design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Elmélkedés a rózsafüzér imádsághoz - Szentkút 2010

 

 

 

 

 

l./ Akit Te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál:

Drága jó Szűzanyánk, eljöttünk hozzád, hogy hálát adjunk Istennek anyai hivatásunkért. Köszönjük, hogy itt Szentkúton különösképpen is megtapasztalhatjuk a Te jelenlétedet és békesség töltheti el szívünket. A mai zaklatott világban ez a legnagyobb jó, amit kérhetünk ma tőled, hogy béke legyen a szívünkbe. Szeretnénk, ha ezt a békét tovább tudnánk sugározni családjainkban és minden embertársunk felé. Segíts meg bennünket
abban is, hogy mindig az élet mellett döntsünk. Ezt a tized rózsafüzért a gyermeküket váró édesanyákért ajánljuk fel.


2./Akit Te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál:

Édesanyák találkozójára jöttünk össze a mai napon. Az első találkozást ti éltétek át nagyon nagy örömben, amikor meglátogattad Erzsébetet. Hálát adunk Istennek, hogy mi is olyan sok örömet élhetünk át gyermekeinkben. Az igazi öröm mégis az, amikor a szentáldozás alkalmával szívünkbe fogadhatjuk Szent fiadat, Jézust. Add, hogy minél többször átélhessük ezt az örömet. Ennél a tized rózsafüzérnél azokért könyörgünk, akik valamilyen ok miatt nem lehetnek most itt velünk és kérjük, hogy add meg minden család számára az öröm ajándékát.


3./Akit Te Szent Szűz a világra szültél:

A végtelen hála érzését hoztuk el Neked Szűzanyánk, amiért Isten akaratát teljesítve, megajándékoztál bennünket a megváltóval.
Te az Úrnak szolgáló leánya lettél. Ezt a szolgálatot most már az egyház tudja csak felénk nyújtani, amikor a pap minden szentmisében átváltoztatja és nekünk adja az Úr Jézust. Te az Egyház , a papok királynője, kérjük áldásodat, pártfogásodat papi hivatásokért és a papi szolgálatért. különösen is ennek a kegyhelynek vezetőjéért, Peregrin atyáért és társaiért, hogy hűségesen kitartsanak életük végéig.


4./Akit Te Szent Szűz a templomban bemutattál:

Szűzanyánk, te elmentél Szent Józseffel együtt a templomba, hogy felajánljátok gyermeketeket Istennek. Mi is eljöttünk erre a szép zarándokhelyre, hogy felajánljuk Istennek első sorban önmagunkat és családjainkat. Felajánljuk kereszthordozásunkat, minden félelmünket és megpróbáltatásunkat, hiszen egyebünk sincs, mert mindent Istentől kaptunk. Ezt szeretnénk tudatosítani magunkban ezen a találkozón és kérünk téged Szűzanya, esd ki számunkra az alázat ajándékát, hogy szolgálataink során soha el ne bizakodjunk.


5./Akit Te Szent Szűz a templomban megtaláltál:

Szűzanyánk, Te elveszett fiadat aggódva kerested és meg is találtad. A mai világ mit keres, kit keres? Miért olyan nehéz megtalálniuk a tévelygőknek, talán családunk tagjainak is a legnagyobb jót, Jézus Krisztust? Kérünk Anyánk , segíts bennünket, hogy kitartóak legyünk és el ne csüggedjünk. Hisszük, hogy közösségünk imái által minden családtagunk rátalál a helyes útra és elnyeri az örök üdvösséget.