design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN 2013

 

1.Pilátus halálra ítéli Jézust.


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.

Mert szent kereszted által megváltottad a világot


A család a legszigorúbb ítélkező hely. De melyikünk Pilátus, melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más.

Uram, ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék családtagjaimról, juttasd eszembe, hogy semmi hatalmam, semmi tekintélyem, semmi jogom nem lenne, ha nem kaptam volna Tőled, akár a házasság szentségében, a szülői tisztségben, vagy a gyermek jogán. De ezt nem hatalmaskodó uralkodásra, ítélkezésre, zsarolásra kaptam, hanem a szeretet féltő, gondoskodó, a másikkal törődő irgalmasságára. Szeretteim felemelésére és nem lesújtására. S ha Jézusom én vagyok, akit a család ítélete sújt, add, hogy a te türelmeddel viseljem. Ne vágjak vissza, ne sértődjek vérig, ne essek kétségbe, hanem a tőled tanult alázattal fogadjam, érted és értük.


Könyörülj rajtunk Uram! …Könyörülj rajtunk!


2.Jézus vállára veszi a keresztet.


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.

Mert szent kereszted által megváltottad a világot.Minden családnak van saját keresztje. Minden családtagnak van saját keresztje. Merjük-e felvenni és egymásért hordozni.

Uram, sokszor nehezemre esik a családban a másik elfogadása, rossz szokásainak, hangulati kitöréseinek, önző viselkedésének elviselése. Mindez nehéz keresztet jelent számomra. Jobb lenne lerázni magamról, nem venni róla tudomást, elmenekülni előle.

De hát nem azért helyeztél ebbe a családba, hogy idegenül, ridegen elzárkózzam mindentől, ami számomra kellemetlen dolog, sőt azt akarod, hogy Veled együtt felvegyem családunk keresztjét.


Számomra a családom elfogadása lesz az üdvösség útja, még ha sokszor keresztet is jelentKönyörülj rajtunk Uram! …Könyörülj rajtunk!.

3.Jézus először esik el a kereszt súlya alatt.Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot.Az élet terhe engem is földre sújt. A család is néha nyomasztó teher: És én is hányszor vagyok teher családom számára.

Ha mellettem esik el valamelyik családtagom, bűnével, gyarlóságával, vajon nem tekintek-e rá úgy, mint a farizeus:”Én bezzeg nem vagyok ilyen! Saját maga okozta, viselje is a kínját!”

Meglátom-e, hogy benne Jézusom, Te estél el? Mert akkor nem lehetek részvétlen iránta.

És amikor én esem el, mennyire várom, hogy fölsegítsenek! Vagy elfogadom egyáltalán, hogy segítségemre siessenek? Nem zárkózom magamba bűneim önérzetével, mondván, majd én magam megjavulok, majd én magamtól fölkelek?


Segíts megérteni Uram, hogy egymás nélkül nem jutunk tovább, családunk keresztútján sem!Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!4. Jézus szent Anyjával találkozik.Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot.Az anyák fájdalmának, az anyák titkának állomása ez. És az anyák sorsának megszentelése is.

Az anya a szíve alatt hordott magzatot fájdalommal hozza világra. De fájdalma örömre fordul, amikor meghallja gyermeke sírását. Ez az első titka az anyáknak. Az anyák szíve aggódó fájdalommal van tele, amikor látják gyermekük betegségét, fájdalmát, lelki gyötrődését, vagy hogy mások bántják gyermeküket. Úgy tudnak mellettük lenni, hogy néma jelenlétük is gyógyít, vigasztal. Ez az anyák másik titka. De az anyák legnagyobb fájdalma, ha elveszítik gyermeküket. Nemcsak ha meghal, hanem ha bűnben él, vagy ha hátat fordít a szülői szeretetnek. De az anyák még ilyenkor sem hagyják magukra gyermekeiket, lélekben utánuk mennek, és első szóra visszafogadják őket. És ez az irgalmas, megbocsátó szeretet az ő legnagyobb titkuk. Ne éljünk vissza vele, de ha kell, éljünk vele!


Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!


5.. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet.
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ez a családapák állomása, az apák áldozatának megszentelése. Itt megérthetjük az édesapák kereszthordozását is. A családjáért dolgozó apák szeretete és felelőssége Isten szemében is nagy jelentőségű. Hiszen a teremtő Atya saját gondoskodó jóságát oltotta az apák szívébe. A munka fáradtságát és örömét szenteli meg, ha nemcsak családjáért teszi, hanem Jézusért is. Cirenei Simon fiai a Szentírás szerint követték apjukat a Krisztus-követésben. Ez a nagy titka ennek az állomásnak, amelyet először még a Cirenei sem értett meg, ezért vonakodott a kereszttől. Csak akkor kívánhatja egy szülő gyermekétől, hogy vallásos legyen, ha először ő maga jár Krisztus nyomában. Csak akkor teljesíti szülői gondoskodását, ha a gyermekei legdrágább kincsével, és jövőjének legfontosabb mozzanatával is törődik: a gyermeke lelkével és az örök üdvösségével. Ettől a kereszttől nem szabad vonakodniukKönyörülj rajtunk Uram! …Könyörülj rajtunk!

6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
A kendőt nyújtó szeretet állomása ez. A leleményes szereteté. A Krisztus arcát lelkünk kendőjére másoló szeretet állomása.

Milyen eszköztelenül élt és tevékenykedett Jézus. Megmutatta, hogy nem kell sok dolog, nem kellenek drága eszközök, hogy szívünk szeretetét egymásnak kifejezzük, jelezzük. Mindig akad egy kendőnyi dolog a házban, ház körül, hogy a családtagok könnyeit letöröljük, bánatát, fájdalmát enyhítsük. „A szeretet leleményes” – hirdeti Szent Pál a korinthusi levélben. Csak ne legyünk érzéketlenek mások iránt, csak ne rejtőzzünk el önzésünk csigaházába. Ne sajnáljuk egymástól a kendőnyi időt, szeretetet, hogy Krisztus ara kirajzolódhasson lelkünk kendőjén.


Könyörülj rajtunk Uram! …Könyörülj rajtunk!.


7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt.


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot.A viszonzatlan szeretet titkának állomása ez. A viszonzást nem váró szeretet titka. Nem a kamatozó szereteté, hanem a pazarlóé.

Hányszor nyomnak földre azok a fájdalmak, amelyeket szeretteimtől kell elszenvedni, „Mert ha még ellenségeim tennék ezt velem, azt még elviselném” – mondja a zsoltáros is, de hogy a barátaimtól, sőt családtagjaimtól, az lesújt újra.

Sokszor fáj a viszonzatlan szeretet, a hálátlanság. A gyermek részéről elfelejtet sok-sok szülői áldozat, az évtizedek együttléte után eldobott házastársi hűség, a magára maradt idős apák és anyák reménytelensége.

De Jézust is éppen azok hagyták el, akiket szeretetével legjobban kitüntetett. Ő is beleroskadt, de aztán újból felállt és továbbment, hogy megtanítson: a szeretetért sohase várj hálát, viszont-szeretetet- mert a szeretetet nem kamatoztatni, hanem pazarolni kell.


Könyörülj rajtunk Uram! …Könyörülj rajtunk!


8. Jézus szól a síró asszonyoknak.Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot.Könnyek hatalmának állomása ez. A sírás titkának megfejtése hangzik itt el. És ez nemcsak az asszonyok privilégiuma

.

„Sírjatok magatok és gyermekeitek miatt!” Magunk miatt, mert hűtlenek voltunk Istenhez, mert hűtlenek voltunk társunkhoz, mert nem szerettük eléggé a ránk bízottakat, mert saját vágyainkat akartuk mindenáron megvalósítani, mert féltünk önmagunkat egészen odaadni.

A gyermekek miatt, akiket nem vállalt világra hozni az édesanyjuk, akiket eldobott, elhagyott az önzés vagy félelem, akiket nem vártak szeretettel a szülők, akiket most sem szeretnek a családban, akiknek lelkével nem törődik senki.


A könny nem szégyellni való dolog, hanem nagy titok. Az anyák könnyét még Isten is engedi maga fölé hatalmasodni. És nemcsak az anyákét.


Könyörülj rajtunk Uram! …Könyörülj rajtunk!

9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel.


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot.Legsúlyosabb elesés állomása ez. A másokat is magával rántó zuhanás veszélye. És a legmélyebb pontról való felkelés titka is.


A szenvedélyek rabságának keresztjét egyre több embertársunk, és vele családja is, hordozza.. Legyen az alkoholista vagy a kábítószer rabja, de az önpusztító játékszenvedély is a legfontosabb szeretetkapcsolatokat zúzza szét, és rántja magával anyagilag, sőt erkölcsileg is, a családot. De a legreménytelenebb helyzetből is van kiút. Harmadik elesésedből való felállásoddal bíztatsz minket erre. Beléd vetett mély hittel és bizalommal. Beléd kapaszkodva mi is fel tudunk állni. De adj erőt a családtagoknak is, feleségeknek, férjeknek, gyermekeknek, szülőknek, hogy ne hagyják magára a gyengét, elesettet. Ne taszítsák ki a család védő szeretetéből, hanem együtt álljanak fel.Könyörülj rajtunk Uram! …Könyörülj rajtunk!10.Jézust megfosztják ruháitól.Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot.Nemcsak a ruhátlanság megalázottsága, nemcsak az önmagunkból való kivetkőzés, de az önmagát elosztó szeretet állomása is ez.

Micsoda szégyen a ruhátlanság szegénysége, a kiszolgáltatottság tehetetlensége. A divatozás által pedig éppen az ilyen elesettek iránti érzékünket veszítjük el. De micsoda lelki szegénységre vall az önmagát lemeztelenítő szemérmetlenség, vagy az önmagából kivetkőző erőszakosság. De még az önmagát csak megvalósítani akaró önzés, önteltség is megfosztja az embert önmagától, és nem marad mit adni.


„Semmit sem ad, aki mindent oda nem adott” -.Jézus mindent odaadott, még utolsó ruhadarabját is. Az igazi szeretet nem méricskél. Boldog házasság és család is ott terem, ahol mindnyájan a másikat akarják elsősorban boldoggá tenni, és nem a saját boldogságukat keresik csupán.

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!11. Jézust keresztre szegezik.


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot.A „nincs visszaút” állomása ez. Az összetöretés titkát szegezik ki, hogy mindenki lássa, ez a család és minden közösségi élet alkotmányának legfőbb paragrafusa.

Keresztre szegezettnek lenni egyenlő azzal, hogy elkötelezettnek lenni. Véglegesen, egymáshoz szegezetten férj és feleség, mint Jézus és a kereszt. A „nincs visszaút” legfőbb biztonsága. A megtartó szeretet legnagyobb erőforrása. Keresztre szegezettnek lenni azt is jelenti, hogy családunk közös meggyőződését vállalom és megvallom, abban hűséggel kitartok, különösen a vallásos, jellemes és becsületes emberi értékrendben. Akkor is, ha hátránnyal jár, akkor is, ha szembe kell menni az egész világgal, akkor is, ha lenéznek érte, vagy maradinak, bolondnak tartanak.

Jézus számára sem volt visszaút, mert ahogyan élete másokért való élet volt, úgy a halált is másokért, értünk vállalta. Ez a krisztusi alkotmány legfőbb paragrafusa.


Könyörülj rajtunk Uram! …Könyörülj rajtunk!


12.Jézus meghal a kereszten.
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot.A halál titkának feltárulkozása ez az állomás. A szeretet erős, mint a halál, sőt annál is erősebb. A szeretteink elvesztésének fájdalmára ez az orvosság.

A család szeretetének és hitének legnagyobb próbája szeretteink halála. Az időskor, a súlyos betegség természeténél fogva könnyebbé teszi a halál elfogadását. De a váratlanul vagy fiatalon elköltöző családtagok halála szörnyen felháborít, értelmetlennek látjuk és lázadunk. Vannak családok, akik a gyermeket meg akarják óvni a halál szörnyűségétől. Vannak kultúrák, amelyek ki akarják írtatni a halál valódiságát az életükből. De csak egy jó megoldás van, szembenézni vele és felvállalni Krisztussal. Akkor nem lesz törés sem a gyermek lelkében, sem a szeretetkapcsolatban, sőt Krisztusban folytonos marad a kapcsolatunk, mely a halálnál is erősebb és tartósabb. Krisztus halála a mi feltámadásunk


.Könyörülj rajtunk Uram! …Könyörülj rajtunk!
13.Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik.Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot
A gyermekét elvesztő anya állomása ez. A természet rendjét felforgató titok. A kereszttől való megszabadulás mégsem a végső megoldás.

Az élet rendje szerint úgy kellene, hogy történjen, hogy a gyermekek temetik el a szüleiket és nem fordítva. Mégis hányszor felforgatja a kíméletlen halál ezt a rendet. Hány édesanya tartotta már karjaiban gyermekét Mária óta. E mérhetetlen fájdalomra nincs sem emberi magyarázat, sem földi vigasz. A halált tartani ölünkben, ahonnét az élet fakad? Csak isteni magyarázat van rá: „nem hal meg örökre, Fiad él, fel fog támadni.” – ez az isteni válasz. Sokszor megszabadulunk a kereszttől, de mit sem használ, ha a halál foglyai maradunk. Önmagában ez még nem elég. Szívünk többre vágyik! Ezt a többre vágyást ki ne oltsátok lelketekből, gyermekeitekből!
Könyörülj rajtunk Uram! …Könyörülj rajtunk!14. Jézust sziklasírba temetik.Imádunk téged Krisztus és áldunk téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot

.

A sírok titkának állomása ez. A földbe hulló mag bátorságának titka. Az Isten hallgatásának

beszédes üzenete.

A sír bejárata elé még követ is gördítenek, mely elzárja az útját a bent levőnek és a kint levőknek egymás felé. A kő elhomályosítja a látást, életünk nehéz, sötét pillanataiban, amikor szeretteink sírja fölött állunk. Erősen próbára teszik hitünket, hogy igazak-e Jézus szavai az örök életről. Legyen a családban ilyenkor valaki, akinek eszébe jut a földbe hulló mag sorsa, amely csak akkor hoz új termést, ha látszólag elpusztul, belehal, odaadja addigi életét. Szeretteink halála csak innét nézve veszteség, onnét az új élet gazdagsága.

Legyen bátorságunk egymásban Krisztus ígéretére hivatkozni, hogy aki Benne hisz, nem hal meg örökké. Egymás apostolai legyünk akkor is, amikor látszólag hallgat az Isten, látszólag

távol van, de valójában soha nincs olyan közel hozzánk, mint a fájdalomban, és soha nem tapasztalható új titkokat tár föl hallgatásában.

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!


 

 

!


15. Jézus harmadnapra feltámad.

Föltámadt Jézus, Te a világ kiszolgáltatottsága elől a család védő menedékébe jöttél e földre. Erősítsd meg a mi családjainkat is, hogy menedéke legyen tagjainak, és otthonos legyél bennünk Te magad is.

Add, hogy a család védelmében meg tudjunk küzdeni a világ rossz hatásaival, legyen erőnk a kereszt hordozására. Taníts meg, velünk élő Jézusunk, otthonainkat megbecsülni, a családi összetartást, a szeretet és tisztelet erényét növelni, a családi értékeket megőrizni. A szülők Szent József és a Boldogságos Szűz Mária példáját követve szeressék egymást és gyermekeiket, de mindenek előtt Téged, Mennyei Atyánk. A gyermekek az Úr Jézus őszinte, valóságos gyermeki lelkületéből tanuljanak igazi engedelmességet szüleik és Mennyei Atyánk iránt.

Most különösen is egyházközségünk minden családjáért ajánljuk fel ezt a keresztutunkat és családunkon belül azokért, akik legnehezebben hordozzák keresztjüket. A m e n .