design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Róna Gábor atya rendkívüli levele

 

 

 

 

Kedves jó szentmonikás Édesanyák!
 
            Nagy szeretettel köszöntelek Benneteket. Rendkívüli levelemnek megírására az késztet, hogy kérjelek Benneteket, foglaljátok buzgó imátokba Erdő Péter bíboros urat, aki nemsokára Rómába utazik, hogy részt vegyen a pápaválasztó konklávén. Szeretnénk, ha a Bíboros atya, aki Közösségünket mindig nagy szeretettel támogatta, érezné, hogy a magyar szentmonikás édesanyák imája elkíséri őt erre az igen fontos útjára.  
            Van külön okunk is, ami bennünket a buzgó imára indítson. 2004 júniusában évi Országos Találkozónkat tartottuk a budapesti Egyetemi templomban. A szentmisét Erdő Péter bíboros úr mutatta be. A szentmisét bemutató főpásztor mögött félkörívben, két sorban, 52 édesanya helyezkedett el égő gyertyával a kezében, így fejezve ki szeretetét a pár napra rá 52. születésnapját ünneplő főpásztornak. Amit akkor érzett Bíboros atya, azt szeretnénk ha érezné most is, hogy sok ezer magyar édesanya áll imádságban virrasztó szívvel és imára kulcsolt kézzel mögötte. Azon a napon kedves vezetőnk Bartalné Veronka azzal köszöntötte a Bíboros urat: mivel Bíboros úr édesanyja már az égben van, ti valamennyien, szentmonikás édesanyák, lelkileg saját fiatoknak tekintitek őt, és ígéritek, hogy mint saját gyermeketekért minden nap imádkoztok érte. Ezt a szép ígéreteteket szeretném most felfrissíteni emlékezetetekben, szívetekben.  Akik azóta csatlakoztak hozzátok, szeretném, ha tudnának erről az ígéretről.
            Most, a pápaválasztás közeledtével, emlékezzünk arra, amit olvasunk a Szentírásban. Az Úr Jézus az Utolsó Vacsorán megígérte apostolainak: "Én meg majd kérem az Atyát és más vigasztalót ad nektek, az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad."  Majd megismételte ígéretét röviddel mennybemenetele előtt: "Ti néhány nap múlva Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni."  Ezután az Úr Jézus fölment az Atyához, ők pedig visszatértek Jeruzsálembe, és "mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak... Máriával, Jézus anyjával..." Így várták a Szentlélek kiáradását, mely meg is történt Pünkösd ünnepén. Nekünk is így kell imádkoznunk a Szentlélek kiáradásáért, hogy a pápaválasztási konklávén megismétlődjön a Szentlélek kiáradása. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek vezesse a bíboros atyákat, hogy választásuk arra essen, akit az Úr öröktől fogva kiválasztott, hogy a mai nehéz időkben elfoglalja Péter apostol székét.
            Kelt Budapesten, 2013 február 26-án .
                                                                            Őszinte szeretettel, testvéretek az Úrban
 
                                                                                                                                                    Róna Gábor S.J. atya,
                                                                                                                a Keresztény Édesanyák Szent Monika Közösségének lelkész kísérője.