design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Bíboros úr válaszlevele

 Főtisztelendő, kedves Atya!

 

Engedje meg, hogy Erdő Péter bíboros úr megbízásából továbbítsam Rómából a lentebb található levelet a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége számára.

 

Paptestvéri szeretettel

 

Tóth Tamás

rektor, Pápai Magyar Intézet


 

 

 

 

 

Főtisztelendő Róna Gábor Atya!

Kedves szentmónikás Édesanyák!

 

Az értem végzett imádságokat hálásan köszönöm és szeretettel viszonzom.

Kérem, imádkozzanak továbbra is Egyházunkért és a konklávéért, hogy világosan felismerjük „mit mond a Lélek az egyházaknak”.

 

Imával és szeretettel