait és elmélkedik azokról. Ő az Egyház emlékezete és mindannyiunkké, akik követjük a hajdan megtörténteket. Mindezeknek az eseményeknek élővé kell válni bennünk. Róluk elmélkedve kapcsolatot teremtesz ezekkel a titkokkal, s így azok a kegyelem csatornáivá válnak számodra.” /Tadeusz Dajczer/Ezért bátorítalak benneteket, hogy ne csak ti, rendszeresen imádkozók mondjátok a rózsafűzért októberben, hanem vonjátok be családjaitoknak, egy-egy tagját, vagy ha lehet az egész családot ennek a csodálatos imádságnak mélységes titkához. Mert „megszeretni (vagy megszerettetni) a rózsafűzért annyit jelent, mint megszeretni az Evangéliumot és Szűz Máriát s mindazokat a dolgokat, melyek az Ő életét betöltötték, melyeket Ő a szívében megjegyzett s el-elgondolkodott rajtuk” /Tadeusz Dajczer/Kívánom, hogy az elkövetkező hónap, amely a Szűzanyának van szentelve, adja meg mindannyiunknak a szükséges kegyelmeket.Szeretettel és imával:

Kürtösi Krisztián atya