design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2003.január

Drága jó Édesanya társaim! Kalocsa, 2oo3. január 13.


Tele van a szívem örömmel visszagondolva az elmúlt évben megtapasztalt sok szeretetre, amit megtapasztaltunk akár a találkozóink alkalmával, akár a leveleitek által. Az utolsó körlevél óta sok szép beszámolót küldtetek, és az újonnan csatlakozóknál is tapasztalom a Szentlélek mûködését. Kívánom, hogy mindannyian megérezzétek családotokban a közös ima erejét.
Most pedig megint megpróbálom a lehetetlent, és egy-egy mondatban megosztom veletek az érkezett híreket: Elõször is nagy szeretettel gratulálunk Siposné Enikõnek Debrecen-Józsán, akinek megszületett hetedik gyermeke és fél, hogy nem lesz már ereje az apostolkodáshoz, pedig egy évvel ezelõtt nagyon elhatározta, hogy az õ plébániájukon is megalakítják a közösséget. Sajnálkozik, hogy rendszeresen csak hárman jönnek össze imádkozni. Szerintem nincs oka az elkeseredésre, ez is nagy eredmény. A Vajdaságból kaptunk csatlakozó levelet, ott Keviben terjesztik imalapunkat. Piliscsabán Ráczné Beáta fogott hozzá az imalap sokszorosításához. Leányfaluról Póczáné Rózsika irt, õ nagy lehetõséget lát a lelkigyakorlatos háznál igénybevenni Király Ernõ atyát, aki jó szervezõ. Nagy örömmel értesítettek bennünket Mikepércsrõl, hogy szept. 27-én megalakult náluk is a közösség Szabóné Ágnes vezetésével. Meghatóan olvasom a 86 éves Nusi mama levelét Szentendrérõl, aki már csak imádkozni tud, de milyen jó, hogy minket erõsít imáival. Szabóné Erzsike Izsákról, Rita pedig Soltvadkertrõl jelentkezett. Szegeden új anyuka, Ráczné Ibolya fogott hozzá az imalap terjesztéséhez. Bp., XIV. Kerületbõl Éva szeretne plébániájukon csoportot alakítani. Enikõ Hódmezõvásárhelyrõl írja, hogy õk plakáttal jelzik, mikor van közös miséjük a templomban. Férje hiányolja emblémánkról az édesapa figuráját. Mi nagyon örülnénk, ha az édesapák is hozzánk hasonlóan összefognának gyermekeik lelki életéért, de inkább olyan levelek jönnek, ahol Patríciushoz hasonló apukákért is imádkozni kell még a feleségeknek megtérésért. Gábor atyánál a spanyol szövegek között van olyan ima is, amit házaspár imádkozik gyermekeikért. Akinél megadatott ez az öröm, kérje és küldjük. Köszönjük Balázsiné Ilonka levelét Miskolcról, aki ajánlja, hogy sötétségeink idején forduljunk bizalommal a Szûzanyához és az õrangyalokhoz. Az új vezetõ Tömörné Margitka számolt be Pécs-Hirdrõl, ahol adventben elkészült a lobogójuk. Gyuláról Mariannáéknál hála Istennek bizakodhatunk, végre gyermekáldás van. Másik lánya missziós meghívást érez, imádkozzunk érte! Örülünk az öt gyermekes 35 éves Bianka édesanyának, aki Bp-rõl kérte imalapunkat. Az ecsédi plébánián Ludányiné kezdte szervezni a csoportjukat. Tamásné Ilona Sükösdön lelkesítette be a Szent Anna Klub tagjait, ahol minden hétfõn együtt imádkoznak a plébánián. Nagyon örültem Oláhné levelének Veszprémbõl, mert úgy éreztem a térképen az a vidék nehezebben indul el közösségünk felé. Új jelentkezõ Zsuzsanna is a XXII. kerületbõl, aki máris apostolkodik, mert úgy érzi saját magunkért is fontos az ima, kérve a szülõi bölcsességet. Imáinkat kéri lányáért, akit vallásosán neveltek, de most az állatorvosi egyetemre kerülve féltik a külsõ behatásoktól. Újabb levél Bp-rõl: a 3 gyermekes Ildikó férjével együtt átérzi mennyi küzdelem vár gyermekeinkre és bízik a közös ima megsokszorozó erejében. Némethné Pécsrõl számolt be részletesen csoportjuk élményeirõl, melyeket a zarándoklatokon szereztek. Parádról Annuska meséli el mennyi egyházi rendezvényre jutott el 86 éves édesanyjával együtt. Bp.III. kerület Szentháromság plébániáról írja Judit örömmel, hogy megalakult a közösségük. Reméljük Érsekcsanádon is teljesedik Csordásné vágya és lesznek helyben is társai. Nehéz ez olyan helyen, ahol nincs saját lelkipásztor. Becsüljük meg papjainkat és könyörögjünk hivatásokért! Aranyosapátiból Zoltán irt, akinek már nem él az édesanyja, de imalapunkat átadta egy ottani vallásos édesanyának. Szegedrõl Terike számolt be imáinak meghallgatásáról, úgy érzi fiánál változás következett be jó irányban a hit terén. Kalocsán Terike örömében osztozunk, hogy újra együtt a család szeretetben és láthatja unokáit. Piroska háláját megértjük, hiszen a frontális ütközésbõl épségben került haza fia. Szombathelyrõl Gabriella írja milyen nagy a szereíetéhsége az embereknek. Ezt tapasztalta meg a karitásznál. A gyöngyösi csoport új vezetõjét köszöntjük Dr. Krizsóné Máriát, imát kérnek egy kismamáért és babájáért. Egerbõl Marika örvendeztetett meg 60 perces rádióadásukról készített kazettájukkal, ahol nagyon szépen hírt adtak közösségük lényegérõl. Máris visszhangként csatlakozási és csoportalakítási kérelmek jöttek a környékükrõl. Móráné Marika megint szép beszámolót irt a BENEDIKTUSZ-ban közösségük életérõl. Köszönjük Dr. Róthné Rózsának, hogy új jelentkezõként máris négy barátnõjének átadta az imalapokat. Reméljük a VI. kerületi templomukban mások is hozzájutnak általuk közösségünk imájához. Ungvárról írja Erzsike, hogy István fia, aki lelkipásztor lefordítja Ukrán nyelvre imánkat, így falujukban mindenki imádkozhassa. Nagyon szépen köszönjük! Hasonló jó hírt kaptunk Svájcból, ahol Noémi társunk Baarban lévõ közösségében terjedt el imánk. Marosné Márta unokahúga Oslóba vitte lapunkat, ott lefordította norvég nyelvre és terjeszti az ottani édesanyáknak. Veszprémbõl Oláhné Borbála, mint új belépõ már szép jelzéseket kapott megyéjükbõl. Bárcsak láthatnátok Barsayné Magdika karácsonyi lapját, amit még nyáron vett Rómában. Ez a Szt. Ágoston templom oltárképe, ahol a Szûzanya tartja a kicsi Jézust angyalok körében, elõtte pedig hódol Szt. Ágoston és Szt. Mónika. Kaposváron és Toponáron Kardosné Andrea szomorkodik, mert úgy érzi süket fülekre talál a híradása közösségünkrõl, mert csak heten jöttek össze. Felvetõdött náluk is a férjek bevonása. Természetesen! Ezért imádkozunk naponta az imalapunk tizenharmadik könyörgésében. Hevesrõl írja Szalainé Erzsike "Szinte hihetetlen, de már az elsõ napokban kb. 2o-an vállalták az imát. Most már nem tudom a számát sem mennyien lehetünk: Cursilliósok, Szentlélek Szeminaristák, Házashétvégések, Rózsafüzéstársulati tagok, Hitoktató vagyok és a szülõknek is osztom szülõi értekezleten." Imát kér lányáért, fiáért. Bodnárné Júlia menye meghalt, árván maradt 18 éves Alexandráért kéri imáinkat. Újabb levél a veszprémi Regina Mundi plébániáról Gubiczáné kéri imalapunkat. Jugoszláviából Csantavérrõl jött az örömhír Király Rózsa vezetésével megalakult az imacsoport. Köszönjük a kazincbarcikai édesanyák levelét, amelyben Dr. Medvegy János apát úr ünnepi beszédjét 52-en írták alá "Szüless meg híveid szívében újra. Legyen mindannyiunk szíve a Te jászolod. Add, hogy felejtsünk el minden bántást, merjünk példád szerint mindent újrakezdeni, legyünk bátrak a tanúságtételben, váljunk szereteted élõ jeleivé". Hálásan köszönjük mindannyiotoknak azt a sok-sok szép karácsonyi üdvözletet, verset, idézetet és bélyegadományt. Gondoljunk naponta a betegeinkre, a félelemben élõkre, az árvákra és özvegyekre! Kalocsán négy társunk már odafönt imádkozik: Csadáné Erzsiké, Gillichné Veronka, Dánielné Ilona és Nagyné Magda. Ezentúl a kalocsai édesanyák minden hó 27-én az esti szentmise keretében adnak hálát abban a templomban, amelyikben esti szentmise van.

Most pedig a tervekrõl: Ne feledjétek a Gyümölcsoltó Boldogasszony zarándoklatot a budai Magyar Szentek Templomába márciusban. A Szt. Mónika Közösség vidéki lelkinapja május 31-én szombaton lesz lo-16 óráig Mélykúton. Ott avatták fel Szt. Mónika szobrát. Nagyon nagy szeretettel várnak mindenkit. Jelezzétek, hányan jönnétek: Plébánia Mélykút 6449. Tel: 77/46o-125. Az országos nagytalálkozó augusztus 23-án lenne valamelyik bp-i templomban. Kérjük javaslataitokat, hol tartsuk?
Sok szeretettel köszöntelek mindannyiotokat Isten áldását kérve családjainkra: