design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2017.június


Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Szívemben nagy hálával és örömmel köszönöm Nektek a május 20-i szombathelyi találkozón együtt megélt pillanatokat. Külön köszönöm Császár István egyházmegyei kormányzó úr és a szombathelyi édesanyák közreműködését, de azokra is nagy szeretettel gondolok, akik az ország legtávolabbi pontjairól is eljöttek Szombathelyre, erre a szép imádságos napra.

Ismét kérlek és buzdítalak Benneteket, hogy imádságos lelkülettel készüljünk a jubileumi nagy találkozónkra, melyet Főtisztelendő Dr. Erdő Péter bíboros úr fog celebrálni Budapesten, a Mátyás templomban.

Ebben a jubileumi esztendőben külön imádkozom azért, hogy közösségünk mindennapi imái olyan őszinték és kitartóak legyenek, amely átformálja életünket, családjaink, közösségeink és egész hazánk életét.

Legyen erős a hitetek és akkor képesek leszünk hegyeket mozgatni! Ha reményünk is van, állhatatosak leszünk, hogy kitartsunk és küzdjünk az imában. Ha szeretet és alázat is van bennünk, akkor még inkább tudunk imádkozni azokért is, akik megbántanak bennünket.

A felajánlásnak hatalmas ereje van. Ne feledjétek minden nap – különösen a sötét nehéz napokban – felajánlani minden imátokat, fáradozásotokat, nehézségeiteket!

Vegyetek észre minden apró ajándékot! Merjetek örülni, mert öröm nélkül nem lesz hála és így békesség sem a szívetekben. Békesség nélkül pedig nem tudtok önzetlenül imádkozni.

Kiváltképp kérlek, hogy különösen törekedjetek példamutató keresztény édesanyává válni, hogy hitetek és alázatos ragaszkodásotok átsugározzon gyermekeitekre, unokáitokra!

Legyen bizalom és remény a szívetekben, hogy imáitok meghallgatásra találnak!

Imádságos szeretettel: Kürtösi Krisztián atya