design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2005.május

Kedves jó Édesanyák! Május hónapjában különösen is megemlékezünk rólatok, kedves édesanyákról, hogy kifejezzük irántatok érzett csodálatunkat, nagyrabecsülésünket, hálánkat, szeretetünket. Bárcsak életünk minden napján ezt tennénk! Az a virágcsokor, amelyet lélekben szeretnénk átadni nekik, fejezze ki szívünk legmélyebb érzelmeit. Tanúskodjék arról, hogy megbecsüljük felbecsülhetetlen édesanyai, nagyszülői szolgálatotokat. Ti, drága édesanyák, ott álltok családjaitok középpontjában: tőletek indul el az élet, hozzátok térnek vissza gyermekeitek, hogy erőikben megújulva tudják vívni az élet harcát. Imádkozunk, hogy tudjátok teljesíteni szent édesanyai hívatásotokat, és már most is, de főleg egykor megkapjátok szép életetek jutalmát! A jó Isten áldjon meg Benneteket és teljesítse szívetek minden vágyát! Közben, mint tudjátok, nagy események történtek Egyházunkban. II. János Pál pápánk már hazatért az atyai házba, és elnyerte szeretettel teljes, áldozatos életének örök jutalmát. Köszönjük meg a jó Istennek az ő hosszú és gyümölcsökben oly gazdag pápaságát. Most pedig fordítsuk tekintetünket utódjára, XVI. Benedek pápánkra, adjunk hálát Istennek, hogy őt adta Egyházának ebben a nehéz időkben. Imádkozzunk érte, amint az Egyház már a kezdetek kezdetén imádkozott Péterért, hogy szabadítsa ki őt ellenségei kezéből, és tegye őt az Egyház szent és bölcs főpásztorává. Mi pedig tartsunk ki a hozzá való hűségben, és az őiránta való tiszteletben és szeretetben neveljük gyermekeinket és unokáinkat. Imádkozzunk, hogy a mai békétlen és Istentől egyre jobban eltávolodó világban ő Krisztus világossága, és az emberiség nagy családjában a békéért szüntelenül fáradozó főpásztor lehessen. Kedves jó Édesanyák, még egy nagy örömünket is szeretnénk megosztani veletek. Erdő Péter bíboros úr örömmel és készségesen elfogadta, hogy a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének a Fővédnöke legyen. Remélem, Veronka édesanyatársatok ezt szebben és illetékesebben fogja méltatni nektek. Ez nagy öröm mindannyiunk számára! - Ezzel kapcsolatban fogadjátok szerény indítványomat: Mi tőle nem várhatjuk, hogy külön időt szenteljen számunkra, inkább adjunk hálát a jó Istennek, hogy még bírja a hivatásával járó súlyos terheket. Az, hogy ő elfogadta felkérésünket, részünkről jelentsen egy nemes, igaz gesztust: azt, hogy szüntelenül imáinkba foglaljuk őt! MIT SZÓLNÁTOK HOZZÁ, HA A SZENT MONIKA KÖZÖSSÉGBE TARTOZÓ MINDEN ÉDESANYA LELKILEG ÖRÖKBE FOGADNÁ BÍBOROS ATYÁNKAT?! Ez azt jelentené, ha egy édesanyának van két gyermeke, akiért imádkozik, mától kezdve tekintse úgy, hogy HÁROM gyermeke van! A két saját és az örökbefogadott Bíboros atya! Legyen ő új családtagja minden egyes családotoknak, akiért úgy imádkoztok mint a saját gyermekeitekért! Úgy tudom, az ő édesanyja már nem él itt a földön...: ti legyetek számára az ő földi édesanyái! Ez nem áll messze az evangéliumtól, hiszen az Úr Jézus mondta: "Ki az anyám, s kik a rokonaim?" Aztán kitárta tanítványai felé karját, s így szólt: "Ezek az anyám és a rokonaim! Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám." (Máté 12,48-50) A ti imátok legyen számára az az erős lelki támasz, amelyet az édesanyák imája jelent gyermekei, unokái számára. Drága jó Édesanyák, tartsatok ki az imádságban egymásért és minden édesanyáért!

Nagy szeretettel köszöntelek Benneteket és a Szentlélek erejét, és vigasztalását kérem Számotokra