design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Kiskunfélegyházáról

 

Édesanyám Bartha Sándorné /Bella/ kért meg, hogy elküldjem a helyi Katolikus Hírmondóban megjelent cikket a legutóbbi találkozóról.
Szeretettel kívánok minden jót az Úr kegyelmével és ölelő szeretetével:
 
Nagy Károlyné 

 

 

 

 

 

Édesanyák Szent Mónika Közösségeinek Országos Találkozója
 
 
 
   Izgalommal készülődtünk a közösség megalakulása 20. évfordulójának megünneplésére.Örömmel nyugtáztuk, hogy a buszunk megtelt édesanyákkal, édesapákkal.
   Plébános atyánk engedélyével elkísért bennünket Attila atya. Köszönjük. Segítségével áhitatos lélekkel, imádkozással töltöttük az utazás idejét. Esztergom felé az Örvendetest, hazafelé az Irgalmasság rózsafüzért imádkoztuk.
   Az esztergomi bazilika megtelt édesanyákkal. Az Oltáriszentség előtt Bartalné Veronika /Ő a magyar közösségek világi összefogója/ irányításával elmélkedések, énekek váltották egymást. A szentségi áldást követően Németh János plébános úr tartott bevezetőt, ismertette a bazilika történetét.
   Utána bíboros főpásztorunk mutatta be a hálaadó szentmisét.Az anyaság és az apaság összeköti az embert a világtörténelemmel, a családdal, a nemzettel. Szentbeszédében a bíboros úr kiemelte a család fontosságát, rámutatott az édesanyai hivatás kiemelkedő szerepére a gyermekek nevelésében.Anyának, apának lenni nem csak hivatás, hanem méltóság is. Felhívta a szülők figyelmét, hogy ők a Teremtő Isten atyaságában részesülnek. Feladatuk a hitre nevelés. Elmondta, hogy minden gyermeknek megvan a saját szabadsága, saját felelőssége is, de ha rossz útra indul el a fiatal, vagy az évek során megroppan az élet terhei alatt, az édesanyák imája a gyermekeikért hatalmas erőt jelent.
   Az édesanyák köszöntötték a 60 éves főpásztort, a szentmisén hatvan édesanya égő gyertyát tartott a kezében. A szép szavak és virágok sem  maradtak el.
   Kalocsán alakult meg az első közösség 1992. augusztus 27-én, Szent Mónika napján, Róna Gábor jezsuita atya vezetésével. Az együtt imádkozó édesanyák hírét Madridból hozta. A tízegynéhány kalocsai édesanya kérésére lefordította napi imájukat. Ma már országszerte, sőt a határon túlra is átterjedve, 129 csoport működik.A közösség 2009-ben kapta meg az egyházi jóváhagyást; -emlékezett az elmúlt 20 évre délután a Szent Adalbert Konferencia- központban az agapét követően Róna Gábor atya és Bartalné Veronika. A közös napi imának köszönhetően sok-sok megtérés, gyógyulás történt. Az imádság és a kölcsönös szeretet tartja egységben a közösségek tagjait, nemzedékeit. Beszámoltak csoportjaikról a csoportvezetők, majd tanúságtételek következtek.Sok megrendítő történetnek lehettünk tanúi. Nagyon fontos a tapasztalatok átadása, a szülő,-nagyszülő,-dédszülő összefogása.
   Rózsafüzér imával, majd Gábor atya áldásával fejeződött be a találkozó. Zarándokutunkról lelkileg feltöltődve, bőséges áldással tértünk haza otthonainkba.
   Erdő Péter bíboros atya szavait idézem: " Isten áldja a Szent Mónika Közösséget! Isten áldja az édesanyákat! Isten óvja és mentse meg a magyar családokat! "