design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Vácról

A váci Szt. Mónika Közösség megalakulása és jeleneVácott a Szt. Mónika Közösség magalakulása a Kossuth Rádió „Tanúim lesztek” című katolikus műsorát hallgatva kezdődött. Ebben a műsorban adott hírt a kalocsai közösségről és az országos találkozókról a vezetőjük Bartalné Veronka, aki jelenleg is világi vezetőnk.

2000 májusa volt és az akkori Hétkápolnában imádkozó rózsafűzér csoprt vezetője Hajdú Péterné Marika a váci templomokba járó ismerős édesanyákat személyesen megkereste és felkérésére mindenki igent mondott. Az alakuló első szentmise a Hétkápolnában Mária kegyhelyén 2000 júniusában volt. Vezetőnk Hajdú Péterné Marika lett.

Akkori lelkészünk dr. Stella Leontin atya lelkesen és szeretettel mellénk állt, lelki vezetőnk lett. Imafüzetet is kaptunk tőle, zászlót készíttetett, amelynek egyik oldala a Mónikás közösség jelképe, a másik oldala a váci címer , amely a Boldogasszonyt ábrázolja. Talán ez sem véletlen, hogy a kegytemplomban találkozunk havonta egyszer előbb a negyedik majd a harmadik szombaton.

Marika felvette a kapcsolatot a kalocsai vezetővel, így a hírlevelekből minden fontos tudnivalóról értesülünk.

A szentmise 16 órakor kezdődik, előtte Rózsafűzért, a Mónika litániát és a Mónika imát mondjuk el, majd a szentmisét gyermekeinkért, unokáinkért, a magyar ifjúságért ajánljuk fel.

Ezeken a szentmiséken történt kisebb csoda, hiszen imádkoztunk fiatal édesanya gyógyulásáért, kisbaba szívműtét utáni gyógyulásáért, koraszülött unoka életben maradásáért. S mily jó az Isten, sikeresen felgyógyultak, amiért hálát is adtunk.

Ildikó egyik társunk versben is megfogalmazta imáit.

A megalakulást követő két éven belül létszámunk meghaladta a 100 főt, de jelenleg visszaesett egyharmadára, halálozás és egyéb okok miatt.

Hála Isten az alapító tagok közül még sokan vannak boldog házasságban, 53 éve a Hosták házaspár, Marika és Pista, akik az összes találkozón ott voltak és társaikat is elvitték autójukkal. Az ő életükben is reményt, gyógyulást adott a Szűzanya, amikor a vándor Fatimai Szűzanya a szobor volt a vendégünk a kegytemplomban. A jó Istennek legyen hála ezért. Életükre kérjük további áldást és kegyelmet. Ők sok búcsújáró helyre itthon és külföldön elviszik a közösség hírét, az imát és éneket. Reméljük lesz jövője tevékenységüknek.

Kedves önzetlen első vezetőnk Hajdú Péterné Marika 2004 őszén elhunyt. Akkor a tagok közösen megszavazták Kovácsné Marikát, legyen Ő az új vezető. Így is lett.

Az országos találkozókat mindig nagyon várjuk, hiszen ott mindig a szentmiséken a püspök atyák homíliáiból megerősítést, lelkesítést, erőt, reményt kapunk, hogy jó és fontos az Édesanyák imája.

Sok szép templomban, kedves, felkészült Lelkiatyák és lelkes közösségek gondoskodtak rólunk, több száz emberről, amit szívből köszönünk.

Örömmel és hálával gondolunk vissza 2008 május 17-re, a váci országos találkozóra, amelyen a legszentebb áldozatot a szentmisét Dr. Erdő Péter bíboros Úr mutatott be. Ő is lelkesített, megerősített, tanított és megajándékozott minket róla íródott interjú könyvével – Hitem: Kegyelem címmel.

Itt jelen volt a világi közösség koordinátora Ramon Imenez spanyol ágostonrendi szerzetes. Felemelő érzés volt és nagy megtiszteltetés jelenléte. Ő így szólt hozzánk: Szt. Mónika példáját követve kérjük a Szűzanyát vigye kéréseinket Jézushoz. Ne lankadjatok az imában, bízzatok abban, hogy gyermekeitek megtérnek, visszatalálnak az Egyházhoz. Higgyünk abban, hogy a társadalom megváltozhat, hiszen az édesanyák imája mindig célba talál. Nagy szükség van az imára. Isten áldjon meg Titeket.

Plébánosunk Dr. Varga Lajos segédpüspök is üdvözölte a híveket, akik zsúfolásig megtöltötték a mi „Nagytemplomunkat”.A váci találkozó létrejöttéhez jelentősen hozzájárult dr. Beer Miklós megyéspüspök, amiért hálás köszönet Neki.

Köszönet és hála Róna Gábor atyáért, aki az imaközösséget hazánkba elhozta és hosszú évekig lelkiatyánk, tanítónk volt, és mindig fontos útravalót küldött nekünk a hírlevélben.

Köszönet világi vezetőnknek Bartalné Veronkának, aki nagy lelkesedéssel és odaadással végzi feladatát, vezet és segít minket. Ezúton köszöntjük 25 éves Közösségét!

Nagy örömmel fogadtuk az új lelkivezetőnket Kürtössy Krisztián atyát , aki sok más feladata mellett időt és fáradságot nem kímélve értünk fáradozik, utat és irányt mutat, erősít, imára buzdít.

Kérjük Szt. Mónika pártfogását és a Szentlelket, küldjön közösségeinkbe fiatal, elkötelezett hívő Édesanyákat, akik tovább folytatják ezt a fontos küldetést.

A jó Isten áldását, Szűzanya segítségét, Szt. Mónika oltalmát kérjük az országban minden Közösségre.Szeretettel a közösség nevében :

Kovács Tamásné Marika