design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

ADVENT 2012

 

 

 

 

 

 

 

Szent Mónika adventi bánata

 

Ezekben a napokban  Szent Ferenc a mennyországban észrevette, hogy  Szent   Mónika nagyon  bánatos.  Mivel  nem  való  e  helyen szomorkodni,  rögtön elhatározta, hogy megkérdezi a mérhetetlen szomorúság okát.

– Mi okozza  a szíved fájdalmát, Mónika? – lépett oda  hozzá.

-  El se fogod hinni,  Ferenc,mi történt! –  kezdte válaszát Szent  Mónika. Amerikában, egy  kaliforniai városban a helyi ateisták kezdeményezésére a város vezetősége megtiltotta,hogy a templomok a köztereken betlehemeket állítsanak. Oly sok gyermek  és felnőtt  örült  korábban  a városszerte  kihelyezett  betlehemeknek,   de mostantól nem lesznek, ezért  vagyok oly bánatos.

  – Emiatt nekem  kellene szomorúnak lennem, mondja Szent Ferenc, hiszen  annak idején én  találtam ki, hogy legyen betlehem, amelynek alakjai megelevenítik az emberek  előtt Jézus születését  és  mindenki azt  érezheti,  hogy ott  van  a  betlehemi  barlangban Isten Fia  születésénél. Miért  te szomorkodsz  most emiatt? 

–  Mert az  én nevemet  viselő városban,  Santa Monica-ban  történt az  eset.
Szent Ferenc  így szól  hozzá:

–  Te jó  édesanya voltál  a földön,  sokat imádkoztál fiadért, Ágostonért és  innen a mennyből  is jó hatással  tudsz lenni az édesanyákra.  Bátorítsd az  édesanyákat, hogy  az idei  adventben nagy-nagy szeretettel mondják el gyermekeiknek, mire is való a betlehem és minek az ünnepe a  karácsony! Talán így szebb  lesz az adventi  készülődés számos család életében!
   
Az advent az  Úr jövetelére való  várakozás ideje.
Várakozunk Jézus Krisztus születésének  napjára, a Megváltó érkezésére,  a karácsony ünnepére.  A  karácsonyi  előkészület  során  Isten  szeretetének jeleit szeretnénk  észrevenni.
   Azokat a jeleket,  amelyek elindítanak minket  a hit útján.  Az igazi  hit Isten szeretetének  és a megváltás titkának  elfogadását jelenti.  Ezt  a hitet  nem  kiérdemeljük,  hanem  ajándékba  kapjuk  Istentől,  ahogyan  a betlehemi Gyermek is az ő nekünk szóló ajándéka.

 

 

 

 

 

A csillogó adventi vásárok könnyen letéríthetnek minket a hit útjáról.  Az ajándékvásárlás láza egyre  csak  fokozódik  az  ünnep  közeledtével.  Az
előkészület izgalma egyre inkább növekszik  a napok múltával. Vajon  ezzel együtt  fokozódik-e  bennem  az  Istennel  való  találkozás  vágya?  Vajon növekszik-e bennem az Isten-látás vágya?

 

Isten idén  is nagyszerű  dologra készül. Csodálatos, szinte  hihetetlen, amit nekünk  akar adni.  Azt szeretné,  hogy Jézus  Krisztus a  hit  által
megszülessen a szívünkben. Azt szeretné, hogy a betlehemi Gyermekben a hit által meglássuk Isten  Fiát. Isten  nem fogadalmakat  vagy üres szavaknak bizonyuló ígéreteket vár  tőlünk, hanem elfogadást.  Az ő ajándékainak:  a hitnek és a szeretetnek alázatos elfogadását.

 

 

 

 

 

   Horváth István Sándor elmélkedése alapján