design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2017. január

 
Kelt: Bátaszék, 2017.01.20.

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Mindannyiunk nagy örömére szolgál, hogy beköszöntött az az esztendő,

amelyben különös hálával kell tekintenünk a Mennyei Atya gondviselő

jósága felé. Az idei évben fogjuk ünnepelni közösségünk

megalakulásának 25 éves évfordulóját, így e kivételes esztendő

kezdetén imádságos lelkülettel készülünk a jubileumi találkozóinkra.

Egyrészről hálát adunk a mindenható Istennek azért az ajándékért,

melyet Róna Gábor atyán keresztül kaptak a magyar édesanyák.

Másrészről felidézzük magunkban, hogy az elmúlt időszakban mily

sokszor megtapasztalhattuk Isten különleges gondoskodását és

szeretetét, amelyet az édesanyák közbenjáró imáján keresztül nap, mint

nap megmutatott számunkra. „Áldjad lelkem az Urat és ne feledd el,

mennyi jót tett veled!” (Zsolt. 103:2) Ennek egyik bizonyítéka az a

számtalan levél, amely közösségünk vezetőségéhez érkezett. Ezekben

az írásokban is olvashattuk, hogy milyen jóságos és könyörületes a mi

Mennyei Atyánk.

Ebben a jubileumi évben a két találkozó alkalmával szeretném

megköszönni a Mindenható Istennek azt a sok-sok csendes és buzgó

imádságot és áldozatot is, amit gyermekeitekért, családjaitokért

felajánlottatok.

A köszönetadás mellett arra is hívlak benneteket, hogy újítsátok meg

ígéreteiteket, miszerint imával és áldozattal továbbra is szolgáljátok

gyermekeitek és családjaitok lelki megújulására.

Legyen bizalom és remény a szívetekben, hogy imáitok meghallgatásra

találnak!

Imádságos szeretettel: Kürtösi Krisztián atya


Imádság

Mindenható Urunk! Fájdalommal összetört szívvel kiáltunk hozzád! Te minden döntésedet isteni, végtelen bölcsességeddel viszed végbe. Mi emberek, gyarló teremtményeid, sokszor értetlenül állunk a számunka fel nem fogható események láttán s tesszük fel a kérdést, miért kellett így történnie. Így vagyunk most is mikor fiatal életek szenvedését, halálát látjuk. Megrendülten állunk a szomorú tények hallatán s együtt gyászolunk a gyászolókkal, és sírunk a sírókkal, de tudjuk, hogy mindenben – ebben is – isteni gondviselésed misztériuma rejtezik. „Az én útjaim, nem a ti útjaitok és az én gondolataim nem a ti gondolataitok!” – olvassuk a Szentírásban. Valóban nem tudjuk, hogy ennek a tragédiának miért kellett bekövetkeznie, d hisszük hogy megkapjuk rá a választ. Addig is imáink kísérjék az áldozatokat. Imádkozunk az elhunyt fiatalok lelki üdvéért, s a többiek gyógyulásáért. Imáinkkal átöleljük az aggódó, gyászoló családtagokat, tanárokat, osztálytársakat, barátokat, s mindazokat, akik most vérző szívvel részesei e tragédiának. Mennyei Atyánk! „Legyen meg a Te akaratod…” Elfogadjuk, de kérünk légy támasza testvéreinknek és adj lelki erőt a fájdalmak elviseléséhez. Krisztus által, aki legyőzte a halált, él és uralkodik veled és Szentlelkeddel egységben mindörökké. Ámen. Miatyánk … Üdvözlégy …