design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Pécs - Jézus Szive Plébánia

Adventi lelki – nap Pécset, a Jézus Szíve – Pius – plébánia templomában

2016 december 10-én.


A hittanterem megtelt édesanyákkal, nagymamákkal, a Keresztény Édesanyák Szent Mónika, helyi közösségeinek tagjaival. Azért gyűltünk össze, hogy rész vegyünk, országos lelki vezetőnk Kürtösi Krisztián atya – bátaszéki plébános úr – által vezetett lelki-napon.


Krisztián atyát szeretettel üdvözölte lelki vezetőnk Battonyai János atya, valamint a közösségek.


Krisztián atya örömmel nézett körül a megjelent édesanyák, nagymamák sokaságán. Külön

üdvözölte a Pécs környékéről érkezetteket.


Beszédében utalt rá, hogy igazán akkor lenne elégedett ha több fiatal édesanyát is üdvözölhetne a közösségekben. Mondanivalójában missziós feladattal bízott meg bennünket. A mi feladatunk az utánpótlás kinevelése.


Ádvent az elcsendesedés ideje, készülődés Jézus születésére. Mindenki felelősséggel tartozik, hogy saját családjában, keresztényként élve, élő hittel készüljön Karácsony Szent ünnepére. Fontos a hagyományok megőrzése és tovább adása.

Nagymamák, nagypapák szerepe a családban, imádkozni tanítani, mert fontos, nagyon fontos életünkben az imádság, mely Jó Istenhez vezet.


Szent Ágoston: „ Nyugtalan a mi szívünk mert csak Istenben talál nyugalmat”


Krisztián atya, saját tapasztalataiból adott segítséget, fontos feladatainkhoz családjainkban.

Kiemelte mennyire fontos a hitélet mellett a haza iránti szeretet elmélyítése.

Ádvent idején is böjtöljünk, hogy lelkünk megtisztuljon és örvendezhessünk Jézus Krisztus

születésén.


Krisztián atya szentségimádással és szentségi áldással zárta a lelki–napot. Megerősített hitünkben, feladatainkban. Jó volt együtt lenni, együtt imádkozni, hallgatni atya tanítását.


Bízunk benne, hogy a 2017-es Adventben is meglátogat és tanít bennünket.


Agape-vel és egy kis beszélgetéssel fejeztük be ezt a kivételes lelki–napot . Sajnos Krisztián atyát elszólították papi teendői. Hálásan köszönjük, hogy ránk is tudott időt szakítani.


Jó Isten áldása legyen családjainkon. Imádságos szeretettel:


Pécs, Jézus Szíve templom Szent Mónika közössége

Sedlákné S.Xénia