design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2016.május

Kelt: Döbrököz, 2016. május 24.
 
 
 

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

 

Örömömre szolgál, hogy e levél útján újra köszönthetem közösségünk tagjait. Egy szép és tartalmas hódmezővásárhelyi találkozó után vagyunk, amikor is az Úr lehetővé tette számunkra, hogy a közösségünk tanúságot tegyen az imádság és az áldozat nemes szolgálatáról. Megható volt látni azt a szép testvéri együttlétet, amit az imádság, a szentmise és a délutáni szentségimádás kegyelme átjárt, de újra megtapasztalhattuk a közösség erejét és elköteleződését is. Remélem, hogy velem együtt mindannyiótokban elevenen élnek még a találkozón kapott lelki élmények. Köszönöm, hogy vállaltátok az utazással járó fáradtságot és áldozatot! Tudom, hogy sokan hosszú utat tettek meg azért, hogy azon a napon együtt tudjanak lenni közösségünkkel.


Kedves Édesanyák! Ez az újabb személyes találkozás megerősített abban, hogy közösségünkre mennyire nagy
szükség van az Egyház életében. Nem látványos, de annál hatékonyabb ez a csendes szolgálat, amit Ti édesanyák a családjaitokért és gyermekeitekért vállatok, és mindezt a napi Mónika imádsággal meg is szenteltek. Biztos vagyok benne, hogy a kitartó és rendszeres imádság – akár egyénileg, akár közösségben hangzik el – nagyon sok lelki gyümölcsöt terem családjainknak, egyházunknak és hazánknak. Kérlek Benneteket, hogy imádságotok, áldozatotok ne lankadjon el! Töltsön el Benneteket örömmel, hogy nagy szolgálatot teljesítetek!


Május a Szűzanya hónapja, amelynek lassan végéhez közeledünk. Kívánom és kérem, hogy égi Édesanyánk saját
példáját szemetek előtt tartva mélyítse el szívetekben a szolgálatotokhoz szükséges bátorságot!
Nagy örömmel töltött el, hogy a hódmezővásárhelyi találkozón egy édesanya fölvetette a lelki anyaság gondolatát. Biztos vagyok benne, hogy a gyermektelenség keresztjét hordozó testvéreink más gyermekekért érzett felelőssége és az ebből fakadó bármilyen nemes cselekedete különösen kedves az Úr előtt. Ugye milyen jó nekünk is tudni és megtapasztalni azt, amikor bajainkban, szenvedéseinkben mások mellettünk állnak és szeretetükről, imájukról biztosítanak minket?!
Amikor levelem megérkezik Hozzátok már június hónap első napjai lesznek. A Jézus Szívének szentelt hónapban litániával és a felajánló imával forduljunk az Úrhoz. Ahogy május hónapban minden este köszöntöttük Máriát, úgy ne feledkezzünk el Szent Fiáról és az Ő Szent Szívének tiszteletéről sem.


Nagyon várom a nyári országos találkozót, amikor újabb lehetőségünk nyílik arra, hogy közös akarattal és szeretettel forduljunk az Úr felé. Kérlek, imádkozzatok, hogy ez a találkozó is gyümölcsöző lehessen! Külön hívom és várom a fiatal édesanyákat is, hogy a közös ima és tanúságtétel őket is megerősítse és bátorítsa szolgálatukban.


Szeretettel és imával:
Kürtösi Krisztián atya