design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

SZÉKESFEHÉRVÁRON TALÁLKOZTUNK 2013 MÁJUSÁBAN

Egyetlen imádság sem hiábavaló


 

 

 

 

Ragyogó napsütés várta Pünkösd szombatján, Székesfehérváron a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének tagjait, ahol a Prohászka Ottokár emléktemplomban gyűltek össze, hogy közösen imádkozzanak gyermekeikért, unokáikért, hazánkért, a magyar népért.

A Rózsafüzér és Szentlélekhívó imádság után Spányi Antal megyéspüspök koncelebrált szentmisét Róna Gábor SCJ atyával és Tóth Tamás plébánossal. A püspök úr szentbeszédében rámutatott, hogy nem nehéz felismerni a világ tévelygését, a családok ínségét, amikor az emberek „azt sem tudják fiúk - e vagy lányok?”

A püspök úr sajnálattal állapította meg, hogy ötven év után felkínált órarendbeli hitoktatási lehetőséget nem sokan használták ki. Utalt a 2011-es népszámlálás eredményére is, ahol kevesen vallották meg öntudatosan, hogy melyik felekezethez tartoznak. Az ötven év alatt elhitették sokakkal, hogy a vallás magánügy. Pedig Jézus megmondta: Aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Mennyei Atyám előtt. (Mt. 10,32)

Ahhoz, hogy a világ tévelygését helyrehozzuk, szükségünk van az Isten Szentlelkére, amely már az apostolokat is átformálta, és új emberré alakította őket. Ettől kezdve imádkoztak, hirdették az igét, szenvedtek és hordozták a keresztet. Felajánlott szenvedéseik és keresztjük lelkük kincsévé változott, egy belső béke és öröm költözött a szívükbe. Amit elviseltek, azzal Krisztus szenvedését akarták kiegészíteni, és ebből a világra áldás fakadt.

A szentek mind ennek az áldásnak a közvetítői, mert mindegyiküket a Szentlélek arra késztette, hogy felismerjék saját karizmájukat. Azt, hogy környezetükben, az adott körülmények között mit kell tenniük. Ehhez kell nekünk is a Szentlélek kegyelme” – folytatta Spányi püspök.

Szent Mónika az imádság szentje, aki lelkében hordozta az Úr szenvedését családja durvaságai által, de állhatatosan imádkozott. Ez az állhatatosság családjának is áldásává vált. Lehetetlen, hogy amiért ilyen kitartóan imádkoznak, ne teljesedjen be.

A megyéspüspök úr büszkén beszélt Székesfehérvárról, ahol államlapító királyunk törvényeket hozott, templomot épített, együtt volt családjával. Itt született Szent Imre herceg, itt tanítgatta, nevelgette őt Szent Gellért püspök. Két évvel ezelőtt a passaui püspöktől megkapták boldog Gizella ereklyéjét, ezzel teljessé vált a magyar szent család „jelenléte”.

Jó itt imádkozni a családokért, hogy szentjeink segítsenek az égből, hogy Isten kegyelmével állhatatosak tudjunk maradni. Amikor úgy tűnik, minden hiába, ne engedjük elrabolni a reményt, hanem a szentek példájára tekintve tudjunk megmaradni a jóban! Kívánom, hogy az ima által tapasztalják meg Isten szerető közelségét! Mindig éljen a szívükben a hitből fakadó remény, lássák meg, hogy egyetlen imádság sem hiábavaló. Higgyék, hogy egyszer imádságuk meghallgatása talál! Legyen szentjeink közbenjárása, a mindenható Isten áldása az édesanyákkal!” – fejezte be Spányi Antal.

A találkozón résztvevő több száz édesanyát a szentmise után egy szeretetvendégségre hívták a helybeliek. Ebéd után külön busszal lehetőséget biztosítottak a városnézésre, hiszen határainkon túlról is érkeztek szép számmal.

A Kodály Zoltán Zenei Általános Iskola gyerekkórusa ajándékkal lepte meg a híveket. Egy kedves anyák napi verses- énekes köszöntést adtak elő. Délután nagyszerű tanúságtételeket hallhattunk imameghallgatásokról, örömökről, nehézségekről. A nap folytán lehetőség volt gyónásra, majd a litánia után hálatelt szívvel indultunk haza azzal az örömmel, hogy augusztus 31-én a budapesti Szent Gellért templomban újra találkozunk.


Rózsásné Kubányi Andrea

 

 

A találkozón készült képek megtekinthetők az Album/Találkozók rovatban.