design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Egerből


Keresztény Édesanyák Szent Mónika közösségének

 

egri csoportja  1996. februárban a Bazilikában alakult meg.

Kezdetben az akkori vezető Császár Zoltánné, Marika volt

.Minden hónap 27-én a csoport együtt imádkozik

gyermekeink, unokáink, családjaink minden tagjáért,

betegeink gyógyulásáért, nehéz helyzetben lévőkért, az

egész magyar nép megtéréséért, a világ békéjéért.

Imádkozunk a pápáért ,püspökeinkért, papjainkért,

szerzetesekért , misszionáriusokért és a missziókért. Az

 

imaórák után szentmisén veszünk részt.

 

2012-ben a vezető betegsége miatt csoportunk egyik tagja,

Bóta Jánosné, Marika vette át a csoport vezetését.

 

Az imacsoport az imaórákat, ugyanúgy tartjuk, mint eddig.

 

Plébániai rendezvényeken aktívan részt veszünk,


Az egyházközösségi napon süteménnyel és főzésbe való

besegítéssel vagyunk jelen.

 


Zarándoklatokat szervezünk,


 Rómaban a szent évben, három tagunk 14 szent sírjánál ,

köztük Szent Mónikánál imádkoztunk

közbenjárásukért.

 


Egy imameghallgatás is történt csoportunkban. Egy

dédnagymama

kérte, hogy 5 hónapra született , 95 dekás dédunokájáért

imádkozzunk .Most a kisfiú 4 éves, egészséges . Hála érte

Istennek.

Beteg imatársainkat meglátogatjuk, jelenlétünkkel, imáinkkal

erősítjük állapotuk elviselésében.

Ezek a történetek ösztönöznek minket a kitartó imára. Bízunk

Isten végtelen szeretetében , irgalmában, és megadja

nekünk a szükséges kegyelmeket.

Eger, 2017. jan. 05. Bóta Jánosné